PDA

View Full Version : Hợp xướng SUỐI VIỆTjohnmvnguyen
24-04-2009, 03:40 PM
Hợp xướng SUỐI VIỆT

Ca đòan đặc biệt nhất Việt Nam

Website link :
http://www.suoiviet.com (http://www.suoiviet.com)/

Hình ảnh ca đòan :http://www.suoiviet.com/

Jean_Bich
15-08-2009, 12:50 PM
Vào trang web này thấy đó vừa là ca đoàn vừa là công ty, vừa phục vụ vừa kinh doanh, phải chăng đó là điều đặc biệt hay mâu thuẫn?
mà trang web này đang "chết", không được cập nhật!