PDA

View Full Version : Lạy cha và mẹ con cám ơn ngườiminh hue
13-04-2009, 10:50 AM
Lạy chúa con cám ơn người nhìu nhìu lém chúa đã ban cho gia đình con hồng ân mà con bít nếu hok phải hồng ân chúa ban tặng thì nhà con không bít sẽ sao nữa....Mọi chuyện đã qua nhưg nghĩ lại con thấy mình yếu đuối trong đức tin quá. Chúa tha lỗi cho con cho chúa nhé:77::77::77:. Xin chúa và mẹ luôn ở cùng con để mọi việc con làm có chúa và mẹ dẫn đường chỉ lối cho con......:read::read: