PDA

View Full Version : Lời Chúa Hằng ngàyPages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 1. Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 2. Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 3. Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 4. Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 5. Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 6. Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 7. Thứ Hai Tuần II Phục Sinh
 8. Thứ Ba Tuần II Phục Sinh
 9. Thứ Tư Tuần II Phục Sinh
 10. Thứ Năm Tuần II Phục Sinh
 11. Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh
 12. Thứ bảy ngày 25-4 : Lễ kính Thánh Máccô
 13. Thứ Hai Tuần III Phục Sinh
 14. Thứ Ba Tuần III Phục Sinh
 15. Thứ Tư Tuần III Phục Sinh
 16. Thứ Năm Tuần III Phục Sinh
 17. Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh
 18. Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh
 19. Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh
 20. Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh
 21. Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh
 22. Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh
 23. Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh
 24. Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh
 25. Thứ Hai Tuần V Phục Sinh
 26. Thứ Ba Tuần V Phục Sinh
 27. Thứ Tư Tuần V Phục Sinh
 28. Thứ Năm Tuần V Phục Sinh
 29. Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh
 30. Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh
 31. Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh Năm B
 32. Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh Năm B
 33. Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh Năm B
 34. Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh Năm B
 35. Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh Năm B
 36. Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh Năm B
 37. Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh Năm B
 38. Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh Năm B
 39. Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Năm B
 40. Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh Năm B
 41. Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh Năm B
 42. Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh Năm B
 43. Thứ Hai Tuần IX Thường Niên Năm B
 44. Thứ Ba Tuần IX Thường Niên B
 45. Thứ Tư Tuần IX Thường Niên Năm B
 46. Thứ Năm Tuần IX Thường Niên Năm B
 47. Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên Năm B
 48. Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên Năm B
 49. Thứ Hai Tuần X Thường Niên Năm B
 50. Thứ Ba Tuần X Thường Niên Năm B
 51. Thứ Tư Tuần X Thường Niên Năm B
 52. Ngày 11-6 : Lễ Thánh Barnaba Tông Đồ
 53. Thứ Sáu Tuần X Thường Niên Năm B
 54. Thứ Bảy Tuần X Thường Niên Năm B
 55. Thứ Hai Tuần XI Thường Niên Năm B
 56. Thứ Ba Tuần XI Thường Niên Năm B
 57. Thứ Tư Tuần XI Thường Niên Năm B
 58. Thứ Năm Tuần XI Thường Niên Năm B
 59. Thứ Sáu Ngày 19-6 : Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
 60. Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên Năm B
 61. Thứ Hai Tuần XII Thường Niên Năm B
 62. Thứ Ba Tuần XII Thường Niên Năm B
 63. Ngày 24-6 : Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
 64. Thứ Năm Tuần XII Thường Niên Năm B
 65. Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên Năm B
 66. Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên Năm B
 67. Ngày 29-6 : Lễ Kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolo Tông Đồ
 68. Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên Năm B
 69. Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên Năm B
 70. Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên Năm B
 71. Ngày 03-7 : Lễ Kính Thánh Tôma Tông Đồ
 72. Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên Năm B
 73. Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên Năm B
 74. Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên Năm B
 75. Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên Năm B
 76. Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên Năm B
 77. Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên Năm B
 78. Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên Năm B
 79. Thứ Hai Tuần XV Thường Niên Năm B
 80. Thứ Ba Tuần XV Thường Niên Năm B
 81. Thứ Tư Tuần XV Thường Niên Năm B
 82. Thứ Năm Tuần XV Thường Niên Năm B
 83. Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên Năm B
 84. Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên Năm B
 85. Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên Năm B
 86. Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên Năm B
 87. Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên Năm B
 88. Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Năm B
 89. Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên Năm B
 90. Ngày 25-07: Lễ Kính Thánh Giacôbê Tông Đồ
 91. Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên Năm B
 92. Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên Năm B
 93. Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên Năm B
 94. Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên Năm B
 95. Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên Năm B
 96. Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên Năm B
 97. Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên Năm B
 98. Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên Năm B
 99. Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên Năm B
 100. Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung Năm B
 101. Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên Năm B
 102. Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên Năm B
 103. Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên Năm B
 104. Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên Năm B
 105. Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên Năm B
 106. Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên Năm B
 107. Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên Năm B
 108. Ngày 15-8 : Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
 109. Thứ Hai Tuần XX Thường Niên Năm B
 110. Thứ Ba Tuần XX Thường Niên Năm B
 111. Thứ Tư Tuần XX Thường Niên Năm B
 112. Thứ Năm Tuần XX Thường Niên Năm B
 113. Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên Năm B
 114. Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên Năm B
 115. Ngày 24-8: Lễ Thánh Batôlômêô , Tông Đồ
 116. Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên Năm B
 117. Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên Năm B
 118. Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên Năm B
 119. Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên Năm B
 120. Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên Năm B
 121. Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên Năm B
 122. Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên Năm B
 123. Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên Năm B
 124. Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên Năm B
 125. Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên Năm B
 126. Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên Năm B
 127. Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên Năm B
 128. Ngày 08-9 : SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA
 129. Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên Năm B
 130. Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên Năm B
 131. Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên Năm B
