PDA

View Full Version : [Về việc] Thay đổi domainBMK
22-03-2009, 12:58 AM
ACE thân mến !

Sau khi TCVN chuyển server thì rất nhiều ACE đã không thể vào diễn đàn bằng domain thanhcavietnam.co

Tình trạng không truy cập được xảy ra với một số ACE, và cũng xảy ra chỉ với một số ISP ở Việt Nam. Trong trường hợp đó, để vào TCVN thì phải dùng proxy mới có thể vào được.

Vì vậy, tạm thời BQT quyết định sử dụng domain thay thế là ThanhCaVietNam.Net

Để vào diễn đàn ACE hãy gõ: https://thanhcavietnam.co

hoặc https://thanhcavietnam.co
hoặc https://thanhcavietnam.co
sau đó trình duyệt sẽ tự động chuyển về http://ThanhCaVietNam.Net

Tương tự, với các trang Nhạc Thánh Ca, Suy Niệm, Lời Nhạc PDF ACE chỉ cần thay đổi domain phần mở rộng .Org thành .Net hoặc .Mobi là có thể vào bình thường.

Ví dụ:
Trang Nhạc Thánh Ca: https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN

hoặc https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN
hoặc https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN

Trân trọng kính báo !