PDA

View Full Version : Lời Chúa - Bài Giảng Lễ - Bài Suy niệm Chúa NhậtPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12

 1. Chúa Thánh Thần hiện xuống
 2. Bài giảng lễ Chúa Ba Ngôi - 2017
 3. Tình yêu bất tử (Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi - 2017)
 4. Trao ban tất cả vì yêu thương (Suy niệm Tin mừng Lễ Chúa Ba Ngôi)
 5. Lễ Chúa Ba Ngôi/ A
 6. Mầu nhiệm tình yêu - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi Năm A
 7. Ăn Mình Thánh Chúa (Suy niệm lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô)
 8. Bài giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, năm A - 2017
 9. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
 10. Tình yêu Xưa và Nay (Suy niệm lễ Thánh Tâm Chúa - 2017)
 11. Muôn Ngàn Nỗi Sợ Hãi (Suy niệm Chúa nhật 12 thường niên A - 2017)
 12. Anh em đừng sợ ( Cn XII Tn/ A)
 13. Bài giảng lễ Thánh Tâm Chúa - 2017
 14. Bài giảng lễ Chúa nhật 12 thường niên A - 2017
 15. Không còn sợ hãi vì có Chúa chở che (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 12 Thường Niên)
 16. Cùng vác Thập giá với Chúa Giê-su (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 13 TNA)
 17. Đến với mọi người (Suy niệm Chúa nhật 13 thường niêm A - 2017)
 18. Đến với mọi người (Suy niệm Chúa nhật 13 thường niêm A - 2017)
 19. Bài giảng lễ Chúa nhật 13 thường niên A - 2017
 20. Ở hiền gặp lành (Suy niệm Chúa nhật 14 thường niên A - 2017)
 21. Sức mạnh nội tâm ( Cn XIV TN / A )
 22. Học sống hiền lành và khiêm nhượng với Chúa Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 14 TN)
 23. Lòng quảng đại Thiên Chúa (Suy niệm Chúa nhật 15 thường niên A - 2017)
 24. Người gieo giống lạ kỳ
 25. Bài giảng lễ Chúa nhật 15 thường niên A - 2017
 26. Những mảnh đất tâm hồn ( Cn XV TN/ A)
 27. MƯU SỰ TẠI “THIÊN” THÀNH SỰ TẠI “NHÂN” - Chúa Nhật 15 TN A
 28. Gieo hạt giống cho mình
 29. Hai khu vườn
 30. Hai đạo quân (Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 16 thường niên A)
 31. Cỏ Lùng Ai Gieo? (Suy niệm Chúa nhật 16 thường niên A - 2017)
 32. Bài giảng lễ Chúa nhật 16 thường niên A - 2017
 33. Sức mạnh của lòng tin (Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 20 thường niên.)
 34. Sống chung hay loại trừ? ( Cn 16 Tn/ A)
 35. Nước Trời như kho tàng (Suy niệm Chúa nhật 17 A - 2017)
 36. Khám phá kho báu Tin mừng
 37. Bài giảng lễ Chúa nhật 17 thường niên A - 2017
 38. Công dân Nước Trời ( CN 17 TN/A)
 39. Hành động nhỏ tình yêu lớn (Suy niệm Chúa nhật 18 thường niên A - 2017)
 40. Bài giảng lễ Chúa nhật 18 thường niên A - 2017
 41. Bài giảng lễ Chúa Hiển Dung (Chúa nhật 18 thường niên A) - 2017
 42. Trông mặt mà bắt hình trong (Suy niệm lễ Chúa Hiển Dung) - 2017
 43. Chính anh em hãy cho họ ăn ( CN XVIII TN / A)
 44. Điểm Tựa Giê-su (Suy niệm Chúa nhật 19 thường niên A - 2017)
 45. Bài giảng lễ Chúa nhật 19 thường niên A - 2017
 46. Điểm tựa duy nhất trên cõi đời (Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 19 thường niên)
