PDA

View Full Version : Lời Chúa Hằng ngàyPages : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13

 1. Thứ Tư Tuần V Phục Sinh Năm A
 2. Thứ Năm Tuần V Phục Sinh Năm A
 3. Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh Năm A
 4. Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh Năm A
 5. Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh Năm A
 6. Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh Năm A
 7. Ngày 31-5 : Lễ Đức Mẹ Đi Viếng
 8. Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh Năm A
 9. Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh Năm A
 10. Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh Năm A
 11. Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh Năm A
 12. Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm A
 13. Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh Năm A
 14. Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh Năm A
 15. Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Năm A
 16. Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh Năm A
 17. Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh Năm A
 18. Ngày 11-6: Lễ Thánh Barnaba, Tông đồ, Lễ Nhớ
 19. Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A
 20. Thứ Hai Tuần XI Thường Niên Năm I
 21. Thứ Ba Tuần XI Thường Niên Năm I
 22. Thứ Tư Tuần XI Thường Niên Năm I
 23. Thứ Năm Tuần XI Thường Niên Năm I
 24. Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên Năm I
 25. Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên Năm I
 26. Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A
 27. Thứ Hai Tuần XII Thường Niên Năm I
 28. Thứ Ba Tuần XII Thường Niên Năm I
 29. Thứ Tư Tuần XII Thường Niên Năm I
 30. Thứ Năm Tuần XII Thường Niên Năm I
 31. Ngày 24-6: Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng
 32. Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên Năm I
 33. Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa
 34. Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên Năm I
 35. Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên Năm I
 36. Ngày 29-6: Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ, Lễ Trọng
 37. Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên Năm I
 38. Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên Năm I
 39. Ngày 01-7: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm A
 40. Ngày 02-7: Lễ Kính Khiết Tâm Đức Mẹ Năm A
 41. Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A
 42. Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên Năm I
 43. Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên Năm I
 44. Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên Năm I
 45. Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên Năm I
 46. Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên Năm I
 47. Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên Năm I
 48. Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A
 49. Thứ Hai Tuần XV Thường Niên Năm I
 50. Thứ Ba Tuần XV Thường Niên Năm I
 51. Thứ Tư Tuần XV Thường Niên Năm I
 52. Thứ Năm Tuần XV Thường Niên Năm I
 53. Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên Năm I
 54. Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên Năm I
 55. Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm A
 56. Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên Năm I
 57. Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên Năm I
 58. Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên Năm I
 59. Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Năm I
 60. Ngày 22-7: Lễ Thánh nữ Maria Mađalêna, Lễ Nhớ
 61. Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên Năm I
 62. Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm A
 63. Ngày 25-7: Lễ Thánh Giacôbê, Tông đồ, Lễ Kính
 64. Ngày 26-7: Lễ Hai Thánh Gioakim và Anna, Lễ Nhớ
 65. Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên Năm I
 66. Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên Năm I
 67. Ngày 29-7: Lễ Thánh nữ Martha, Lễ Nhớ
 68. Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên Năm I
 69. Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A
 70. Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên Năm I
 71. Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên Năm I
 72. Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên Năm I
 73. Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên Năm I
 74. Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên Năm I
 75. Ngày 6-8: Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung, Năm A
 76. Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A
 77. Ngày 8-08: Lễ Kính Thánh Đaminh.
 78. Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên Năm I
 79. Ngày 10-8: Lễ Kính Thánh Lôrenxô, Phó Tế, Tử Đạo
 80. Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên Năm I
 81. Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên Năm I
 82. Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên Năm I
 83. Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A
 84. Ngày 15-8: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Trọng
 85. Thứ Ba Tuần XX Thường Niên Năm I
 86. Thứ Tư Tuần XX Thường Niên Năm I
 87. Thứ Năm Tuần XX Thường Niên Năm I
 88. Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên Năm I
 89. Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên Năm I
 90. Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A
 91. Ngày 22-8: Lễ Đức Maria Nữ Vương, Lễ Kính
 92. Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên Năm I
 93. Ngày 24-8: Lễ Thánh Batôlômêô, Tông đồ, Lễ Kính
 94. Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên Năm I
 95. Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên Năm I
 96. Ngày 27-8: Lễ Thánh Nữ Mônica, Lễ Nhớ
 97. Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A
 98. Ngày 29-8: Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, Lễ Nhớ
 99. Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên Năm I
 100. Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên Năm I
 101. Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên Năm I
 102. Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên Năm I
 103. Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên Năm I
 104. Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A
 105. Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên Năm I
 106. Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên Năm I
 107. Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên Năm I
 108. Ngày 8-9: Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Lễ Kính
 109. Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên Năm I
 110. Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên Năm I
 111. Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A
 112. Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên Năm I
 113. Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên Năm I
 114. Ngày 14-9: Lễ Kính Suy Tôn Thánh Giá
 115. Ngày 15-9: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Lễ Nhớ
 116. Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên Năm I
 117. Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên Năm I
 118. Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A
 119. Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên Năm I
 120. Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên Năm I
 121. Ngày 21-9: Lễ Thánh Matthêu, Tông đồ, Lễ Kính
 122. Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên Năm I
 123. Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên Năm I
