PDA

View Full Version : lạy chúa xin cho con có một đức tin vững vàng vào ChúaNganguyen
20-04-2009, 09:47 PM
Trong cuộc sống hằng ngày của con Chúa ơi . khi con làm một việc gì giúp người anh em con ngoại đạo , khi họ ra đi không còn ở nhà con nữa vì thế họ có tư tưởng trả thù con. Vậy thì con phải làm bây giờ . Xin Chúa cho con biết con đối xử như thế nào , với người anh em đó , vì người anh em hay chơi bùa ngải lắm , và người anh em đó nói với một người là , người ra đi không ở trong nhà chị bỏ bùa ngải cho chi bị tai nạn đó . Nhưng với niềm tin vào Chúa con nghĩ rằng người đời có hại con không chết đâu . Con chỉ sợ Chúa hại mới chết có phải vậy không các anh chị , xin các anh chị cầu nguyện cho em vững tin vào Chúa . Con tin có Chúa luôn đồng hành bên con .
Và xin các anh chị em cầu cho người chị em của con là người đạo mới luôn có một niềm tin vào Chúa , để cuộc đời của chị em con luôn có bình an trong tâm hồn .
Lạy Chúa con đây là người tội lỗi xin thương xót con cùng .

Người nổi giận .
Giận trong lát .
Nhưng yêu thương
Thương suốt cả đời . ( tv. 30. 6 )

bethichconlua
23-04-2009, 06:31 PM
Người nổi giận .
Giận trong lát .
Nhưng yêu thương
Thương suốt cả đời . ( tv. 30. 6 )

:Tanghoa:Giận thì chỉ một lúc..yêu thương thì suốt đời.............

:77: Cầu nguyện..cầu nguyện...Amen

mèo mướp
23-04-2009, 06:52 PM
lạy Chúa, Xin cho bạn Nganguyen luôn vững tin vào Chúa, xin Chúa soi sáng cho chị em ngoại đạo của bạn ấy. Nguyện xin Chúa ban bình an....:77::77::77:

Rocky
24-04-2009, 10:53 PM
Xin hiệp thông nguyện cầu.. .cầu nguyện.. cầu nguyện cho... cho mỗi người chúng con luôn vững tin vào Chúa... và liên đới với nhau trong cùng một đức tin, một TẤm Bánh, một đức tin....

minh hue
25-04-2009, 03:38 PM
hãy vững tin vào chúa nhé . xin hiệp lời cầu nguyện

M.M_Nhi
25-04-2009, 03:50 PM
xin Chúa nhậm lời chúng con ..............