 47. Thưa Ngài, Xin cứu con với! ( Cn 19 Tn/ A )
 48. Không có lòng tin mạnh ta sẽ chìm-Chúa Nhật 19 QN.
 49. Tình Mẹ Đã Cứu Con (Suy niệm Chúa nhật 20 thường niên A - 2017)
 50. Bài giảng lễ Chúa nhật 20 thường niên A - 2017
 51. Đức tin và cầu nguyện
 52. Bài Giảng Của Đức TGM. Leopoldo Girelli, Đại Diện Giáo Hoàng Tại TT Thành Mẫu La-vang
 53. Đá tảng xây dựng hội thánh tại gia (Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 21 thường niên)
 54. Tôi đang tìm kiếm gì (Suy niệm Chúa nhật 21 thường niên A - 2017)
 55. Bài giảng lễ Chúa nhật 21 thường niên A - 2017
 56. Chúa Giêsu là ai - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A
 57. Hội Thánh Hôm Nay ( CN XXI TN/ A )
 58. Đức Ki-tô là Đấng Cứu Độ duy nhất
 59. Đức tin và cuộc sống (Bài giảng Chúa nhật XXI thường niên A)
 60. “Đời người - Rừng cây” (Suy niệm Chúa nhật 22 thường niên A - 2017)
 61. Bài giảng lễ Chúa nhật 22 thường niên A - 2017
 62. Đầu tư cho cuộc sống mai sau (Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 22 thường niên)
 63. Đầu tư cho cuộc sống mai sau
 64. Chết Để Sống ( Cn XXII Tn / A )
 65. Tế Nhị Sửa Lỗi Cho Nhau (Suy niệm Chúa nhật 23 thường niên A - 2017)
 66. Bài giảng lễ Chúa nhật 23 thường niên A - 2017
 67. Cách sửa lỗi nhau - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên năm A
 68. Giúp nhau sửa chữa lỗi lầm (Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 23 thường niên)
 69. Tha thứ (Suy niệm Chúa nhật 24 thường niên A - 2017)
 70. Đức Mẹ Sầu Bi
 71. Tha thứ mãi mãi - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A
 72. Bài giảng lễ Chúa nhật 24 thường niên A - 2017
 73. Đức tin và sống đạo
 74. Tìm kiếm
 75. Cầu xin Chúa cho được bình an
 76. ràng buộc
 77. Thông cảm để thứ tha (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 24 thường niên)
 78. Ơn gọi là một chuyến đi
 79. Chiến thắng lòng ghen tỵ
 80. Sao Anh lại Ghen? (Suy niệm Chúa nhật 25 thường niên A - 2017)
 81. Hãy chấp nhận hiện trạng của mình - Suy niệm tin mừng Chúa Nhật XXV Thường Niên A
 82. Bài giảng lễ Chúa nhật 25 thường niên A - 2017
 83. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa (Chúa Nhật XXV TN A)
 84. Chiến thắng lòng ghen tị (Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 25 thường niên)
 85. Mẹ Sẽ Luôn Ở Bên Con (Suy niệm lễ Đức Mẹ Mân côi - 2017)
 86. Bài giảng lễ Đức Mẹ Mân côi - 2017
 87. Hối Hận ( Cn 26 tn/ A)
 88. Cải thiện cuộc sống (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 26 thường niên)
 89. “Khôn Quá Hóa Dại” (Suy niệm Chúa nhật 27 thường niên A - 2017)
 90. Bài giảng lễ Chúa nhật 27 thường niên A - 2017
 91. Đừng bưng tai bịt mắt (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 27 năm A)
 92. Xứng kỳ đức (Suy niệm Chúa nhật 28 thường niên A - 2017)
 93. Mặc lấy Chúa Ki-tô
 94. Bài giảng lễ Chúa nhật 28 thường niên A - 2017
 95. Lý Tưởng Của Giáo Hội Chúa Ky-tô (Suy niệm lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - 2017)
 96. Bài giảng lễ Chúa nhật 29 thường niên A - 2017
 97. Của Xê-da trả lại cho Xê-da, của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên A
 98. Hai Trong Một ( CN 29 tn/ A )
 99. Nghĩa vụ đi tìm người anh em lưu lạc (Chia sẻ truyền giáo)
 100. Xã Hội Vô Cảm (Suy niệm Chúa nhật 30 thường niên A - 2017)
 101. HAI CHIỀU THẬP GIÁ ( cn 30 tn/ a)
 102. Bài giảng lễ Chúa nhật 30 thường niên A - 2017
 103. Đôi cánh để bay lên
 104. Con Đường Nên Thánh (Suy niệm lễ các Thánh - 2017)
 105. BUỒN TRONG KỶ NIỆM (Suy niệm lễ các đẳng linh hồn - 2017)
 106. Bài giảng lễ các Thánh - 2017
 107. Xin Đừng Nói Một Đàng Làm Một Nẻo (Suy niệm Chúa nhật 31 thường niên A - 2017)
 108. Bài giảng lễ Chúa nhật 31 thường niên A - 2017
 109. KHIÊM NHƯỜNG VÀ PHỤC VỤ
 110. Để trở nên người cao cả (Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 31 thường niên)
 111. Để trở nên người cao cả.
