PDA

View Full Version : Thần Học Thánh Phao lôcalendi
07-04-2009, 05:27 PM
Trong mùa Chay Thánh này, con đã có thời gian rảnh, có thây một tác phẩm của một tác giả viết về thần học Thánh Phao lô. Con đã dịch ra tiếng Việt để mọi người cùng tham khảo. Con chưa được học thần học ( mà có lẽ chẳng bao giờ, vì con chưa đi tu) nên chắc có nhiều chổ chưa đúng với thần học Ki tô giáo. Con xin các cha, các thầy, các soeur và các vị có biết thần học, chỉ dẫn thêm cho con.
Con xin gửi 2 file: một file gốc tiếng Anh của tác giả và một file tiếng Việt do con dịch ra. Sau khi dịch, con cũng đã hiểu biết nhiều hơn về Thánh Phao lô và những tư tưởng của Ngải.
Xin Thiên Chúa luôn ở củng mọi người.