PDA

View Full Version : Lời Chúa - Bài Giảng Lễ - Bài Suy niệm Chúa NhậtPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12

 1. Lửa tình yêu - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XX Thường Niên năm C
 2. Chúa Nhật XX thường niên năm C
 3. Suy niệm Lễ Đức Mẹ lên trời
 4. Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật 21 thường niên – C
 5. Tìm tôn giáo dễ dãi (Suy niệm Chúa nhật 21 thường niên C - 2016)
 6. Bài giảng lễ Chúa nhật 21 thường niên C - 2016
 7. Chúa nhật XXI thường niên năm C
 8. Hãy vào cửa hẹp - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên năm C
 9. Qua cửa hẹp (Suy niệm Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm C)
 10. Bệnh "muốn làm lớn" (Suy niệm Chúa nhật 22 thường niên C - 2016)
 11. Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật 22 thường niên – C
 12. Bài học khiêm tốn - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên năm C
 13. Bài giảng lễ Chúa nhật 22 thường niên C - 2016
 14. Chúa Nhật XXII thường niên năm C
 15. Từ bỏ để thăng tiến (Suy niệm Chúa nhật 23 thường niên C - 2016)
 16. Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật 23 thường niên – C
 17. Bài giảng lễ Chúa nhật 23 thường niên C - 2016
 18. Chúa nhật XXIII thường niên năm C
 19. Làm môn đệ Chúa: dễ hay khó ? (Suy niệm Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm C)
 20. Sống chữ nhẫn (Suy niệm Chúa nhật 24 thường niên C - 2016)
 21. Bài giảng lễ Chúa nhật 24 thường niên C - 2016
 22. Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật 24 thường niên – C
 23. Tình thương vô biên - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên năm C
 24. Chúa nhật 24 thường niên năm C
 25. Lòng bao dung của Thiên Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 24 thường niên)
 26. Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm C
 27. Thập giá trong đời (Suy niệm lễ Suy Tôn Thánh Giá) - 2016
 28. Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật 25 thường niên – C
 29. CHỈ CHỮA MỘT MẮT (Suy niệm Chúa nhật 25 thường niên C - 2016)
 30. Bài giảng lễ Chúa nhật 25 thường niên C - 2016
 31. Chúa nhật XXV thường niên năm C
 32. Dùng của cải phù du để mua một chỗ ở vững bền (Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên)
 33. Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật 26 thường niên – C
 34. Xã Hội Dửng Dưng (suy niệm Chúa nhật 26 thường niên C - 2016)
 35. Bài giảng lễ Chúa nhật 26 thường niên C - 2016
 36. Chúa nhật XXVI TN / C
 37. Quy luật của sự sống (Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 26 thường niên)
 38. Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm C
 39. Kinh Kính Mừng là lời ru của Mẹ (Suy niệm Chúa nhật Lễ Mẹ Mân Côi - 2016)
 40. Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) – Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Chúa nhật 27 TN – C
 41. SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN ( CN 27 TN / C)
 42. Bài giảng lễ Chúa nhật 27 thường niên C - 2016
 43. Bài giảng lễ Đức Mẹ Mân Côi năm 2016
 44. Phụng sự Chúa cho phải đạo làm tôi (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 27 thường niên)
 45. Chiêm ngắm tình thương của Thiên Chúa qua Kinh Mân côi
 46. Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh? (Suy niệm Chúa nhật 28 thường niên C - 2016)
 47. Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật 28 thường niên – C
 48. Chúa Nhật 28 thường niên năm C
 49. Bài giảng lễ Chúa nhật 28 thường niên C - 2016