 112. Cách Thức Chờ Đợi (Suy niệm chúa nhật 32 thường niên A - 2017)
 113. Bài giảng lễ Chúa nhật 32 thường niên A - 2017
 114. Tích lũy nhiều dầu cho đèn cháy sáng
 115. ĐÓN CHÀNG RỂ ĐẾN ( cn 32 Tn / A)
 116. Các Thánh TDVN Thấy Chúa Trong Mọi sự (Suy niệm lễ các thánh TĐNV - 2017)
 117. Bài giãng lễ các Thánh TĐVN - 2017
 118. TÍNH SỔ ( CN 33 TN / A )
 119. Kiên quyết không bỏ Đạo yêu thương (Suy niệm Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam)
 120. Sống tình liên đới (Suy niệm lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ - 2017)
 121. Cuộc phỏng vấn vào Thiên đàng
 122. VỊ THẨM PHÁN TỐI CAO ( cn 34 tn/ A)
 123. Bài giãng lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ - 2017
 124. Cuộc phỏng vấn để vào thiên đàng (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 34 thường niên)
 125. Thẩm phán nhân hậu
 126. Có Mắt Mà Không Thấy (Suy niệm Chúa nhật 1 mùa vọng B - 2017)
 127. Bài giảng lễ Chúa nhật 1 mùa vọng B - 2017
 128. Tỉnh thức để tự cứu mình (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật I Mùa Vọng năm B)
 129. ĐANG THỨC HAY NGỦ ( CN I Mùa Vọng / B)
 130. Tỉnh thức để tự cứu mình
 131. CẦU CHUYỆN CẢNH GIÁC-Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm B
 132. Đóa Hồng Đời Mẹ (Suy niệm lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội - 2017
 133. NHẬN SAI – SỬA SAI (Suy niệm lễ Chúa nhật 2 mùa vọng B - 2017)
 134. Tháo gỡ để giao hoà
 135. Bài giảng lễ Chúa nhật 2 mùa vọng B - 2017
 136. Hãy dọn đường cho Chúa đến (Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B)
 137. ĐƯỜNG VỀ ĐẤT HỨA ( cn II MV/ B )
 138. Để Con nên hình bóng Ngài (Suy niệm Chúa nhật 3 mùa vọng B - 2017)
 139. Bài giảng lễ Chúa nhật 3 mùa vọng B - 2017
 140. VẬY ÔNG LÀ AI? ( CN III MV/B)
 141. Học sống trung thực với Gioan Tẩy Giả (Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 3 mùa Vọng)
 142. Anh chị em thân mến! (Suy niệm Chúa nhật 4 mùa vọng B - 2017)
 143. Người phụ nữ và con rắn ( CN IV MV / B )
 144. Đấng Cứu Tinh( LỄ GIANG SINH )
 145. Hãy để Chúa đồng hành cùng gia đình (Suy niệm Lễ Giáng Sinh - 2017)
 146. Bài giảng lễ Chúa nhật 4 mùa vọng B - 2017
 147. Bài giảng lễ Đêm Giáng Sinh - 2017
 148. Bài giảng lễ Giáng Sinh (Lễ rạng đông) - 2017
 149. Bài giảng lễ Giáng Sinh (Lễ ban ngày) - 2017
 150. Khai mở thời kỳ hồng phúc (Suy niệm lễ Giáng sinh)
 151. Lễ THÁNH GIA
 152. Gia Đình Nhỏ hạnh Phúc To (Suy niệm lễ Thánh Gia Thất - 2017)
 153. Bài giảng lễ Thánh Gia Thất - 2017
 154. Lễ Hiển Linh : BA NHÀ CHIÊM TINH VÀ TÔI
 155. Đường Đến Với Chúa (Suy niệm Lễ Chúa Hiển Linh - 2018)
 156. Bài giảng lễ Chúa Hiển Linh - 2018
 157. Bài giảng lễ Chúa chịu Phép Rửa B - 2018
 158. Hãy tỏa sáng (Suy niệm Lễ Hiển linh)
 159. Truyền Giáo Trong Thế Giới Ảo (Suy niệm Chúa nhật 2 thường niên B - 2018)
