PDA

View Full Version : Thông tin chung 1. Bài hát chuẩn bị Sinh nhật lần 3
 2. Các Thánh Lễ cầu Bình An cho TCVN nhân Sinh Nhật lần III
 3. Khẩn: dời địa điểm Tổ chức Lễ SN
 4. Nhắn nhủ!
 5. Về CD Sinh Nhật TCVN
 6. Lời Tri ân nhân dịp Sinh Nhật lần IV - TCVN
 7. Lời Tri ân nhân dịp Sinh Nhật lần V - TCVN
 8. Chúc mừng Sinh nhật diễn đàn Thánh Ca Việt Nam ......
 9. Lời tri ân nhân dịp Sinh nhật lần 6 Website TCVN
 10. Lời tri ân nhân dịp Sinh nhật lần 7 Website TCVN
 11. Thông báo v/v mạo danh Đức Cha Stêphanô
 12. Lời tri ân nhân dịp Sinh nhật lần 9 Website TCVN
 13. Mừng Sinh Nhật Diễn đàn Thánh Ca Việt Nam lần thứ 10
 14. Lời tri ân nhân dịp Sinh nhật lần 10 Website TCVN