PDA

View Full Version : Suy tư - Suy niệm mỗi ngàyPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]

 1. Tuần 4B Phục Sinh. Chúa Chiên Lành.
 2. THÁNH ANPHONGSÔ LIGUORI Chiến Sĩ Kinh Mân Côi (1696-1787)
 3. Tuần 5B Phục Sinh
 4. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 05 Năm 2018 (từ 01-15)
 5. THÁNH MẪU MARIE NIỀM HY VỌNG CỦA ƠN CỨU ĐỘ
 6. Tuần 6B Phục Sinh
 7. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 05 Năm 2018 (Từ ngày 16- đến 31)
 8. Đám Tang Không Quan T.ài Thật Cảm Động Của Thầy Dòng Xi-Tô
 9. Tuần 7 Phục Sinh. Lễ Thăng Thiên.
 10. Tiếng đàn cho mẹ.
 11. MẸ MARIA CÓ LÒNG KHOAN NHÂN
 12. Tuần 8B Phục Sinh - Lễ Hiện Xuống
 13. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 06 Năm 2018 Từ 01-15
 14. Lễ Chúa Ba Ngôi
 15. Tuần IX B Thường niên, Lễ Mình Máu Thánh Chúa
 16. Tuần 10B Thường Niên
 17. World cup 2018
 18. Tuần 11B Thường Niên
 19. Tuần 12B Thường Niên
 20. Tuần 13B Thường Niên
 21. Tuần 14B Thường Niên
 22. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 06 Năm 2018 (từ 16-30)
 23. Bí mật Kinh Mân Côi (Thánh Louis Montfort)
 24. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 07 Năm 2018 ( từ 01-15) MẸ MARIA GƯƠNG NHÂN ĐỨC
 25. Tuần 15B Thường Niên
 26. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 07 Năm 2018 (ngày 16-31) MẸ MARIA GƯƠNG NHÂN ĐỨC
 27. Tuần 17B Thường Niên
 28. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 08 Năm 2018 ( Từ 01-15)
 29. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 08 Năm 2018 ( Từ 16 -31) MẸ MARIA TOÀ ĐẤNG KHÔN NGOAN
 30. MẸ MARIA LÀ TOÀ ĐẤNG KHÔN NGOAN
 31. TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 09 Năm 2018 (Từ ngày 01-15)
 32. 10 cách rất đời thường có thể "chứng minh" sự tồn tại của Thiên Chúa
 33. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 09 Năm 2018 (Từ 16-30)
 34. LỜI MỜI GỌI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA VIỆT NAM Ở KHẮP NƠI HIỆP Ý LẦN CHUỖI MÂN CÔI VÀ TẬN HIẾN CHO MẸ MARIA
 35. 15 phút cầu nguyện mỗi ngày sẽ thay đổi cuộc đời bạn
 36. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 11 Năm 2018 (từ 01-15)
 37. Tháng 11 Tháng Cầu cho các Linh hồn, Truyền thống đền ơn đáp nghĩa
 38. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 11 Năm 2018 (từ 16-30) MẸ MARIA ÐẤNG ĐÁNG TÔN TRỌNG
 39. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 11 Năm 2018 (Từ 16-30) MẸ MARIA ÐẤNG ĐÁNG TÔN TRỌNG
 40. Lạy các Thánh, xin thương đòi lại...
 41. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 12 Năm 2018 (Ngày 01-15)
 42. ĐỀN TỘI VÌ YÊU MẾN
 43. Màu tím Mùa Chay
 44. Gợi ý cầu nguyện từ thứ Hai (01/4) tới CN-V MC Năm C (07/4)
 45. Gợi ý cầu nguyện từ thứ Hai (08/4) tới CN Lễ Lá Năm C (14/4)
 46. Gợi ý cầu nguyện từ Thứ Hai Tuần Thánh tới CN Phục Sinh (21/4)
 47. Gợi ý cầu nguyện từ thứ Hai BNPS (22/4) tới CN II-PS (28/4)
 48. Gợi ý cầu nguyện từ thứ Hai (29/4) tới CN III-PS Năm C (5/5)
 49. Gợi ý cầu nguyện từ thứ Hai (06/5) tới CN IV-PS Năm C (12/5)
 50. TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13.05.2019
 51. Gợi ý cầu nguyện từ thứ Hai (13/5) tới CN V_PS Năm C (19/5)
 52. Gợi ý cầu nguyện từ thứ Hai (20/5) tới CN VI-PS Năm C (26/5)
 53. Gợi ý cầu nguyện từ thứ Hai (03/6) tới CN Lẽ CTTHX (09/6)
 54. Gợi ý cầu nguyện từ thứ Hai (10/6) tới CN Lễ Chúa Ba Ngôi
 55. Gợi ý cầu nguyện từ thứ Hai (17/6) tới CN Lễ Mình Máu Chúa (23/6)
 56. Gợi ý cầu nguyện từ thứ Hai (24/6) tới CN XIII-TN Năm C (30/6)
 57. Gợi ý cầu nguyện từ thứ Hai (01/7) tới CN XIV-TN Năm C (07/7)
 58. Gợi ý cầu nguyện từ thứ Hai (08/7) tới CN XV-TN Năm C (14/7)
 59. Gợi ý cầu nguyện từ thứ Hai (22/7) tới CN XVII-TN Năm C (28/7)
 60. Gợi ý cầu nguyện từ thứ Hai (29/7) tới CN 18-TN Năm C (04/8)
 61. Gợi ý cầu nguyện từ thứ Hai (19/8) tới CNXXI-TN Năm C (25/8)