 50. Nhận ra ơn Chúa (Suy niệm Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm C)
 51. Nhận biết và cảm tạ hồng ân (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 28 thường niên)
 52. Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật 29 thường niên – C
 53. Để phán quyết công bằng (Suy niệm Chúa nhật 29 thường niên C - 2016)
 54. Bài giảng lễ Chúa nhật 29 quanh năm C - 2016
 55. Bài giảng lễ Chúa nhật 29 thường niên C - 2016
 56. Chúa nhật 29 thường niên / C
 57. Kiên nhẫn nài xin thì sẽ được (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 29 thường niên)
 58. Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật 30 thường niên – C
 59. Bài giảng lễ Chúa nhật 30 quanh năm C - (Lễ truyền giáo - 2016)
 60. Truyền giáo bằng sức mạnh Thiên Chúa (Suy niệm Chúa Nhật 30 TN - C ngày khánh nhật truyền giáo 2016)
 61. Bài giảng lễ Chúa nhật 30 thường niên C - 2016
 62. Chúa nhật XXX thường niên / c
 63. Lời cầu nguyện đích thực (Bài giảng Chúa nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm C)
 64. Nâng mình lên sẽ bị hạ xuống (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm C)
 65. Chia sẻ niềm vui (Suy niệm Chúa Nhật Truyền Giáo)
 66. Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật 31 thường niên – C
 67. Bài giảng lễ Chúa nhật 31 Quanh năm C - 2016
 68. Dám nhận cái sai để sửa (Suy niệm Chúa nhật 31 thường niên C - 2016)
 69. Bài giảng lễ Chúa nhật 31 thường niên C - 2016
 70. Chúa nhật XXXI thường niên / C
 71. Ông Gia-kêu hoán cải - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm C
 72. Sống Thánh Giữa Đời (Suy niệm Lễ các Thánh - 1/11/2016)
 73. Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm C
 74. Tình Mẹ thương con (Suy niệm lễ các đẳng linh hồn 2/11/2016)
 75. Nghệ thuật cảm hóa lòng người của Chúa Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 31 Thường Niên)
 76. Bài giảng lễ các Thánh - năm 2016
 77. Bài giảng lễ cầu cho các linh hồn 2/11/2016
 78. Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật 32 thường niên – C
 79. Suy niệm Chúa Nhật 32 thường niên C- 2016 (Jos.Tạ Duy Tuyền)
 80. Chúa nhật 32 thương niên năm C
 81. Kẻ chết sống lại - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm C
 82. Bài giảng lễ Chúa nhật 32 thường niên C - 2016
 83. Đời nầy và đời sau (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C)
 84. Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật 33 TN - C - lễ các thánh TĐVN
 85. Bài giảng lễ CN 33 thường niên - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 2016
 86. Hạt lúa gieo vào lòng đất - Suy niệm Tin mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 87. Chúa nhật 33 thường niên năm C
 88. Kiên quyết không bỏ Đạo yêu thương (Suy niệm Lễ Các Thánh tử đạo Việt Nam)
 89. Chỉ một bước chân (suy niệm Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam)
 90. Phiên Tòa Bất Công (Suy niệm lời Chúa lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ - Phụng vụ năm C - 2016)
 91. Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật 34 TN - C - lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ - năm C
 92. Chua Nhật 34 thường niên năm C: Thập Giá, Ngai Vua Tình Yêu
 93. Đây là Vua dân Do Thái - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua năm C
 94. Bài giảng lễ CN 34 thường niên - Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ C - 2016
 95. Lời hứa cứu độ (bài giảng CN XXXIV TN C - Chúa Kitô Vua)
 96. Sống tỉnh thức (Suy niệm Chúa nhật 1 mùa vọng A - 2016)
