PDA

View Full Version : Lời Chúa - Bài Giảng Lễ - Bài Suy niệm Chúa NhậtPages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12

 1. Nguyên nhân khủng hoảng gia đình (Suy niệm lễ Thánh Gia)
 2. Chia sẻ Tin Mừng Lễ Thánh Gia 2014 (Lc 2, 22-40)
 3. Nhìn ngắm gia đình Chúa Giê-su (Suy niệm Lễ Thánh Gia)
 4. Gương sáng của Thánh Gia Na-da-ret (Hiệp sống Tin Mừng Lễ Thánh Gia)
 5. Gia đình - con đường (Suy niệm Lễ Thánh Gia)
 6. "Ngọt ngào tình mẹ" (Suy niệm lễ Mẹ Thiên Chúa - 2015)
 7. Lý do Chúa làm Người (Suy niệm lễ Hiển Linh - 2015)
 8. Tin và đón nhận Hài Nhi Giêsu là Đấng Kitô (suy niệm thứ sáu 2/1/2015)
 9. Bài giảng lễ Chúa Hiển Linh - 2015
 10. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa làm người (suy niệm Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa)
 11. Bài giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa - 01/01/2015
 12. Mỗi người là ánh sao cho tha nhân gặp Chúa (suy niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh)
 13. Ánh sao đạo đức (suy niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh)
 14. Bài Giảng Lễ Chúa Hiển Linh _“Khi nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng.”
 15. Một cuộc lên đường mới (Bài giảng Chúa nhật Lễ Hiển Linh)
 16. Hãy tỏa sáng (Suy niệm Lễ Hiển Linh)
 17. Là ánh sáng chiếu soi muôn dân (Hiệp Sống Tin Mừng Lễ Hiển Linh ABC)
 18. Lý do Chúa làm người (Suy niệm Lễ Hiển Linh)
 19. Liên đới tội nhân (Suy niệm lễ Chúa chịu phép rửa - 2015)
 20. Đổ lỗi cho nhau - Suy niệm lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
 21. Bài giảng lễ Chúa nhật Chúa chịu phép rửa - 2015
 22. Chia sẻ Tin Mừng CN Chúa Giêsu chịu phép rửa 2015 (Mc 1, 6b-11)
 23. Bài Giảng Lễ Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa _ Nên Con yêu dấu đẹp lòng Cha
 24. Sống khiêm hạ để nên con thảo của Chúa Cha (Hiệp Sống Tin Mừng CN Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa)
 25. Lòng khiêm nhượng thẳm sâu (Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Giê-su chịu Phép Rửa)
 26. Suy niệm Chúa Nhật I Mùa Thường Niên Năm B - Chúa Giêsu chịu phép rửa
 27. Nghề Mai Mối (Suy niệm Chúa nhật 2 thường niên - năm B)
 28. Bài giảng lễ Chúa nhật 2 thường niên - năm B 2015
 29. Ba bước tiếp cận Chúa Giê-su (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 2 Thường Niên B)
 30. Hành trình của đức tin (Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 2 Thường Niên B)
 31. Hãy quên đi cái tôi - Suy niệm Tin mừng Chủ nhật II Thường Niên
 32. Bài Giảng Lễ Chúa nhật 2 B_Các anh tìm gì thế ?
 33. Suy niệm Chúa Nhật II Thường Niên B
 34. Sứ mạng của tôi (Suy niệm Chúa nhật 3 thường niên B - 2015)
 35. Bài giảng lễ Chúa nhật 3 thường niên - năm B 2015
 36. Sám hối và tin vào Tin mừng - Suy niệm Tin mừng Chủ nhật III Thường Niên
 37. Thay đổi bản thân để đổi thay thế giới (Bài giảng Chúa nhật III Thường niên – Năm B)
 38. Bỏ mọi sự mà theo Người (suy niệm CN III TN B)
 39. Chia sẻ Tin Mửng CN 3 TN NB 2015 (Mc 1, 14-20)
 40. Phẩm chất cần thiết của người môn đệ (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 3 Thường Niên B)
 41. Bài Giảng Lễ Chúa nhật 3 B_Sám hối và tin vào Tin Mừng
 42. Ma quỷ ngày nay (Suy niệm Chúa nhật 4 thường niên B - 2015)
 43. Tin và thể hiện lòng biết ơn (Suy niệm thứ hai tuần 4 thường niên B)
 44. Bài giảng lễ Chúa nhật 4 thường niên - năm B 2015
 45. Con Người đến để phục vụ - Suy niệm Tin mừng Chủ nhật IV Thường Niên B
 46. Bài Giảng Lễ Chúa nhật 4 Thường Niên B_SỬNG SỐT VÌ LỜI NGƯỜI GIẢNG DẠY
 47. Để cho Lời Chúa biến đổi cuộc đời (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 4 Thường Niên B)
 48. Đấng Thánh của Thiên Chúa (Bài giảng Chúa nhật IV thường niên – Năm B)
 49. Sống Tình Liên Đới (Suy niệm Chúa nhật 5 TN B - 2015)
 50. Bài giảng lễ Chúa nhật 5 thường niên - năm B 2015
 51. Một ngày sống của Chúa Giêsu (Suy niệm CN V Mùa Thường Niên Năm B)
 52. Sống vì mọi người (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 5 Thường Niên B)
 53. Lòng Trắc Ẩn (Suy niệm Chúa nhật 6 thường niên - B)
 54. Bài giảng lễ Chúa nhật 6 thường niên - năm B 2015
 55. Bài giảng thứ tư lễ tro - 2015
 56. Chia sẻ Tin Mừng CN 6 TN NB 2015
 57. Nếu Thầy muốn Thầy có thể cho con được sạch (Suy niệm Tin mừng Chủ nhật VI Thường Niên)
 58. Hậu quả đáng sợ của tội lỗi (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 6 Thường Niên B)
 59. Xuân 2015 (Suy niệm Lễ Giao thừa, mồng 1,2,3 tết)
 60. Kiếp Người Vô Thường (Suy niệm thứ tư lễ tro - năm 2015)
 61. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi... (Gợi ý suy niệm CN VI Thường Niên B)
 62. Bài giảng Lễ Giao Thừa - Xuân Ất Mùi 2015)
 63. Bài giảng lễ Mồng 1 tết Ất Mùi 2015
 64. Bài giảng mồng 2 tết - Ất Mùi 2015
 65. Bài giảng mồng 3 tết - Ất Mùi 2015
 66. Bài giảng lễ Chúa Nhật 1 mùa chay B - 2015
 67. Sự Cám Dỗ (Suy niệm Chúa nhật 1 mùa chay B - 2015)
 68. Tội lỗi và tình thương (bài giảng CN I Mùa Chay Năm B)
 69. Thế giới nào là ảo? (Suy niệm Chúa nhật 2 mùa chay B - 2015)
 70. Hình ảnh bất thường của người Việt (Suy niệm CN 2 mùa chay B - 2015)
 71. Bài giảng Chúa Nhật 2 mùa chay B - 2015
 72. Lên núi (Bài giảng CN II Mùa Chay Năm B)
 73. Sống thân mật với Chúa - Suy niệm Tin mừng Chủ nhật II mùa Chay năm B
 74. Đừng quên mảng tốt nơi mỗi người (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay)