 160. ĐẾN XEM VÀ Ở LẠI ( Cn II thường niên / B )
 161. Bài giảng lễ Chúa nhật 2 thường niên B - 2018
 162. Đi theo Chúa - Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II Thường Niên năm B
 163. Ba bước tiếp cận Chúa Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 2 thường niên B)
 164. TRIỀU ĐẠI MỚI, CON NGƯỜI MỚI ( cn III TN/ B)
 165. Ơn gọi - Suy niệm Tin mừng Chúa nhật III Thường Niên năm B
 166. Hạnh Phúc ở bên ta (Suy niệm Chúa nhật 3 thường niên B - 2018)
 167. Bài giãng lễ Chúa nhật 3 thường niên B - 2018
 168. Sám hối ngay từ hôm nay (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 3 thường niên năm B)
 169. NGƯỜI PHARISIÊU VÀ TÔI ( CN IV TN / B )
 170. Tin Mừng về Lòng Thương Xót (Suy niệm Chúa nhật 4 thường niên B - 2018)
 171. Bài giãng lễ Chúa nhật 4 thường niên B - 2018
 172. Ma quỷ còn biết vâng lệnh Chúa truyền (Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 4 thường niên)
 173. Phục vụ theo gương Thầy Giê-su (Suy niệm Chúa nhật 5 thường niên B - 2018)
 174. Sống vì mọi người (Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 5 thường niên B)
 175. CẦU NGUYỆN LÀ NHU CẦU SỐNG ( Cn V TN / b)
 176. Bài giãng lễ Chúa nhật 5 thường niên B - 2018
 177. Cúi Xuống Với Người Khổ Đau (Suy niệm Chúa nhật 6 thường niên B - 2018)
 178. Bài giãng lễ Chúa nhật 6 thường niên B - 2018
 179. THƯƠNG XÓT HAY THƯƠNG HẠI? ( cn VI tn / b)
 180. Hậu quả đáng sợ của tội lỗi (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 6 thường niên)
 181. Lời Sám Hối Muộn Màng (Suy niệm lễ Tro - 2018)
 182. ĐÊM TẠ ƠN (Suy niệm lễ giao thừa xuân Mậu Tuất - 2018)
 183. Ước mơ ngày xuân (Suy niệm mồng 1 tết - Xuân Mậu Tuất - 2018)
 184. Bài giảng Lễ Tro - 2018
 185. Bài giảng lễ mồng 3 tết Mậu Tuất - 2018
 186. Bài giảng lễ mồng 2 tết Mậu Tuất - 2018
 187. Bài giảng lễ mồng 1 tết Mậu Tuất - 2018
 188. Đừng chỉ chăm sóc thân xác mà lãng quên linh hồn (Suy niệm Lễ Tro)
 189. Bí quyết hạnh phúc (Suy niệm đầu năm)
 190. MÂU THUẪN NỘI TÂM ( cn I Mùa chay)
 191. Con NỢ Mẹ Một Lời xin lỗi (Suy niệm mồng 2 tết Mậu Tuất - 2018)
 192. Chữ THAM (Suy niệm Mồng Ba Tết Mậu Tuất - 2018)
 193. Chiến thắng cám dỗ nhờ Chúa Giê-su (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay)
 194. SỐNG HAI MẶT (Suy niệm Chúa nhật 2 mùa chay B - 2018)
 195. Bài giãng lễ Chúa nhật 2 mùa chay B - 2018
 196. TỪ CÕI CHẾT SỐNG LẠI ( CN ii MC/ B)
 197. Đầu năm tạ ơn và khám phá
 198. Đừng quên mảng tốt nơi mỗi người (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 2 mùa chay)
 199. Thế giới Tục Hóa (Suy niệm Chúa nhật 3 mùa chay B - 2018)
 200. Luật vĩnh hằng (Chúa Nhật III Mùa Chay, năm B)
 201. Bài giãng lễ Chúa nhật 3 mùa chay B - 2018
 202. TÔI LÀ ĐỀN THỜ ( Cn III MC/ B )
 203. Thanh tẩy bản thân mình (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 3 Mùa Chay)
 204. Lời xin lỗi. (Suy niệm Chúa nhật 3 mùa chay B - 2018)