 97. Bài giảng lễ CN 1 Mùa Vọng - Phụng vụ năm A 2016
 98. Chúa nhật I Mùa Vọng năm A
 99. Tỉnh táo bảo vệ phẩm chất cao đẹp của mình (Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật I mùa Vọng)
 100. Đấng Messia hiền lành và khiêm nhường (Suy niệm Chúa nhật 2 mùa vọng A - 2016)
 101. Chúa nhật II Mùa Vọng năm A
 102. Bài giảng lễ CN 2 Mùa Vọng - Phụng vụ năm A 2016
 103. Người Kitô hữu đừng xây tường (Suy niệm Chúa nhật 2 mùa vọng năm A - 2016)
 104. Làm lành, lánh dữ (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa Vọng năm A)
 105. Đóa Hoa Maria (Suy niệm lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - 2016)
 106. Niềm Vui Của Lòng Thương Xót Chúa (Suy niệm Chúa nhật 3 mùa vọng A - 2016)
 107. Bài giảng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8/12/2016
 108. Nhẫn nại chờ đợi Chúa đến trong niềm vui - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật III mùa Vọng năm A
 109. Bài giảng lễ CN 3 Mùa Vọng - Phụng vụ năm A 2016
 110. Mùa vọng mùa màu hồng
 111. Hãy để việc làm minh chứng về ta (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 3 mùa Vọng)
 112. Gia Đình Cần Niềm Tin Nơi Nhau (Suy niệm Chúa nhật 4 mùa vọng A - 2016)
 113. Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật I mùa vọng - năm A
 114. Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật II mùa vọng - năm A
 115. Bài giảng lễ CN 4 Mùa Vọng - Phụng vụ năm A 2016
 116. Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật III mùa vọng - năm A
 117. Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật IV mùa vọng - năm A
 118. Sống công chính đón mừng Đấng Emmanuel (Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A)
 119. Noel an bình (Suy niệm lễ đêm Giáng sinh - 2016)
 120. Mùa Vọng: mùa trong veo
 121. Giáng sinh yêu thương (Suy niệm lễ Giáng sinh 2016 - Lễ ban ngày)
 122. Bài giảng Lễ đêm Giáng Sinh 2016
 123. Bài giảng Đại lễ Giáng Sinh 2016 (Lễ ban ngày)
 124. Vinh danh Thiên Chúa trên trời - Suy niệm Tin mừng lễ Vọng Giáng Sinh năm A
 125. Gia Đình cần có lòng thương xót với nhau (Suy niệm lễ Thánh Gia Thất - 2016)
 126. Mẹ luôn vui buồn cùng con (Suy niệm lễ Mẹ Thiên Chúa - Chúa nhật 1/1/2017)
 127. Bài giảng lễ Thánh Gia - Phụng vụ năm 2017
 128. Bài giảng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - 1/1/2017
 129. Nhìn ngắm gia đình Chúa Giê-su (Suy niệm Tin mừng Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa)
 130. Nhân loại mới (Suy niệm Lễ Mẹ Thiên Chúa)
 131. Thắp đèn cho ai? (Suy niệm lễ Hiển Linh - 2017)
 132. Bài giảng lễ Chúa Hiển Linh - 2017
 133. Lễ Hiển Linh
 134. Thắp lên một ngọn nến (Suy niệm Lễ Hiển Linh)
 135. Loan Báo Lời Chúa Bằng Truyền Thông (Suy niệm Chúa nhật 2 thường niên A - 2017)
 136. Bài giảng lễ Chúa nhật 2 mùa thường niên - 2017
 137. Chúa nhật 2 thường niên/ A
 138. Rửa bằng máu (Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 2 thường niên)
 139. Nguồn Gốc Sự Dữ Là Cái Tôi (Suy niệm Chúa nhật 3 thường niên A - 2017)
 140. Bài giảng lễ Chúa nhật 3 mùa thường niên - 2017
 141. Chúa nhật III thường niên/ A
 142. Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật 2 thường niên - A
 143. Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật 3 thường niên - A
 144. Vầng Đông cứu độ (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 3 thường niên A)
 145. Bài giảng lễ Thánh hóa công việc - mồng 3 tết Đinh Dậu 2017
 146. Bài giảng lễ Kính nhớ tổ tiên - mồng 2 tết Đinh Dậu 2017