 75. Hãy Chống Lại Cái Xấu (Suy niệm Chúa nhật 3 mùa chay B - 2015)
 76. Đuổi những người buôn bán trong đền thờ - Suy niệm Chủ nhật III mùa Chay
 77. Bài giảng lễ Chúa nhật 3 mùa chay B - 2015
 78. Thanh tẩy bản thân mình (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay)
 79. Thanh tẩy đức tin (bài giảng CN III Mùa Chay Năm B)
 80. Bài Giảng Lễ Chúa nhật 3 Mùa Chay B_ Nhớ lại Lời Chúa
 81. Yêu Đến Quên Mình (Suy niệm Chúa nhật 4 mùa chay B - 2015)
 82. Bài giảng lễ Chúa nhật 4 mùa chay B - 2015
 83. Thiên Chúa giàu lòng yêu thương (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay)
 84. Bài Giảng Lễ Chúa nhật 3 Mùa Chay B_Yêu đến nỗi....
 85. Chuộng tối hơn sáng - Suy niệm Tin mừng Chủ nhật IV mùa Chay
 86. Bài giảng lễ Chúa nhật 5 mùa chay B - 2015
 87. Chuyện về con Dơi (Suy niệm Chúa nhật 5 mùa chay - 2015)
 88. Bài Giảng Lễ Chúa nhật 5 Mùa Chay B_Ghét mạng sống mình!
 89. Trao ban là nhận lãnh (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay)
 90. Vượt qua sự chết để vào cõi sống (Hiệp sống Tin mừng CN V Mùa Chay năm B)
 91. Thế thái nhân tính là thế (Suy niệm Chúa nhật Lễ Lá năm B - 2015)
 92. Bài giảng lễ Chúa nhật Lễ Lá năm B - 2015
 93. Im lặng và cô đơn - Suy niệm Tin mừng Chủ nhật Lễ Lá
 94. Bài Giảng Chúa nhật Lễ Lá
 95. Chúa Giê-su còn tiếp tục chịu khổ nạn (Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá)
 96. Đám đông cuộc đời (bài giảng CN Lễ Lá Năm B)
 97. Tình yêu hiến dâng (Suy niệm Lễ chiều thứ năm tuần thánh) - 2015
 98. Bài giảng lễ chiều thứ năm tuần thánh - năm 2015
 99. Chúa Cô Đơn (Suy niệm thứ sáu tuần thánh - 2015
 100. Sự sống lại là niềm hy vọng (Suy niệm Chúa nhật Phục Sinh - 2015)
 101. Tình yêu trọn hảo (Bài giảng Thứ Năm Tuần Thánh - Lễ Tiệc ly)
 102. Bài giảng chiều thứ sáu tuần thánh - 2015
 103. Bài giảng Lễ Vọng Phục Sinh - 2015
 104. Bài giảng Lễ Chúa Nhật Phục Sinh - 2015
 105. Bài Giảng Thứ sáu Tuần Thánh
 106. Bài Giảng Chúa nhật Phục Sinh _Bước ra khỏi mồ
 107. Sống lại với Chúa Phục Sinh (Suy niệm lễ Phục Sinh)
 108. Chúa đã sống lại. Alleluia - Suy niệm Tin mừng Chủ nhật Phục Sinh
 109. Suy niệm Tuần Thánh _Sao không kể người kia?
 110. Định Nghĩa Lòng Thương Xót (Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm B - 2015)
