PDA

View Full Version : Vai trò của thánh Phaolô (LM Đinh Quang Thịnh)littlewave
16-03-2009, 10:01 AM
Mời ACE nghe bài giảng về vai trò của thánh Phao lô trong sứ vụ loan báo TM với cách nhìn vấn đề độc đáo của LM Đinh Quang Thịnh


http://cgvntv.com/linhmucdinhquangthinh1.htm

http://cgvntv.com/linhmucdinhquangthinh1.htm