 147. Bài giảng lễ mồng 1 tết Đinh Dậu - 2017
 148. Bài giảng lễ Giao Thừa - tết Đinh Dậu 2017
 149. Giao thừa – Giây Phút Đoàn Tụ (Suy niệm lễ Giao thừa tết Đinh Dậu 2017)
 150. “Ly Rượu Mừng” Chúc Xuân (Suy niệm mồng 1 tết Đinh Dậu 2017)
 151. Phúc - Lộc - Thọ (Suy niệm mồng 2 tết Đinh Dậu - 2017)
 152. Mọi Sự Đều Bởi Chúa - (Suy niệm mồng 3 tết Đinh Dậu - 2017)
 153. Nẻo về Hạnh Phúc (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 4 thường niên)
 154. Chúa nhật IV thường niên/ A
 155. Sống Có Ích Cho Đời (Suy niệm Chúa nhật 5 thường niên A - 2017)
 156. Bài giảng lễ Chúa nhật 5 mùa thường niên - 2017
 157. Chúa Nhật VI Thường Niên A
 158. Muối và ánh sáng cho đời (Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 4 thường niên)
 159. Biết Mình Giới Hạn Để Cảm thông (Suy niệm Chúa nhật 6 thường niên A - 2017)
 160. Sự thật - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật VI Thường Niên năm A
 161. Bài giảng lễ Chúa nhật 6 mùa thường niên - 2017
 162. Chúa Nhật VI Thường Niên A
 163. Tôn trọng phẩm giá con người (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 6 thường niên)
 164. Lòng Khoan Dung (Suy niệm Chúa nhật 7 thường niên A-2017)
 165. Yêu : Nên hoàn thiện. Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên A
 166. Yêu thương ngay cả kẻ thù - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật VII Thường Niên năm A
 167. Bài giảng lễ Chúa nhật 7 mùa thường niên - 2017
 168. Không ai là kẻ thù của tôi (CN VII TNA)
 169. Lòng bao dung (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 7 thường niên năm A)
 170. Biết Vui Với Phận Mình (Suy niệm Chúa nhật 8 thường niên A - 2017)
 171. Bài giảng lễ Chúa nhật 8 mùa thường niên A - 2017
 172. Thiên Chúa quan phòng - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật VIII Thường Niên năm A
 173. Suy niệm Chúa nhật 8 Thường Niên A _ SỐNG CHO TRỌN GIÂY PHÚT HIỆN TẠI
 174. Đừng và Hãy (CN VIII TNA )
 175. Buông Bỏ Tham Sân Si (Suy niệm thứ tư Lễ Tro - năm A 2017)
 176. Bài giảng thứ tư Lễ Tro - 2017
 177. Ai đang thống trị tâm hồn tôi? (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 8 thường niên)
 178. Chiến thắng sa ngã (CN 1 MC/A)
 179. Bài giảng lễ Chúa nhật 2 mùa chay A - 2017
 180. Thói đời (Suy niệm Chúa nhật 2 mùa chay A - 2017)
 181. Bày tỏ phẩm chất người con Thiên Chúa (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II Mùa Chay năm A)
 182. Hướng về tương lai (CN 2 MC/A)
 183. Chúng Ta Bị Ma Quỷ Đánh Lừa! (Suy niệm Chúa nhật 3 mùa chay A - 2017)
 184. Bài giảng lễ Chúa nhật 3 mùa chay A - 2017
 185. Khát
 186. Chúa lấp đầy khát vọng của con người - Suy niệm Tin mừng CN III mùa Chay năm A
 187. Bóng thái sơn (Suy niệm lễ kính Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria - 2017)
 188. Xin Mở Mắt Con (Suy niệm Chúa nhật 4 mùa chay A - 2017)
 189. Mù và sáng - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật IV mùa Chay năm A
 190. Bài giảng lễ Chúa nhật 4 mùa chay A - 2017
 191. Cố chấp! (CN IV MC/A)
 192. Tình Mẹ Còn Mãi (Suy niệm Lễ Truyền Tin - 2017)
 193. Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A
 194. Bài giảng lễ Chúa nhật 5 mùa chay A - 2015
 195. Niềm tin tín thác (Suy niệm Chúa nhật 5 mùa chay - 2017)
 196. Lazarô sống lại - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật V mùa Chay năm A
 197. Củng cố niềm tin ( CN V MC/A)
 198. Để đón nhận sự sống đời đời (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật V Mùa Chay năm A)