 111. Bài giảng lễ Chúa nhật 2 mùa Phục Sinh năm B - 2015
 112. Tần số tình yêu - Suy niệm Tin mừng Chủ nhật II Phục sinh năm B
 113. Con mắt thứ ba (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 2 Phục Sinh)
 114. Bài Giảng Lễ Chúa nhật II Phục Sinh, năm B
 115. Phúc cho những ai không thấy mà tin ( Gợi ý suy niệm CN II Mùa Phục Sinh Năm B)
 116. Có Chúa Có Bình An (Suy niệm Chúa Nhật 3 mùa Phục Sinh Năm B - 2015)
 117. Bài giảng lễ Chúa nhật 3 mùa Phục Sinh năm B - 2015
 118. Bài Giảng Lễ Chúa nhật 3 Phục Sinh B_ĂN NĂN HỐI CẢI ĐỂ PHỤC SINH
 119. Suy niệm Chúa nhật 3 Phục Sinh B 19/04/2015_Còn cần nữa không?
 120. Bóng ma tưởng tượng (Suy niệm CN III Mùa Phục Sinh Năm B)
 121. Gặp Chúa giữa lòng đời (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh)
 122. Đóa Hoa Yêu Thương (Suy niệm Chúa nhật 4 mùa PS năm B - 2015)
 123. Chân dung Mục tử Giê-su (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 4 Phục Sinh)
 124. Bài giảng lễ Chúa nhật 4 mùa Phục Sinh năm B - 2015
 125. Tình người mục tử - Suy niệm Tin mừng Chúa nhật IV Phục Sinh
 126. Bài Giảng Lễ Chúa nhật 4 Phục Sinh B _CHÚA CHIÊN LÀNH
 127. Tình yêu cần sự quan tâm (Chia sẻ lễ cưới trong tuần Chúa Chiên Lành - CN 4 PS)
 128. Chúa dẫn con đi (Bài giảng CN IV PS - CN Chúa Chiên Lành Năm B)
 129. Suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh B_Người giải thoát thứ ba
 130. Nối kết để hoàn thiện (Suy niệm Chúa Nhật 5 mùa Phục Sinh B - 2015)
 131. Bài giảng lễ Chúa nhật 5 mùa Phục Sinh năm B - 2015
 132. Chuyện Phiếm Đàn Ông (Suy niệm lễ thánh Giuse lao động 1/5/2015)
 133. Ở lại trong Chúa - Suy niệm Tin mừng Chúa nhật V Phục Sinh B
 134. Ở lại với Chúa để được sống sung mãn và sinh hoa kết quả dồi dào (Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh)
 135. Sinh nhiều hoa trái (Suy niệm CN V PS năm B)
 136. Ở lại trong tình yêu (Suy niệm Chúa nhật 6 mùa Phục Sinh năm B - 2015)
 137. Bài Giảng Lễ Chúa nhật 6 Phục Sinh B _ Niềm vui trọn vẹn
 138. Yêu như Chúa yêu - Suy niệm Tin mừng Chúa nhật VI Phục Sinh
 139. Dòng suối yêu thương (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục Sinh)
 140. Di chúc yêu thương (Bài giảng CN VI Phục Sinh Năm B)
 141. Thiên đường và Địa Ngục (Suy niệm Lễ Thăng Thiên - 2015)
 142. bài giảng lễ Chúa Thăng Thiên - 2015
 143. Bài Giảng Lễ Chúa Lên Trời 17/05/2015
 144. Hướng về trời cao - Suy niệm Tin mừng Chúa nhật lễ Chúa lên trời
 145. Sao không cất khỏi thế gian?
 146. Xin Ơn Hiệp Nhất (Suy niệm lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - 2015)
 147. Đấng ban sự sống - Suy niệm lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
 148. Bài giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - 2015
 149. Cuộc sáng tạo mới (Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)
 150. Sinh nhật chung
 151. Làm Dấu Thánh Giá (Suy niệm lễ Chúa Ba Ngôi năm B - 2015)
 152. Bài Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi 31/05/2015_Yêu thương và hiệp nhất
 153. Bài giảng lễ Chúa Ba ngôi năm B - 2015
 154. Hiệp nhất trong yêu thương (Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi)
 155. Thánh Thể tình yêu tự hiến (Suy niệm lễ Mình Máu Thánh Chúa năm B - 2015)
 156. Bài giảng lễ Mình Máu Thánh Chúa năm B - 2015
 157. Đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy - Suy niệm lễ Mình Máu Chúa
 158. Thánh Thể Là Trung Tâm Đời Sống Kitô Hữu
 159. Hồng ân Thánh Thể (Suy niệm Lễ Mình Máu Chúa)
 160. Gương Hy Sinh (Suy niệm lễ Thánh Tâm Chúa năm B - 2015)
 161. Có gieo có gặt (Suy niệm Chúa nhật 11 TN năm B - 2015)
