PDA

View Full Version : Lời Chúa - Bài Giảng Lễ - Bài Suy niệm Chúa NhậtPages : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12

 1. Bài giảng lễ chiều thứ năm tuần thánh 2014 - A
 2. Bài giảng lễ vọng Phục Sinh năm 2014
 3. Bài giảng lễ Chúa Nhật Phục Sinh - 2014
 4. Chúa Giêsu khai sinh kỷ nguyên mới
 5. Đón nhận ơn Phục Sinh (Suy niệm Chúa Nhật Lễ Phục Sinh Năm A)
 6. Hãy yêu như Giê-su (Suy niệm Thứ 5 Tuần Thánh 2014)
 7. Thập Giá quà tặng tình yêu (Suy niệm Thứ Sáu Tuần Thánh)
 8. Niềm tin Phục Sinh (Suy niệm Vọng Phục Sinh 2014)
 9. Chúa Giê-su khai sinh kỷ nguyên mới (Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh)
 10. Phục Sinh Với Chúa (Suy niệm Lễ Phục Sinh 2014)
 11. Tin yêu Chúa để chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng (Hiệp sống Tin Mừng Vọng Phục Sinh A)
 12. Ông đã thấy và đã tin (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Ngày Phục Sinh ABC)
 13. Bài giảng Chúa nhật 2 Phục Sinh năm A - 2014
 14. Chúng tôi đã thấy Chúa
 15. Thông ban Thần Khí (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A 2014)
 16. Cảm thông với nhau (Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Lòng Thương Xót Chúa - Năm A 2014)
 17. Sống và loan truyền Đức Tin hôm nay (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 2 Phục Sinh ABC)
 18. Phúc cho ai không thấy mà tin ( Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A 2014)
 19. Phúc cho những ai không thấy mà tin (Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A 2014)
 20. Bài giảng Chúa nhật 3 Phục Sinh năm A - 2014
 21. Gặp Chúa Phục Sinh (Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh Năm A)
 22. Đường hy vọng (Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh Năm A)
 23. Hai niềm vui chan hòa trong một lần gặp gỡ (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A 2014)
 24. Chúa Nhật III Phục Sinh: Người khách lạ trên đường Emmaus
 25. Biến đổi nhờ gặp Chúa (Suy niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A 2014)
 26. Đồng hành với Chúa trong cuộc đời (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh A)
 27. Tôi là cửa cho chiên ra vào
 28. Bài giảng Chúa nhật 4 Phục Sinh năm A - 2014
 29. MỤC TỬ (CN 4 PS.A).
 30. Cửa chuồng chiên (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A 2014)
 31. Tình mẹ hiền (Suy niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A 2014)
 32. Noi gương vị mục tử nhân lành Giê-su (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 4 Phục Sinh A)
 33. NHÀ CHA (CN 5 PS.A).
 34. Bài giảng Chúa nhật 5 Phục Sinh năm A - 2014
 35. Đường Giêsu
 36. Trở nên tấm ảnh đẹp của Chúa Giê-su (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A 2014)
 37. Cuộc đời là một chuyến đi (Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A 2014)
 38. Con đường Giê-su là tin yêu và phục vụ (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh A)
 39. Bài giảng Chúa nhật 6 Phục Sinh năm A - 2014
 40. Anh em cũng sẽ sống
 41. Thể hiện lòng yêu mến (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A 2014)
 42. Tín Vật Tình Yêu (Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A 2014)
 43. Tuân giữ giới răn là mến Chúa thực sự (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục Sinh A)
 44. YÊU MẾN (CN 6 PS.A).
 45. Bài giảng Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên - năm A - 2014
 46. Sự sống mới - Hiện diện mới
 47. Cùng loan Tin Mừng với Chúa Giê-su (Suy niệm Tin Mừng Lễ Thăng Thiên Năm A)
 48. Người “Giời” (Suy niệm Lễ Thăng Thiên Năm A 2014)
 49. Làm chứng cho Chúa hôm nay (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 7 Phục Sinh A - Lễ Thăng Thiên)
 50. Bài giảng Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm 2014
 51. Ngọn Lửa Thánh Linh soi chiếu (Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)
 52. Tặng Phẩm Chúa Thánh Thần (Suy niệm Lễ Hiện Xuống 2014)
 53. Thánh Thần đấng phù trợ và tác sinh (Hiệp sống Tin Mừng Lễ Hiện Xuống Năm A)
 54. Bài giảng Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi năm A - 2014
 55. Trao ban tất cả vì yêu thương (Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi)
 56. Suối nguồn tình yêu (Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi 2014)
 57. Hiệp thông chia sẻ noi gương Chúa Ba Ngôi (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi A)
 58. Thiên Chúa yêu thế gian
 59. Thiên Chúa tình yêu trao ban (Suy niệm lễ Chúa Ba Ngôi)
 60. Bài giảng Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A - 2014
 61. Thánh lễ nối dài
 62. THẦN LƯƠNG (LỄ MMTC.A).
 63. Có một nguồn lương thực cho con sống mãi
 64. Thông ban sự sống thần linh (Suy niệm Tin Mừng Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa)
 65. Tin nhắn yêu thương (Suy niệm Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa 2014)
 66. Đức Giêsu: Bánh ban sự sống đời đời (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa A)
 67. Gương thánh Gioan Baotixita cho Việt Nam hôm nay
 68. Đứa trẻ này rồi sẽ thế nào đây - Suy niệm tin mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Baotixita
 69. Bài giảng lễ Thánh Tâm Chúa - năm A 2014
 70. Bài giảng lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ - 2014
 71. Anh là tảng đá
 72. Hai cuộc đổi đời - Suy niệm Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ
 73. Suy niệm Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ (Tác giả: Lm FX. Ngô Tôn Huấn)
 74. Làm lại cuộc đời nhiều lần tươi đẹp hơn (Suy niệm về hai Thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô)
 75. Canh tân để tồn tại (Suy niệm Lễ kính hai Thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô)
 76. Duy trì hiệp thông trong đa dạng (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Phê-rô và Phao-lô )
 77. Con số không
 78. Bài giảng lễ Chúa nhật 14 thường niên - năm A 2014
 79. Bài giảng lễ: Thứ bảy sau CN 13 thường niên năm A - 2014
 80. Học sống hiền lành và khiêm nhượng với Chúa Giê-su (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 14 thường niên)
 81. Ở hiền gặp lành (Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên A)
 82. Ứng xử hiền hậu và khiêm nhường (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 14 TN A)
 83. Bài giảng lễ Chúa nhật 15 thường niên - năm A 2014
 84. Sa mạc trở thành vườn xanh (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 15 Thường Niên A)
 85. Gieo hạt giống cho mình (Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên A)
 86. Thực hành Lời Chúa để sống tin yêu (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 15 TN A)
 87. Gieo trong mọi hoàn cảnh (Gợi ý suy niệm CN XV TN A)
 88. Bài giảng lễ Chúa nhật 16 thường niên - năm A 2014
 89. Lòng kiên nhẫn
 90. Diệt cỏ lùng bằng nhân đức (Suy niệm CN XVI TN A)
 91. Nhờ lúa tốt ngăn chặn cỏ lùng (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 16 thường niên)
 92. Ứng xử thế nào với kẻ xấu (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 16 TN A)
 93. Ăn xin
 94. Bài giảng lễ Chúa nhật 17 thường niên - năm A 2014
 95. Khám phá Kho Báu Tin Mừng (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 17 thường niên)
 96. Đầu Tư Nước Trời (Suy niệm Chúa Nhật 17 TN)
 97. Gợi ý suy niệm Chúa Nhật XVII Mùa Thường Niên Năm A
 98. Lưới cá hay lưới người (CN XVII/TN-A)
 99. Khôn ngoan chọn lựa hạnh phúc nước trời (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 17 TN A)
 100. Bài giảng lễ Chúa nhật 18 thường niên - năm A 2014
 101. Tấm bánh liên đới (Suy niệm Chúa Nhật XVIII TN A)
 102. Khi mỗi người biết chia bánh cho nhau thì thế giới sẽ không còn nạn đói (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 18 thường niên)
 103. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ (Suy niệm Chúa Nhật 18 TN)
 104. Đón nhận chúa và chia sẻ cho anh em (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 18 TN A)
 105. Chính anh em hãy cho họ ăn (Gợi ý suy niệm CN XVIII TN A)
 106. Lễ Chúa Hiển Dung
 107. Bài giảng lễ Chúa nhật 19 thường niên - năm A 2014
 108. Thưa Ngài xin cứu con với
 109. Điểm tựa duy nhất trên cõi đời (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 19 thường niên)
 110. Giá của một ly sữa (Suy niệm Chúa Nhật 19 TN)
 111. Tin cậy vào quyền năng của Chúa Giê-su (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 19 TN A)
 112. Bí quyết đón nhận dồi dào ân sủng Thiên Chúa (Suy niệm Tin Mừng Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời)
 113. Phúc Đức Tại Mẫu (Suy niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời)
 114. Đức Maria có phúc vì đã tin (Hiệp sống Tin mừng Lễ Đức Mẹ lên trời)
 115. Niềm vui được Thiên Chúa cứu độ (Suy niệm Lễ Đức Mẹ lên trời)
 116. Bài giảng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2014
 117. Lời nguyện chân thành
 118. Bài giảng lễ Chúa nhật 20 thường niên - năm A 2014
 119. Một đức tin tuyệt vời - Suy niệm Chúa nhật XX Thường niên A
 120. Sự chiến thắng của đức tin (Gợi ý suy niệm CN XX TN A)
 121. Kì thị - Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XX Thường niên A
 122. Nước chảy đá mòn (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 20 thường niên)
 123. Cầu nguyện thế nào để được chấp nhận? (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 20 TN A)
 124. Bài giảng lễ Chúa nhật 21 thường niên - năm A 2014
 125. Trở nên “đá tảng” xây dựng hội thánh tại gia (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 21 thường niên)
