PDA

View Full Version : Lời Chúa vào đời  1. 40 Giây Lời Chúa Chúa nhật XXV Thường niên A
  2. 40 Giây Lời Chúa Chúa nhật XXVI Thường niên A
  3. 40 Giây Lời Chúa Chúa nhật XXIX Thường niên A
  4. 40 Giây Lời Chúa lễ Thánh Gia Thất năm B
  5. 40 Giây Lời Chúa Chúa nhật II Phục Sinh năm B
  6. 40 Giây Lời Chúa Chúa nhật III Phục Sinh năm B
  7. 40 Giây Lời Chúa Chúa nhật IV Phục Sinh năm B
  8. Các mối phúc thật
  9. 40 giây Lời Chúa - Lễ Vọng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
  10. 40 giây Lời Chúa - Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
  11. 40 Giây Lời Chúa Chúa nhật XI Thường niên năm A - Mình Máu Thánh Chúa Kitô
  12. Chỉ Một Câu