 132. Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên Năm B
 133. Ngày 14-9 : LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
 134. Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên Năm B
 135. Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên B
 136. Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên Năm B
 137. Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên Năm B
 138. Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên Năm B
 139. Ngày 21-9 : Lễ kính Thánh Mattheu, tông đồ
 140. Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên Năm B
 141. Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên Năm B
 142. Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên Năm B
 143. Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên Năm B
 144. Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên Năm B
 145. Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên Năm B
 146. Ngày 29-09 : LỄ KÍNH CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL
 147. Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên Năm B
 148. 1-10 : Lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng
 149. Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên Năm B
 150. Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên Năm B
 151. Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên Năm B
 152. Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên Năm B
 153. Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên Năm B
 154. Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên Năm B
 155. Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên Năm B
 156. Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên Năm
 157. Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên Năm B
 158. Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên Năm B
 159. Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên Năm B
 160. Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên Năm B
 161. Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên Năm B
 162. Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên Năm B
 163. Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên Năm B
 164. Thứ Ba Tuần Tuần XXIX Thường Niên Năm B
 165. Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên Năm B
 166. Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên Năm B
 167. Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên Năm B
 168. Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên Năm B
 169. Chúa Nhật Tuần XXX Thường Niên Năm B
 170. Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên Năm B
 171. Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên Năm B
 172. Ngày 28-10 : LỄ THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ
 173. Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên Năm B
 174. Thứ Sáu Tuần Tuần XXX Thường Niên Năm B
 175. Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên Năm B
 176. Ngày 1-11 : Lễ các Thánh Nam Nữ
 177. Ngày 2-11: Lễ các Đẳng Linh Hồn
 178. Thứ Ba Tuần Tuần XXXI Thường Niên Năm B
 179. Thứ Tư Tuần Tuần XXXI Thường Niên Năm B
 180. Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên Năm B
 181. Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên Năm B
 182. Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên Năm B
 183. Chúa Nhật Tuần XXXII Thường Niên Năm B
 184. Ngày 9-11 :Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
 185. Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên Năm B
 186. Thứ Tư Tuần Tuần XXXII Thường Niên Năm B
 187. Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên Năm B
 188. Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên Năm B
 189. Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên Năm B
 190. Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm B
 191. Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên Năm B
 192. Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên Năm B
 193. Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên Năm B
 194. Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm B
 195. Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên Năm B
 196. Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên Năm B
 197. Ngày 22-11: Lễ Chúa Kitô Vua
 198. Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên Năm B
 199. Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên Năm B
 200. Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên Năm B
 201. Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên Năm B
 202. Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên Năm B
 203. Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên Năm B
 204. Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng Năm C
 205. Ngày 30-11: Lễ kính Thánh Anrê Tông Đồ
 206. Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Năm C
 207. Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng Năm C
 208. Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng Năm C
 209. Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng Năm B
 210. Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng Năm C
 211. Chúa Nhật Thứ II Mùa Vọng Năm C
 212. Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng Năm C
 213. Ngày 8-12: Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
 214. Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng Năm C
 215. Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng Năm C
 216. Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng Năm C
 217. Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng Năm C
 218. Chúa Nhật Thứ III Mùa Vọng Năm C
 219. Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng Năm C
 220. Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng Năm C
 221. Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C
 222. Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng Năm C
 223. Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng Năm C
 224. Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng Năm C
 225. Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng Năm C
 226. Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng Năm C
 227. Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng Năm C
 228. Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng Năm C
 229. Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng Năm C
 230. Ngày 24-12: Lễ Giáng Sinh(Lễ Vọng và lễ Nửa Đêm)
 231. Ngày 25-12: Lễ Giáng Sinh(Lễ Rạng Đông và Lễ Ban Ngày)
 232. Ngày 26-12: Lễ Thánh Têphanô Tử Đạo Tiên Khởi
 233. Ngày 27-12: Lễ Thánh Gia Thất
 234. Ngày 28-12: Lễ CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO
 235. Thứ Ba - Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
 236. Thứ Tư - Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
 237. Thứ Năm - Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
 238. Ngày 1-1 : Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
 239. Thứ bảy - Tuần bát nhật Giáng Sinh
 240. Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
 241. Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh
 242. Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh
 243. Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh
 244. Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh
 245. Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh
 246. Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh
 247. Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
 248. Thứ Hai Tuần I Thường Niên Năm C
 249. Thứ Ba Tuần I Thường Niên Năm C
 250. Thứ Tư Tuần I Thường Niên Năm C