PDA

View Full Version : Đã nhận được tiền ủng hộdvtung
02-04-2008, 09:41 AM
dvtung đã nhận được tiền ủng hộ của Chị Hồ Thanh Thu, với email đã gửi đến DonRac như sau:


https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/GxSuoiMo/GiupNhaThoSM.jpg

Số tiền quy đổi là:
250 Euro x 25,240 VND/Euro = 6,310,000 VND
(Sáu triệu, ba trăm, mười nghìn đồng VN)

Theo nhã ý của Chị Hồ Thanh Thu, BQT - TCVN sẽ chuyển ủng hộ Nhà Thờ Suối Mơ, số tiền là:
200 Euro x 25,240 VND/Euro = 5,048,000 VND
(Năm triệu, bốn mươi tám nghìn đồng VN)

Nhập vào Quỹ Tài Chánh của TCVN, số tiền là:
50 Euro x 25,240 VND/Euro = 1,262,000 VND
(Một triệu, hai trăm, sáu mươi hai nghìn đồng VN)

Xin thay mặt BQT - TCVN chân thành cảm ơn Chị Hồ Thanh Thu và Quý Đồng Hương,
Nguyện xin Hồng Ân Thiên Chúa luôn đến và ở cùng Chị - Quý Đồng Hương

Trân trọng