PDA

View Full Version : Lời Chúa - Bài Giảng Lễ - Bài Suy niệm Chúa NhậtPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12]

 1. Ướ mơ và khát vọng (Suy niệm lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - 2019)
 2. Chúa Thánh Thần hiện xuống
 3. Sức mạnh của Tình Yêu
 4. Thương Hiệu Công Giáo Là Tình Yêu (Suy niệm lễ Chúa Ba Ngôi - 2019)
 5. Gia đình ki-tô hữu hiệp thông nên một (Suy niệm Lễ Chúa ba ngôi)
 6. Bài giảng lễ Chúa Ba Ngôi - 2019
 7. Thiên Chúa Ba Ngôi - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi năm C
 8. Lẽ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI TÔ
 9. Bài học từ dòng sông (Suy niệm lễ Mình Máu Thánh Chúa, năm C - 2019)
 10. Bài giảng lễ Mình Máu Thánh Chúa, năm C - 2019)
 11. Lương Thực Thần Linh - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C
 12. Hồng ân Thánh thể (Suy niệm Lễ Mình Máu thánh Chúa)
 13. Bài giảng lễ Chúa nhật 13 thường niên C - 2019)
 14. Tôn trọng quan điểm người khác (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 13 thường niên)
 15. Vì tiền mà nên xấu - Suy niệm Chúa nhật 13 thường niên C - 2019)
 16. CN 13 tn/c: GỌI VÀ CHỌN
 17. Sự Dữ Quá Nhiều-Cần Tông Đồ (Suy niệm Chúa nhật 14 thường niên C - 2019)
 18. Bài giảng lễ Chúa nhật 14 thường niên C - 2019
 19. Làm dịu cơn khát của Thiên Chúa (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 14 thường niên)
 20. Đừng bỏ rơi người thân cận (Suy niệm Chúa nhật 15 thường niên C - 2019)
 21. Bài giảng lễ Chúa nhật 15 thường niên C - 2019
 22. Yêu thương mọi người - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần XV Thường Niên năm C
 23. Làm gì để được sống đời đời (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 15 thường niên)
 24. MƯU SINH VÀ CẦU NGUYỆN
 25. Hiện Tuợng “Thánh soi” (Suy niệm Chúa nhật 16 thường niên C - 2019)
 26. Bài giảng lễ Chúa nhật 16 thường niên C - 2019
 27. Quà tặng vô giá (Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 16 thường niên)
 28. CN 17 TN / C
 29. Diễm phúc được làm con của Cha trên trời (Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 17 thường niên)
 30. Xin Cho Danh Cha Cả Sáng (Suy niệm Chúa nhật 17 thường niên C - 2019)
 31. Bài giãng lễ Chúa nhật 17 mùa thường niên C - 2019
 32. Hãy Tìm kiếm Kho tàng Trên Trời (Suy niệm Chúa nhật 18 thường niên C - 2019)
 33. Bài giảng lễ Chúa nhật 18 mùa thường niên C - 2019
 34. Ông phú hộ và Lazarô - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần XVIII Thường Niên năm C
 35. Đừng lãng quên linh hồn (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 18 thường niên)
 36. Hạnh phúc hay đau khổ tùy ta sống (Suy niệm Chúa nhật 19 thường niên C - 2019)
 37. Bài giảng lễ Chúa nhật 19 thường niên C - 2019
 38. Sở hữu kho tàng trên thiên quốc (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 19 thường niên)
 39. Hãy tỉnh thức và sẵn sàng - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần XIX Thường Niên năm C
 40. Tình Mẹ Vẫn Còn Đây (Suy niệm lễ Đức Mẹ Lên Trời - 2019)
 41. Hạnh phúc vì có Mẹ (Suy niệm Lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời)
 42. Lửa tình yêu - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần XX Thường Niên năm C