 126. Xây dựng cuộc đời trên Lời Chúa (Suy niệm Chúa Nhật 21 TN)
 127. Con Là Đá, Ông Là Đá, Bà Là Đá, Quý Anh Chị Em Là Đá - Suy niệm Lời Chúa CN XXI TN A
 128. Phê-rô: đá tảng Đức Tin của Hội Thánh (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 21 TN A)
 129. Bài giảng lễ Chúa nhật 22 thường niên - năm A 2014
 130. Trong họa có phúc (Suy niệm Chúa Nhật 22 TN)
 131. Đầu tư cho cuộc sống mai sau (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 22 thường niên)
 132. Con đường vinh quang ngang qua Thập Giá (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 22 TN A)
 133. Mất để được - Suy niệm Lời Chúa CN XXII TN A
 134. Mất trước được sau - Gợi ý suy niệm CN 22 TN A
 135. Bài giảng lễ Chúa nhật 23 thường niên - năm A 2014
 136. Sửa lỗi anh em
 137. Tương quan (Gợi ý suy niệm CN XXIII TN A)
 138. Sửa lỗi cho nhau (Suy niệm CN XXIII TN A)
 139. Nghệ thuật sửa lỗi - Suy niệm Tin Mừng CN XXIII Thường Niên A
 140. Là linh mục hay làm linh mục ( SN Tin Mừng Chúa nhật 23 tn a)
 141. Giúp nhau sửa chữa lỗi lầm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 23 thường niên)
 142. Sửa lỗi cho nhau (Suy niệm Chúa Nhật 23 TN)
 143. Phương cách sửa lỗi cho nhau trong cộng đoàn (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 23 TN A)
 144. Trao quyền cho Giáo Hội - Gợi ý suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXIII Thường Niên
 145. Thứ bảy sau CN 23 thường niên A - 2014
 146. Bài giảng lễ Chúa nhật 24 thường niên - năm A 2014
 147. Bài giảng lễ Suy tôn Thánh giá - năm 2014
 148. Phải được giương cao
 149. Tình yêu vô biên (Suy niệm Tin Mừng Lễ suy tôn Thánh Giá)
 150. Giá trị cục tẩy (Suy niệm Chúa Nhật 24 TNA)
 151. Ba cuộc đời – ba cách chết (Suy niệm Lễ Suy Tôn Thánh Giá)
 152. Hãy tha thứ để nhận được ơn thứ tha (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 24 TN A)
 153. Con Người phải được giương cao - Suy niệm Tin Mừng CN lễ Suy Tôn Thánh Giá
 154. Bài giảng lễ Chúa nhật 25 thường niên - năm A 2014
 155. Bằng lòng - Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXV Thường niên A
 156. Chiến thắng lòng ghen tị (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 25 thường niên)
 157. Vui với người vui (Suy niệm Chúa Nhật 25 TNA)
 158. Cảm thông với tha nhân (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 25 TN A)
 159. Ghen tương (Suy niệm Chúa nhật XXV thường niên năm) A
 160. Bài giảng lễ Chúa nhật 26 thường niên - năm A 2014
 161. Sám hối là khởi điểm
 162. Nói và làm (Suy niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên A)
 163. Làm ngay hôm nay! (Chúa Nhật XXVI TN A)
 164. Cải thiện cuộc sống (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 26 thường niên)
 165. Dám nói dám làm (Suy niệm Chúa Nhật 26 TNA)
 166. Sống như Con Thiên Chúa: điều kiện để được vào nước trời (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 26 TN A)
 167. Bài giảng lễ Chúa nhật 27 thường niên - năm A 2014
 168. Bài giảng lễ Đức Mẹ Mân Côi - năm 2014
 169. Phương thuốc thần diệu (Suy niệm Lễ Mân Côi Năm A 2014)
 170. Nhớ lời Mẹ dặn (Lễ Mẹ Mân Côi 2014)
 171. Đón nhận Đức Giê-su: Viên đá góc ban ơn cứu độ (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 27 TN A)
 172. Xin vâng (Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi)
 173. Tiệc Mừng (CN 28 QN A)
 174. Ăn Bánh Trường Sinh (Suy niệm Chúa Nhật 28 TNA)
 175. Bài giảng lễ Chúa nhật 28 thường niên - năm A 2014
 176. Mặc lấy Chúa Ki-tô (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 28 thường niên)
 177. Sám hối và tin Chúa Giê-su là y phục dự tiệc cưới nước trời (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 28 TN A)