 205. LÒNG TIN VÀ ÂN SỦNG ( CN IV MC / B )
 206. Bài giãng lễ Chúa nhật 4 mùa chay B - 2018
 207. Mẹ lạnh lắm phải không? (Suy niệm Chúa nhật 5 mùa chay B - 2018)
 208. Bài giãng lễ Chúa nhật 5 mùa chay B - 2018
 209. Trao ban là nhận lãnh (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 5 Mùa Chay)
 210. CHỊU MỤC NÁT HAY VẪN TRƠ TRỌI ( CN V MC/B )
 211. Ai là bạn của tôi? (Suy niệm Chúa nhật lễ lá - 2018)
 212. TRONG ĐÁM ĐÔNG ÁY, CÓ TÔI ( CN LỄ LÁ)
 213. Chuyến khổ
 214. Bài giãng lễ Chúa nhật Lễ Lá B - 2018
 215. Thâm tình (Thứ Năm Tuần Thánh)
 216. Khát tình (Thứ Sáu Tuần Thánh)
 217. Vác thập giá với Chúa Giê-su (Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá)
 218. Cúi Đầu Khiêm Cung (Suy niệm Lễ Tiệc Ly, thứ năm tuần thánh - 2018)
 219. Tôi đang đứng đâu trong cái chết của Chúa? (Suy niệm thứ sáu tuần thánh - 2018)
 220. Trần Gian Tạm Bợ-Thiên Đàng vĩnh cửu (Suy niệm lễ Phục sinh - 2018)
 221. Sứ điệp Phục Sinh - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật lễ Phục Sinh năm B
 222. Bài giảng lễ Tiệc Ly - thứ năm tuần thánh 2018
 223. Bài giảng tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa - thứ sáu tuần thánh - 2018
 224. Bài giảng lễ vọng Phục Sinh - 2018
 225. Bài giảng lễ Chúa Nhật Phục Sinh - 2018
 226. Thứ Sáu Tuần Thánh
 227. Tuần Thánh của tôi
 228. Chết Không Còn Đáng Sợ (Suy niệm lễ Phục Sinh - 2018)
 229. ĐIỂM HẸN Ở GALILÊ ( CN Phục Sinh/ B)
 230. Yêu là trao ban (Suy niệm Thứ 5 Tuần Thánh)
 231. Yêu cho đến cùng (Suy niệm Thứ 6 Tuần Thánh)
 232. Bài giảng lễ Chúa nhật 2 Phục sinh B - 2018
 233. LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT và CÔNG LÝ
 234. Lòng Thương Xót Chúa dành cho Tô-ma (Suy niệm Chúa nhật 2 Phục Sinh B - 2018)
 235. Quyền năng của Thần Khí - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật II Phục Sinh năm B
 236. Con mắt thứ ba (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 2 Phục Sinh Năm B)
 237. Lòng Thương Xót Chúa và Công Lý
 238. Tin và yêu
 239. Có Thiên Chúa Sẽ Không Còn Sợ Hãi (Suy niệm Chúa nhật 3 Phục sinh B - 2018)
 240. Bài giảng lễ Chúa nhật 3 Phục sinh B - 2018
 241. CHỨNG NHÂN ( Cn 3 sau Ps / B )
 242. Làm chứng cho Chúa Phục Sinh - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật III Phục Sinh năm B
 243. Gặp Chúa giữa lòng đời (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 3 Phục Sinh)
 244. Làm Sao Nghe Được Tiếng Chúa? (Suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh B - 2018)
 245. Bài giãng lễ Chúa nhật 4 Phục sinh B - 2018
 246. Nỗi lòng người Chăn Chiên
 247. Nghe-Biết-Theo
 248. Ta là mục tử tốt lành - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm B
 249. CÁI BIẾT CỦA CHIÊN ( cn IV/ PS / B )
 250. Có một tình yêu thật lạ lùng (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 4 Phục Sinh)