PDA

View Full Version : Mùa Thường Niên Năm chẵnPages : 1 [2]

 1. Thứ Sáu Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm chẵn
 2. Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên Năm chẵn – Ngày 6/10 Thánh Brunô linh mục
 3. Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 4. Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 5. Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 6. Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 11/10 Thánh Gioan XXIII Giáo hoàng.
 7. Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 8. Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 9. Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 15/10 Thánh Têrêsa Giêsu trinh nữ, tiến sĩ, Lễ nhớ.
 10. Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 16/10 Thánh Margarita Alacoque trinh nữ
 11. Thứ Tư Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 17/10 Thánh Ignatiô Antiôchia Giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
 12. Ngày 18/10 Thánh Luca, tác giả sách Tin mừng. Lễ kính.
 13. Thứ Sáu Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 19/10 Thánh Gioan Brêbeuf linh mục
 14. Thứ Bảy Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 15. Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 18/10 Thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng.
 16. Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm chẵn
 17. Thứ Tư Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 24/10 Thánh Antôn Maria Claret, giám mục.
 18. Thứ Năm Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm chẵn
 19. Thứ Sáu Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm chẵn
 20. Thứ Bảy Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm chẵn
 21. Thứ Hai Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm chẵn
 22. Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên Năm chẵn
 23. Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm chẵn
 24. Ngày 2/11 Cầu cho các tín hữu đã qua đời
 25. Thứ Bảy Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 3/11 Thánh Marino Porres
 26. Thứ Hai Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm chẵn
 27. Thứ Ba Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm chẵn
 28. Thứ Tư Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm chẵn
 29. Thứ Năm Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm chẵn
 30. Ngày 9/11 Cung hiến Thánh đường Latêranô. Lễ Kính.
 31. Thứ Bảy Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 10/11 Thánh Lêô Cả Giáo hoàng, Tiến sĩ. Lễ nhớ.
 32. Thứ Hai Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 12/11 Thánh Jôsaphat giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
 33. Thứ Ba Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 34. Thứ Tư Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 35. Thứ Năm Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 15/11 Thánh Albertô Cả Giám mục. Tiến sĩ.
 36. Thứ Sáu Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 16/11 Thánh nữ Margarita Scotland.
 37. Thứ Bảy Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 17/11 Thánh nữ Elisabeth Hungari. Lễ nhớ.
 38. Thứ Hai Tuần XXXIII Mùa Thường Niên Năm chẵn