 178. Tiệc cưới thiên quốc (Suy niệm CN XXVIII TN A)
 179. Bài giảng lễ Chúa nhật 29 thường niên - năm A 2014
 180. Khánh nhật truyền giáo
 181. Của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 29 thường niên)
 182. Theo Đạo nhờ gương sáng (Suy niệm Chúa Nhật 29 TNA)
 183. Tốt Đời Đẹp Đạo (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 29 TN A)
 184. Bài giảng biết đi (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật Truyền Giáo)
 185. Cái Đạo ấy hay thật!
 186. Chúa Nhật Truyền Giáo (Bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật Truyền Giáo 2014)
 187. Bài giảng lễ Chúa nhật 30 thường niên - năm A 2014
 188. Mến Chúa và yêu người (gợi ý suy niệm Chúa Nhật XXX TN A)
 189. Mến Chúa thể hiện qua đức yêu người (Hiệp sống Tin mừng CN XXX TN A)
 190. Tình yêu là lẽ sống ( Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 30 TN A)
 191. Con người hay Robot? (Suy niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên A)
 192. Nền tảng cho đời sống an hòa (Suy niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên A)
 193. Bài giảng lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời - Chúa nhật 31 thường niên - năm A 2014
 194. Bài giảng lễ Các Thánh Nam Nữ - năm 2014
 195. Hòn sỏi và lời nói ( Suy niệm Tin Mừng Lễ Các Thánh )
 196. Lễ Các Đẳng Linh Hồn ( Suy niệm Tin Mừng ...)
 197. Bóng câu qua cửa sổ - Suy niệm tháng các linh hồn
 198. Sống đời đời (Suy niệm Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời)
 199. Bài giảng lễ Cung hiến thánh đường Latêranô - CN 32 thường niên - 2014
 200. Thân xác chúng ta là đền thờ cao quý (Suy niệm về lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô)
 201. Hãy trả lại sự thánh thiêng của đền thờ (Suy niệm về lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô)
 202. Sống thánh giữa đời (Hiệp sống Tin mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ 2014)
 203. Trinh nữ khôn ngoan - Suy niệm Tin mừng Chủ nhật XXXII Thường Niên A
 204. Bài giảng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - năm 2014
 205. Hạt lúa gieo vào lòng đất - Suy niệm lễ các Thánh tử đạo Việt Nam
 206. Tử Đạo hôm nay (Suy niệm Tin Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)
 207. “Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9, 24)_Bài Giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 208. Trung thành với đức tin (Suy niệm Lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam)
 209. Bài giảng Chúa nhật lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ - năm A 2014
 210. Vương quốc tình yêu - Suy niệm Tin mừng Chủ nhật XXXIV Thường Niên
 211. Bài Giảng Lễ Chúa Kitô Vua vũ trũ năm A 23/11/2013
 212. Vương quyền và phục vụ (Suy niệm CN XXXIV TN A - Lễ Chúa Kitô Vua)
 213. Yêu mến và phụng sự Chúa nơi tha nhân (Suy niệm Lễ Chúa Kitô Vua năm A)
 214. Bài giảng lễ Chúa nhật 1 Mùa vọng - năm B - 2014
 215. Bài Giảng Lễ Chúa nhật 1 Mùa Vọng Năm B_ Phải tỉnh thức
 216. Canh thức và cầu nguyện để đón Chúa (Hiệp sống Tin mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B)
 217. Câu Chuyện Cảnh Giác
 218. Suy niệm Chúa nhật 2 mùa vọng - 2014
 219. “DỌN ĐƯỜNG & SỬA ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN” Bài Giảng lễ CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B
 220. Bài giảng lễ Chúa nhật 2 mùa vọng - năm 2014
 221. Hãy sửa lối cho thẳng để Người đi
 222. Hãy dọn đường cho Chúa đến (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa Vọng Năm B)
 223. Dọn tâm hồn đón Đáng Thiên Sai Giêsu (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật II mùa Vọng Năm B)
 224. Canh thức và Cầu nguyện để đón Chúa (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật I mùa Vọng Năm B)
 225. Tỉnh thức để tự cứu mình (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I mùa Vọng Năm B)
 226. Lỗi lầm và sám hối (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa Vọng Năm B)
 227. Câu chuyện cảnh giác (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I mùa Vọng Năm B)
 228. Dọn đường cho Chúa (Suy niệm CN II Mùa Vọng)
 229. Suy niệm về Lễ Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.
 230. Suy niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - 2014
 231. Suy niệm Chúa nhật 3 mùa vọng - 2014
 232. Có một vị đang ở giữa các ông - Suy niệm Tin mừng Chúa nhật III mùa Vọng
 233. Bài giảng lễ Chúa nhật 3 mùa vọng - năm B - 2014
 234. Chứng nhân của ánh sáng (suy niệm CN III Mùa Vọng Năm B)
 235. Mỗi người có một giai đoạn trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa (suy niệm CN III Mùa Vọng Năm B)
 236. Học sống trung thực với Gioan Tẩy Giả (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa Vọng Năm B)
 237. Nên chứng nhân ánh sáng bằng việc chia sẻ niềm vui ơn cứu độ (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật III mùa Vọng Năm B)
 238. Sự phản Chiếu (Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng - 2014)
 239. Bài giảng lễ Chúa nhật 4 mùa vọng - năm B - 2014
 240. Làm cho Chúa hay cho Chúa làm? Bài Giảng Lễ Chúa nhật 4 Mùa vọng B
 241. Cuộc gặp gỡ kỳ diệu (Bài giảng Lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B)
 242. Hãy là nhịp cầu đưa Chúa đến với anh em (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B)
 243. Cùng Mẹ đón Chúa đến (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa Vọng Năm B)
 244. Ước mơ đêm Giáng Sinh (Suy niệm lễ đêm Giáng Sinh - 2014)
 245. Bài giảng lễ đêm Giáng sinh - 2014
 246. Bài giảng lễ Giáng sinh (Lễ ban ngày) - 2014
 247. Bài giảng Chúa nhật Lễ Thánh gia - 2014
 248. Đêm Hồng Ân (suy niệm Lễ Giáng Sinh)
 249. Đêm ánh sáng - Suy niệm lễ Giáng Sinh
 250. Chúa Giê-su là Vầng Đông toả sáng (Suy niệm Lễ Giáng Sinh)