 43. Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Đâu? (Suy niệm Chúa nhật 20 thường niên C - 2019)
 44. Bài giảng lễ Chúa nhật 20 thường niên C - 2019
 45. LỬA TÌNH YÊU ( CN XX TN/C)
 46. Đi qua cửa hẹp - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần XXI Thường Niên năm C
 47. Bài giảng lễ Chúa nhật 21 mùa thường niên C - 2019
 48. Đường Hẹp Mới Dẫn Ta Về Trời (Suy niệm Chúa nhật 21 thường niên C - 2019)
 49. Hãy Sống Như Thầy Giê-su (Suy niệm Chúa nhật 22 mùa thường niên C - 2019)
 50. TÔN LÊN HAY HẠ XUỐNG ( Cn XXII TN/C)
 51. Bài giảng lễ Chúa nhật 22 mùa thường niên C - 2019
 52. Khiêm nhường - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần XXII Thường Niên năm C
 53. Học sống khiêm nhường (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 22 thường niên)
 54. Tu Nào Dễ Hơn (Suy niệm Chúa nhật 23 thường niên C - 2019)
 55. Bài giảng lễ Chúa nhật 23 mùa thường niên C - 2019
 56. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ( CN 23 TN/C )
 57. Từ bỏ tất cả - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần XXIII Thường Niên năm C
 58. Từ bỏ là quy luật sinh tồn ( Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 23 thường niên)
 59. Lạm dụng lòng thương xót (Suy niệm Chúa nhật 24 thường niên C - 2019)
 60. Bài giảng lễ Chúa nhật 24 thường niên C - 2019
 61. GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG GÌ BỊ MẤT ( CN 24 / TN / C)
 62. Yêu quý và trân trọng người tội lỗi (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 24 thường niên)
 63. NGƯỜI QUẢN GIA TRUNG TÍN ( CN 25 TN/C )
 64. Chuyển đổi của cải phù du thành kho tàng vĩnh cửu (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 25 thường niên)
 65. Tiền là ma là quỷ (Suy niệm Chúa nhật 25 thường niên C - 2019)
 66. Bài giảng lễ Chúa nhật 25 thường niên C - 2019
 67. Khôn khéo để sống - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần XXV Thường Niên năm C
 68. Khi con người vô cảm sẽ ra sao? (Suy niệm Chúa nhật 26 thường niên C - 2019)
 69. Bài giảng Chúa nhật 26 thường niên C - 2016
 70. NHÌN LÊN, NHÌN XUỐNG ( CN 26 TN/ C)
 71. Đừng vô cảm - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần XXVI Thường Niên năm C
 72. Hậu quả của thói ích kỷ (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 26 thường niên)
 73. Tình Mẹ thật tuyệt vời (Suy niệm lễ Đức Mẹ Mân Côi 2019)
 74. SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN ( CN 27 TN/C)
 75. Bài giảng lễ Đức Mẹ Mân Côi - 2019
 76. Bài giảng lễ Chúa nhật 27 mùa thường niên C - 2019
 77. “Diễm Tình Ca 3” (Bài giảng lễ cưới CN lễ Đức Mẹ Mân Côi - 2019)
 78. Làm tròn bổn phận người tôi tớ (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 27 thường niên năm C)
 79. THẾ THÌ CHÍN NGƯỜi KIA ĐÂU ? ( CN 28 TN / C)
 80. Đừng quên cám ơn (Suy niệm Chúa nhật 28 thường niên C - 2019)
 81. Bài giảng lễ Chúa nhật 28 thường niên C - 2019
 82. Nhận ra ân huệ Chúa ban (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 28 thường niên năm C)
 83. VẪN CÓ CHA BÊN CON. ( CN 29 TN/C)
 84. Bài giảng lễ Chúa nhật 29 thường niên C - Khánh Nhật Truyền Giáo 2019
 85. Cầu Nguyện Cho Việc Truyền Giáo (Suy niệm lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - 2019)
 86. Đừng trở thành chi thể bất động trong thân thể Chúa (Suy niệm truyền giáo)