PDA

View Full Version : Thông báo khẩn: lỗi đăng ký Thành viênDonRac
28-03-2009, 03:50 PM
Thông báo khẩn:

Do Diễn đàn bị lỗi đăng ký Thành viên - làm mất chức năng không chấp nhận người dưới 13 tuổi tham gia đăng ký thành viên Diễn đàn - một số thành viên đã đăng ký không đúng - có thành viên còn đùa ghi năm sinh 2009?

DonRac đã chỉnh lại quy định nên Diễn đàn sẽ tự động trả năm sinh về trước ngày 27-03-1996! Thông báo cho các Thành viên đăng ký sai ngày tháng năm sinh được biết.

Ngoài ra, BQT sẽ mở chức năng chỉnh sửa các thông tin cá nhân để thành viên đăng ký nhầm tự chỉnh lý!

Mến chào!

ThanhCaVN
25-04-2009, 11:58 AM
Chào Quý ACE,

Diễn đàn đã khai báo chức năng tự chỉnh thông tin cá nhân:
ACE tự vào và chỉnh lại cho đúng:

Hồ Sơ/Chỉnh Sửa Thông Tin...

https://thanhcavietnam.net/forum/profile.php?do=editprofile

Thân ái!