 124. Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên Năm I
 125. Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A
 126. Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên Năm I
 127. Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên Năm I
 128. Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên Năm I
 129. Ngày 29-9: Lễ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrie, Raphael, Lễ Kính
 130. Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên Năm I
 131. Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên Năm I
 132. Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên Năm I
 133. Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A
 134. Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên Năm I
 135. Ngày 4-10: Lễ Nhớ Thánh Phanxicô Assisi
 136. Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên Năm I
 137. Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên Năm I
 138. Ngày 7-10: Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Lễ Kính
 139. Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên Năm I
 140. Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm A
 141. Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên Năm I
 142. Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên Năm I
 143. Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên Năm I
 144. Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên Năm I
 145. Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên Năm I
 146. Ngày 15-10: Thánh Nữ Têrêxa Avila, Ts
 147. Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A
 148. Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên Năm I
 149. Ngày 18-10: Lễ Kính Thánh Luca, Thánh Sử
 150. Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên Năm I
 151. Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên Năm I
 152. Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên Năm I
 153. Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên Năm I
 154. Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A
 155. Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên Năm I
 156. Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên Năm I
 157. Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên Năm I
 158. Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên Năm I
 159. Ngày 28-10: Lễ Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ
 160. Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên Năm I
 161. Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm A
 162. Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên Năm I
 163. Ngày 1-11: Lễ Các Thánh Nam Nữ, Lễ Trọng
 164. Ngày 2-11: Lễ Cầu Cho Các Tin Hữu Đã Qua Đời
 165. Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên Năm I
 166. Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên Năm I
 167. Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên Năm I
 168. Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm A
 169. Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên Năm I
 170. Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên Năm I
 171. Ngày 9-11: Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô
 172. Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên Năm I
 173. Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên Năm I
 174. Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên Năm I
 175. Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A
 176. Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên Năm I
 177. Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên Năm I
 178. Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên Năm I
 179. Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm I
 180. Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên Năm I
 181. Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên Năm I
 182. Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm A - Lễ Chúa Kitô Vua, Lễ Trọng.
 183. Ngày 21-11: Lễ Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ
 184. Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên Năm I
 185. Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên Năm I
 186. Ngày 24-11: Lễ Thánh Anrê, Trần An Dũng-Lạc, và các bạn Tử Đạo
 187. Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên Năm I
 188. Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên Năm I
 189. Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B
 190. Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng
 191. Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng
 192. Ngày 30-11: Lễ Thánh Anrê, Tông Đồ, Lễ Kính
 193. Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng
 194. Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng
 195. Ngày 3-12: Thánh Phanxicô Xaviê
 196. Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B
 197. Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng
 198. Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng
 199. Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng
 200. Ngày 8-12: Lễ Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
 201. Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng
 202. Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng
 203. Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B
 204. Ngày 12-12: Lễ Đức Mẹ Guađalupe
 205. Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng
 206. Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng
 207. Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng
 208. Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng
 209. Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng
 210. Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng Năm B
 211. Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng
 212. Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng
 213. Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng
 214. Ngày 22 tháng 12 Mùa Vọng
 215. Ngày 23 tháng 12 Mùa Vọng
 216. Ngày 24 tháng 12 Mùa Vọng
 217. Ngày 25-12: Mừng Chúa Giáng Sinh
 218. 26-12: Lễ Thánh Têphanô, Tiên Khởi Tử Đạo
 219. Ngày 27-12: Lễ Thánh Gioan, Tông Đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng
 220. Ngày 28-12: Lễ Các Thánh Anh Hài, Tử Đạo
 221. Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
 222. Ngày 30-12: Lễ Thánh Gia Thất Năm B
 223. Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
 224. Chúa Nhật 1-1: Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
 225. Thứ Hai Tuần Trước Lễ Hiển Linh
 226. Thứ Ba Tuần Trước Lễ Hiển Linh
 227. Thứ Tư Tuần Trước Lễ Hiển Linh
 228. Thứ Năm Tuần Trước Lễ Hiển Linh
 229. Thứ Sáu Tuần Trước Lễ Hiển Linh
 230. Thứ Bảy Tuần Trước Lễ Hiển Linh
 231. Chúa Nhật Lễ Hiển Linh Năm B
 232. Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm B
 233. Thứ Ba Tuần I Thường Niên Năm II
 234. Thứ Tư Tuần I Thường Niên Năm II
 235. Thứ Năm Tuần I Thường Niên Năm II
 236. Thứ Sáu Tuần I Thường Niên Năm II
 237. Thứ Bảy Tuần I Thường Niên Năm II
 238. Chúa Nhật II Thường Niên Năm B
 239. Thứ Hai Tuần II Thường Niên Năm II
 240. Thứ Ba Tuần II Thường Niên Năm II
 241. Thứ Tư Tuần II Thường Niên Năm II
 242. Thứ Năm Tuần II Thường Niên Năm II
 243. Thứ Sáu Tuần II Thường Niên Năm II
 244. Thứ Bảy Tuần II Thường Niên Năm II
 245. Chúa Nhật III Thường Niên Năm B
 246. Thứ Hai Tuần III Thường Niên Năm II
 247. Thứ Ba Tuần III Thường Niên Năm II
 248. Thứ Tư Tuần III Thường Niên Năm II
 249. Ngày 26-1: Lễ Thánh Timôthêu và Thánh Titô, Giám Mục
 250. Thứ Sáu Tuần III Thường Niên Năm II