 162. Bài giảng lễ Chúa nhật 11 thường niên năm B - 2015
 163. Đặt niềm tin và hy vọng nơi Chúa - Suy niệm Chúa nhật XI Thường Niên B
 164. Trao ban đến cùng (Suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su Năm B)
 165. Hãy Tin Vào Chúa (Suy niệm Chúa nhật 12 thường niên B - 2015)
 166. Bài giảng lễ Chúa nhật 12 thường niên năm B - 2015
 167. Bão táp cuộc đời mỗi người - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XII Thường Niên B
 168. Tại sao Thiên Chúa để cho sóng gió xảy đến trong cuộc đời? (Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 12 TNB)
 169. Thử thách trong cuộc đời (Suy niệm Chúa Nhật XII Mùa Thường Niên Năm B)
 170. Suy niệm Chúa nhật 12 B _Ngủ trên sóng
 171. “Có Bệnh Vái Tứ Phương” (Suy niệm Chúa nhật 13 TN B - 2015)
 172. Bí quyết thần diệu để đạt được điều mong ước - Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XII Thường Niên B
 173. Suy niệm Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ
 174. Bài giảng lễ Chúa nhật 13 thường niên năm B - 2015
 175. Cảm nghiệm về Chúa (Suy niệm Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên Năm B)
 176. Chìa khóa vạn năng (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 13 TNB)
 177. Người Việt Hay Chê (Suy niệm Chúa nhật 14 thường niên B - 2015)
 178. Bài giảng Chúa nhật 14 thường niên B - 2015
 179. Cần xác định lại bậc thang giá trị (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 14 TNB)
 180. Thành kiến (Suy niệm Chúa Nhật XIV Mùa Thường Niên Năm B)
 181. Bỏ lỡ cơ hội (Suy niệm Chúa Nhật XIV Mùa Thường Niên Năm B)
 182. Đồng tiền thị phi (Suy niệm Chúa nhật 15 thường niên B - 2015)
 183. Bài giảng lễ Chúa nhật 15 thường niên B - 2015
 184. Cộng tác với Chúa Giê-su để loan báo Tin Mừng (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 15 TNB)
 185. Bài giảng Chúa nhật XV thường niên năm B
 186. Giáo Hội của người nghèo (Bài giảng Chúa nhật XV thường niên năm B)
 187. Xin Đừng Vô Cảm (Suy niệm Chúa nhật 16 thường niên B - 2015)
 188. Bài giảng lễ Chúa nhật 16 thường niên B - 2015
 189. Tìm kiếm lương thực thiêng liêng (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 16 TNB)
 190. Nhịp sống Kitô hữu (Suy niệm CN XVI TN B)
 191. Nghỉ ngơi bên Chúa (Suy niệm CN XVI TN B)
 192. Chúa Giêsu có quyền trên mọi nhu cầu con người (Suy niệm CN 17 thường niên B - 2015)
 193. Bài giảng lễ Chúa nhật 17 thường niên B - 2015
 194. San sẻ yêu thương (suy niệm CN XVII TN B)
 195. Xây dựng phúc lợi cộng đồng (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 17 thường niên B)
 196. Hãy Tìm Kiếm Nước Trời (Suy niệm Chúa nhật 18 thường niên B - 2015)
 197. Bài giảng lễ Chúa nhật 18 thường niên B - 2015
 198. Đối xử công bằng với linh hồn ta (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 18 thường niên B)
 199. Việt Nam ăn gì cũng chết (Suy niệm Chúa nhật 19 thường niên B - 2015)
 200. Trường sinh bất từ - Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XIX Thường Niên B
 201. Bài giảng Chúa nhật 19 thường niên B - 2015
 202. Bánh bởi trời (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 19 thường niên B)
 203. Ăn theo với Mẹ (Suy niệm lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - 2015)
 204. Cho Thì Có Phúc (Suy niệm Chúa nhật 20 thường niên B - 2015)
 205. Tấm bánh - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XX Thường Niên B
 206. Chúa nâng cao những kẻ khiêm nhường (Suy niệm Tin Mừng Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời)
 207. Hồng ân Thánh Thể (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 20 thường niên B)