 199. Cái chết của lương tâm (Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá. PV năm A - 2017)
 200. Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá - 2017
 201. Thay lòng đổi dạ (CN Lễ Lá/A)
 202. Bản án bất công - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật lễ Lá năm A
 203. Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su
 204. Hãy yêu như Giê-su (Suy niệm Lễ tiệc ly thứ năm tuần thánh - 2015)
 205. Bài giảng Thánh lễ tiệc ly - Chiều thứ năm tuần thánh 2017
 206. Người Chết Vì Yêu (Suy niệm thứ sáu tuần thánh 2017)
 207. Bài giảng chiều thứ sáu tuần thánh - 2017
 208. Bài giảng lễ vọng Phục sinh - 2017
 209. Hồi sinh trong Đức Ki-tô (Suy niệm lễ Phục Sinh - 2017)
 210. Bài giảng lễ Phục Sinh - 2017
 211. Nhịp cầu dẫn vào cõi hồng phúc
 212. Tại sao Thiên Chúa Ngôi Hai chịu khổ hình? (Suy niệm Tam Nhật Thánh)
 213. Sứ điệp Phục Sinh - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật lễ Phục Sinh năm A
 214. Lòng Thương Xót Hàn Gắn Đổ Vỡ (Suy niệm CN 2 Phục sinh A - 2017)
 215. Trao ban Thần Khí (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật thứ hai phục sinh)
 216. Bài giảng lễ Chúa Nhật 2 Phục sinh A - 2017
 217. Cộng Đoàn Và Đức Tin ( CN 2 PS/ A)
 218. Đấng phục sinh đang ở giữa chúng ta (Bài giảng Lễ Chúa nhật II Phục Sinh – Năm A)
 219. Phục sinh cho đời (Suy niệm Chúa nhật 3 Phục sinh A - 2017)
 220. Bài giảng lễ Chúa nhật 3 mùa Phục sinh A - 2017
 221. Có Chúa đồnh hành (CN III PS/A)
 222. Chúa hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau (Suy niệm CN III Mùa Phục Sinh Năm A)
 223. Hai môn đệ và Chúa Phục sinh trên đường Emmaus
 224. Hai niềm vui chan hòa trong một lần gặp gỡ (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh)
 225. Hy Sinh Vì Gia Đình (Suy niệm Chúa nhật 4 mùa Phục sinh A - 2017)
 226. Bài giảng lễ Chúa nhật 4 mùa Phục Sinh A - 2017
 227. Đức Giêsu : Mục tử nhân lành và cửa chuồng chiên
 228. Cửa chuồng chiên
 229. Chúa Chiên Lành - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A
 230. Cửa chuồng chiên (Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 4 Phục Sinh)
 231. Chết sẽ về đâu? (Suy niệm Chúa nhật 5 mùa Phục Sinh A - 2017)
 232. Bài giảng lễ Chúa nhật 5 mùa Phục Sinh A - 2017
 233. Biết và thấy Chúa - Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật V Phục Sinh năm A
 234. Đi đây, về đâu? Chúa Nhật VI Phục Sinh A
 235. Trở nên chân dung đẹp của Chúa Giê-su (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh)
 236. Anh còn nợ em (Suy niệm Chúa nhật 5 mùa Phục sinh A - 2017)
 237. Bài giảng Chúa nhật 5 mùa Phục sinh A - 2017
 238. Đức Tin và Đức Mến (CN VI PS/A)
 239. Tình yêu đích thật và tình yêu giả dối (Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 6 Phục Sinh)
 240. Chốn Quê Mình Ở Đâu? (Suy niệm lễ Thăng Thiên - 2017)
 241. Bài giảng Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên - 2017
 242. Nhiệm vụ Truyền Giáo (Lễ Thăng Thiên)
 243. Cùng loan Tin Mừng với Chúa Giê-su (Suy niệm Tin Mừng Lễ Thăng Thiên)
 244. Suy niệm Lễ Chúa Thăng Thiên. Năm A.
 245. Cùng loan Tin mừng với Chúa Giê-su
 246. Ngọn Lửa Thánh Linh soi chiếu (Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống)
 247. Chúa Thánh Thần Làm Chủ Thế Gian (Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - 2017)
 248. Bài giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - 2017
 249. Ngon lửa Thánh Linh soi chiếu.
 250. Chúa Thánh Thần trong tôi ( Lễ Hiện Xuống/A)