PDA

View Full Version : Sách nhạc - Hòa Khúc Tạ ƠnDonRac
25-04-2009, 11:51 PM
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/HoaKhucTaOn/HKTO-Front.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/HoaKhucTaOn/HKTO-Back.jpg

DonRac
25-04-2009, 11:52 PM
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/HoaKhucTaOn/HKTO-Inside1.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/HoaKhucTaOn/HKTO-Inside2.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/HoaKhucTaOn/HKTO-Inside3.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/HoaKhucTaOn/HKTO-Inside4.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/HoaKhucTaOn/HKTO-Inside5.jpg

DonRac
25-04-2009, 11:54 PM
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/HoaKhucTaOn/HKTO-MucLuc1.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/HoaKhucTaOn/HKTO-MucLuc2.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/HoaKhucTaOn/HKTO-MucLuc3.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/HoaKhucTaOn/HKTO-MucLuc4.jpghttps://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/HoaKhucTaOn/HKTO-Inside6.jpg

DonRac
26-04-2009, 12:00 AM
NS. Thế Thông gửi tặng Quý ACE https://thanhcavietnam.co các files Encore:

Hòa Khúc Tạ ơn - Toàn tập (https://thanhcavietnam.co/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/HoaKhucTaOn/HoaKhucTaOn-Encore.rar)

Chia theo Thể loại:

Nhập Lễ (https://thanhcavietnam.co/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/HoaKhucTaOn/HoaKhucTaOn-Encore/01.NhapLe.rar)
Dâng Lễ (https://thanhcavietnam.co/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/HoaKhucTaOn/HoaKhucTaOn-Encore/02.DangLe.rar)
Ca Nguyện (https://thanhcavietnam.co/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/HoaKhucTaOn/HoaKhucTaOn-Encore/03.CaNguyen.rar)
Đức Mẹ (https://thanhcavietnam.co/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/HoaKhucTaOn/HoaKhucTaOn-Encore/04.DucMe.rar)
Chư Thánh (https://thanhcavietnam.co/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/HoaKhucTaOn/HoaKhucTaOn-Encore/05.ChuThanh.rar)
Tận Hiến (https://thanhcavietnam.co/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/HoaKhucTaOn/HoaKhucTaOn-Encore/06.TanHien.rar)
Hôn Nhân (https://thanhcavietnam.co/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/HoaKhucTaOn/HoaKhucTaOn-Encore/07.HonNhan.rar)
Mùa Vọng - Giáng Sinh (https://thanhcavietnam.co/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/HoaKhucTaOn/HoaKhucTaOn-Encore/08.MuaVong-GiangSinh.rar)
Mùa Chay - Phục Sinh (https://thanhcavietnam.co/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/HoaKhucTaOn/HoaKhucTaOn-Encore/09.MuaChay-PhucSinh.rar)
Xuân (https://thanhcavietnam.co/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/HoaKhucTaOn/HoaKhucTaOn-Encore/10.Xuan.rar)
Cầu Hồn (https://thanhcavietnam.co/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/HoaKhucTaOn/HoaKhucTaOn-Encore/11.CauHon.rar)
Dâng Hoa (https://thanhcavietnam.co/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/HoaKhucTaOn/HoaKhucTaOn-Encore/12.DangHoa.rar)
Trung Thu - Giới Trẻ (https://thanhcavietnam.co/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/HoaKhucTaOn/HoaKhucTaOn-Encore/13.TrungThu-GioiTre.rar)
Bộ Lễ (https://thanhcavietnam.co/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/HoaKhucTaOn/HoaKhucTaOn-Encore/14.BoLe.rar)
Kết Lễ Lễ (https://thanhcavietnam.co/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/HoaKhucTaOn/HoaKhucTaOn-Encore/15.KetLe.rar)
Bài Ca Các Giới (https://thanhcavietnam.co/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/HoaKhucTaOn/HoaKhucTaOn-Encore/16.BaiCaCacGioi.rar)

Quý ACE nhấn chuột vào các đề mục để download về.

Mến chào!

Ps:
DonRac sẽ convert sang PDF để đưa lên đây và cập nhật sang Trang Tra Cứu Lời Nhac PDF
https://thanhcavietnam.co/pdf/

DonRac
12-05-2009, 08:56 AM
Xin DonRac kiem tra lai link
em khong down ve duoc .cam on

1. Đã kiểm tra:

Link vẫn bình thường, click chuột trái vào sẽ tự cho download
hoặc click chuột phải - chọn Save Target As

2. Đề nghị bạn thực hiện Nội quy: gõ tiếng Việt có dấu.

Mến chào!

josvandienmaria
12-05-2009, 09:44 AM
Xin DonRac gởi link qua Yahoo cho toi được không??? tôi đã làm theo như cách bạn chỉ nhưng phát hiện ra tên miền vẫn là .org, tôi đã đổi lại thành .net và .mobi nhưng ko được!!!
https://thanhcavietnam.co/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/HoaKhucTaOn/HoaKhucTaOn-Encore/01.NhapLe.rar
tôi bấm vào, nó hiện ra địa chỉ như thế này đây!!!! các tài liệu khác tôi download được bình thường mà!!!

PhanNho
31-10-2012, 07:37 PM
Xin chân thành cám ơn bác Donrac và nhạc sỹ Thế Thông đã chia sẻ Tuyển tập cho ACE trong nhà Thánh Ca.Kính chúc 2 bác khỏe mạnh và Vui luôn trong Chúa.