 208. Bài giảng Chúa nhật 20 thường niên B - 2015
 209. Bài giảng lễ Chúa nhật 21 thường niên B - 2015
 210. Thầy mới có lời ban sự sống - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên B
 211. Chúa Chính Là Hạnh Phúc (Suy niệm Chúa nhật 21 thường niên B - 2015)
 212. Lời ban sự sống (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 21 thường niên B)
 213. Đừng Bất Công Với Linh Hồn (Suy niệm Chúa nhật 22 thường niên B - 2015)
 214. Từ trái tim con người - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên B
 215. Cội nguồn của tội ác (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 22 thường niên B)
 216. Thế nào là một người có lòng đạo đức thực sự? (Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 22 thường niên B)
 217. Bài giảng lễ Chúa nhật 22 thường niên B - 2015
 218. Luật Thiên Chúa – Luật con người-Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B
 219. Hãy mở lòng ra (Suy niệm Chúa nhật 23 thường niên B - 2015)
 220. Bài giảng lễ Chúa nhật 23 thường niên B - 2015
 221. Người vừa điếc vừa ngọng - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên B
 222. Cho người điếc được nghe (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 23 thường niên B)
 223. Xin hãy mở tai mở miệng mở lòng con ra (Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên B)
 224. "Ép - pha - tha - Hãy mở ra" (Suy niệm CN XXIII Thường Niên B)
 225. Tình bạn là mãi mãi (Suy niệm Chúa Nhật 24 thường niên B - 2015)
 226. Bài giảng lễ Chúa nhật 24 thường niên B - 2015
 227. Anh em bảo Thầy là ai - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên B
 228. Con bảo Thầy là ai? (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 24 thường niên B)
 229. Vào trong vinh quang ngang qua đau khổ (Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 24 Thường Niên B)
 230. Thập giá trong đời (Suy niệm lễ Suy Tôn Thánh Giá - 2015)
 231. Máu Làm Quan (Suy niệm Chúa nhật 25 thường niên B - 2015)
 232. Bài giảng lễ Chúa nhật 25 thường niên B - 2015
 233. Người lớn nhất - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXV Thường Niên B
 234. Con đường đưa tới vinh quang (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 25 thường niên B)
 235. Phục vụ trong tinh thần khiêm tốn noi gương Đức Giêsu (Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 25 Thường Niên B)
 236. Khổ chế với bản thân (Suy niệm Chúa nhật 26 thường niên B - 2015)
 237. Bài giảng lễ Chúa nhật 26 thường niên B - 2015
 238. Quyết liệt dứt khoát với tội lỗi - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên B
 239. Diệt trừ gương xấu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 26 thường niên B)
 240. Một con người đơn sơ – Một tâm hồn trẻ thơ (Suy niệm lễ Thánh Têrêsa - 01.10.2015)
 241. Ừ Để Mẹ Lo (Suy niệm Chúa nhật Lễ Mẹ Mân Côi - 2015)
 242. Bài giảng lễ Chúa nhật 27 B - MẸ MÂN CÔI
 243. Giá trị của gia đình - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXVII Thường Niên B
 244. Cuộc đời cho đi mới đẹp (Suy niệm Chúa nhật 28 thường niên B - 2015)
 245. Bài giảng lễ Chúa nhật 28 thường niên B - 2015
 246. Hãy tìm kiếm Nước Trời - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B
 247. Lấy của cải tạm thời đổi lấy kho tàng bền vững (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 28 TNB)
 248. Cách kiếm tiền và cách sử dụng tiền
 249. Sự chọn lựa khôn ngoan (Suy niệm Chúa Nhật XXVIII Mùa Thường Niên Năm B)
 250. Truyền giáo bằng cách sống (Suy niệm lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - 2015)