PDA

View Full Version : Những Tác Phẩm Mới Trong Kinh Thánhforget_me_not
25-03-2009, 11:28 AM
NHỮNG TÁC PHẨM MỚI TRONG THƯ MỤC KINH THÁNH


Ông Nô-e - 390
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214910849_NOE_390.JPG


Ông Nô-e - 074
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214910816_NOE_074.JPG
Ông Môsê nhận bia đá ghi Mười điều răn
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214910774_MOSE_393.JPG
Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabeth
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214909939_MEMARIA_080.JPG
Chúa Giêsu lên trời
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214909306_CGS_222.JPG
Chúa Giêsu hiện ra ở biển hồ Tibêria
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214909245_CGS_220.JPG
Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, có cả ông Tôma
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214909185_CGS_219.JPG
Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214909104_CGS_195.JPG


Bữa Tiệc ly - 194
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214909051_CGS_194.JPG
Bữa Tiệc ly
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214909021_CGS_193.JPG
Chúa Giêsu thương khóc thành Gierusalem
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214908971_CGS_192.JPG
Chúa Giêsu vào thành Gierusalem
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214908928_CGS_188.JPG
Chúa Giêsu và hai chị em Marta - Maria
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214908886_CGS_182.JPG
Chúa Giêsu và anh thanh niên giàu có
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214908604_CGS_167.JPG


http://giaophanvinh.net

forget_me_not
25-03-2009, 11:41 AM
HÌNH TRONG THƯ MỤC KINH THÁNH (TT)


Chúa Giêsu chữa một người mù
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214908476_CGS_156.JPG

Chúa biến hình
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214908264_CGS_142.JPG
Chúa Giêsu đi trên mặt biển
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214908089_CGS_137.JPG
Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214908020_CGS_133.JPG
Gái giang hồ trở về sám hối
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214907961_CGS_131.JPG
Chúa Giêsu cho con gái ông Gia-ia chết sống lại
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214907877_CGS_126.JPG
Chúa Giêsu chữa một người đầy tớ của viên đại đội trưởng
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214907763_CGS_123.JPG
Chúa Giêsu chữa người mù ở Bét-sai-đa
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214907704_CGS_122.JPG
Người ngoại giáo trở lại tạ ơn Chúa
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214907661_CGS_120.JPG

Bài giảng trên núi - Tám Mối Phúc
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214907623_CGS_118.JPG

Chúa Giêsu sai 12 Tông đồ đi rao giảng
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214907567_CGS_117.JPG
Chúa Giêsu chữa người bại liệt
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214907489_CGS_113.JPG
Chúa Giêsu gọi các môn đệ
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214907334_CGS_111.JPG
Chúa Giêsu rao giảng tại Capharnaum
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214907301_CGS_110.JPG

Chúa Giêsu chữa người bị quỷ ám
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214907264_CGS_109.JPG
http://giaophanvinh.net

forget_me_not
25-03-2009, 11:56 AM
HÌNH TRONG THƯ MỤC KINH THÁNH (TT VÀ HẾT)


Chúa Giêsu trong Hội đường Dothái
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214907225_CGS_108.JPG
Chúa Giêsu và thiếu phụ Samaria bên bờ giếng Giacop
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214907183_CGS_107.JPG

Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214907102_CGS_105.JPG
Phép lạ đầu tiên tại Cana
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214907048_CGS_103.JPG
Các môn đệ đầu tiên
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214906933_CGS_102.JPG
Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu trong đền thánh
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214906726_CGS_093.JPG
Chúa Giêsu sống ẩn dật tại Nazareth
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214906646_CGS_091.JPG
Thánh Gia trốn sang Aicập
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214905525_CGS_089.JPG
Dâng Chúa vào đền thánh
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214905484_CGS_088.JPG
Tiên tri Simêon
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214905428_CGS_087.JPG


Chúa Giáng sinh
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214905388_CGS_085.JPG
Phép lạ tại Biển Đỏ
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214905193_BIENDO_075.JPG


Ba nhà đạo sĩ
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214905146_BAVUA_086.JPG
Tháp Babel
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214905015_BABEL_392.JPG


Adong - Evà
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214904541_ADAM_EVA_389.JPG


http://giaophanvinh.net