PDA

View Full Version : Mời bạn vào đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày...bethichconlua
01-05-2009, 12:29 PM
http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/CauNguyen/thm_CNguyen03.jpg http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/CauNguyen/thm_CNguyen33.jpghttp://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/CauNguyen/thm_CNguyen42.jpgKINH VÌ DẤU

Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá + , xin chữa chúng con + cho khỏi kẻ thù +, nhân danh Cha và + Con và Thánh Thần. Amen.
KINH SẤP MÌNH

Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con; con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện, xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con / và nhận lời con nguyện. Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra / thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.
KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống.
Thưa: Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời / xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống / soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Ðồ, thì rày chúng con cũng xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần lại xuống / yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành / vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
KINH SÁNG SOI

Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
KINH ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN

Con thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỉ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa Trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỉ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.
KINH CÁO MÌNH MỚI

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước toà Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
KINH CÁO MÌNH CŨ

Tôi cáo mình cùng Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng và Rất Thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cùng Đức Thánh Micae tổng lãnh thiên thần, cùng ông thánh Gioan Baotixita, cùng hai ông thánh tông đồ, ông thánh Phêrô, ông thánh Phaolô, cùng các thánh, (tôi lại cáo mình cùng Cha)* vì tôi đã phạm tội nhiều, lòng động, lòng lo, miệng nói mình làm, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Rất Thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Đức Thánh Micae tổng lãnh thiên thần, ông thánh Gioan Baotixita, hai ông thánh tông đồ, ông thánh Phêrô, ông thánh Phaolô, và các thánh (tôi lại xin Cha)* cầu cùng Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi tha tội cho tôi cùng. Amen.
KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
KINH SÁNG DANH

Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự, vì Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng; lại vì Chúa / thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
KINH TIN

Lạy Chúa con, con tin thật có một Ðức Chúa Trời là Ðấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Ðức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy / cùng các điều Hội Thánh dạy / thì con tin vững vàng, vì Chúa là Ðấng thông minh / và chân thật vô cùng/ đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
KINH CẬY

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng / vì công nghiệp Ðức Chúa Giêsu / thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng / xem thấy mặt Ðức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Ðấng phép tắc / và lòng lành vô cùng / đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự, vì Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng; lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
KINH TRUYỀN TIN


X: Ðức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho Rất Thánh Ðức Bà Maria.
Ð: Và Rất Thánh Ðức Bà chịu thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần.
X: Kính mừng Maria.
Ð: Thánh Maria.X:Này tôi là tôi tá Ðức Chúa Trời.
Ð: Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền.
X: Kính mừng Maria.
Ð: Thánh Maria.
X: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Ð: Và ở cùng chúng tôi.
X: Kính mừng Maria.
Ð: Thánh Maria.
X: Lạy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Ð: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện:
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con / là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền / mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người. Thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn, chịu chết trên cây thánh giá / cho chúng con ngày sau khi sống lại / được đến nơi vinh hiển / cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.
KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa con, Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Ðức Chúa Trời, là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con; lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Ðức Chúa Trời cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay / (ngày hôm nay) / được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên Nước Thiên Ðàng cảm ơn Ðức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hiệp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cảm ơn như vậy. Amen.
KINH TRÔNG CẬY

Chúng con trông cậy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện / trong cơn gian nan thiếu thốn; Ðức Nữ Ðồng Trinh hiển vinh sáng láng. Thưa: Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
KINH CẦU XIN CHO CÁC LINH HỒN

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn (...) đã cầu nguyện hôm nay hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là Nước Thiên Ðàng. Vì công nghiệp Chúa Con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.
KINH VỰC SÂU

Con lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương nhậm lời con kêu xin. Nếu Chúa con chấp tội, nào ai rỗi được? Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì Lời Chúa Con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm dân Ðức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên. vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa con, xin ban cho linh hồn (...) được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh hồn (...) cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen.
KINH LẠY CHÚA CON

Lạy Chúa con, Chúa con đã phán dạy rằng, bay hãy xin thì bay sẽ được. Vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin Chúa con nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa con mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sống vô cùng hằng soi cho liên. Amen
KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Ðồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ là Nữ Ðồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.
KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG

(chỉ đọc trong mùa Phục Sinh)
X: Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng hãy vui mừng. Alleluia.
Ð: Vì Ðấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Alleluia.
X: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Alleluia.
Ð: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia
X: Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria hãy hỉ hoan khoái lạc. Alleluia.
Ð: Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia.

Lời nguyện:
Lạy Chúa, là Ðấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội / bởi Ðức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại. Xin vì Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu / cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.
KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu là Con Một Ðức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN

Ðạo Ðức Chúa Trời có Mười điều răn: Thứ nhất: Thờ phượng một Ðức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
Thứ hai: Chớ kêu tên Ðức Chúa Trời vô cớ.
Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật.
Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.
Thứ năm: Chớ giết người.
Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.
Thứ bảy: Chớ lấy của người.
Thứ tám: Chớ làm chứng dối.
Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.
Thứ mười: Chớ tham của người. Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: Trước kính mến một Ðức Chúa Trời trên hết mọi sự; sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.
KINH SÁU ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH

Hội thánh có sáu điều răn:
Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày Lễ buộc.
Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày Lễ buộc.
Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.
Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Ðức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh.
Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội thánh buộc.
Thứ sáu: Kiêng thịt những ngày Hội thánh dạy.
KINH MƯỜI BỐN MỐI

Thương người có mười bốn mối: Thương xác bảy mối:
Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn.
Thứ hai: Cho kẻ khát uống.
Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc.
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà.
Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi.
Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết.
Thương linh hồn bảy mối:
Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người.
Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội.
Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo. Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội.
Thứ năm: Tha kẻ dể ta.
Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta.
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
KINH PHÚC THẬT TÁM MỐI

Phúc thật tám mối:
Thứ nhất: ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật,
vì chưng nước Ðức Chúa Trời là của mình vậy.
Thứ hai: ai hiền lành, ấy là phúc thật,
vì chưng sẽ được đất Ðức Chúa Trời làm của mình vậy.
Thứ ba: ai khóc lóc, ấy là phúc thật,
vì chưng sẽ được yên ủi vậy.
Thứ bốn: ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật,
vì chưng sẽ được no đủ vậy.
Thứ năm: ai thương xót người, ấy là phúc thật,
vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.
Thứ sáu: ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật,
vì chưng sẽ được thấy mặt Ðức Chúa Trời vậy.
Thứ bảy: ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật,
vì chưng sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời vậy.
Thứ tám: ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật,
vì chưng nước Ðức Chúa Trời là của mình vậy.
KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Ðến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Ðức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.CÁC CÂU LẠY

Lạy Rất Thánh Trái Tim Ðức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Ðức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Các Thánh Tử Vì Ðạo nước Việt Nam, cầu cho chúng con.
KINH CẦU CÙNG TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE

Saint Michael, Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the Devil. May God rebuke him, we humbly pray; And do thou, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, thrust into hell Satan and all the other evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. -- Pope Leo XIII.

Lạy Thánh Micaê, Tổng Lãnh Thiên Thần, Hãy bảo vệ chúng con trong cuộc chiến đấu, vật lộn này. Hãy bảo vệ chúng con khỏi mọi sự tinh quái, mưu mô và xảo quyệt của ma quỷ, tội lỗi. Nguyện cầu Thiên Chúa hãy quở trách chúng, chúng con khiêm tốn cầu xin, xin Ngài hãy ra tay hành động, hỡi vị Hoàng Tử của nước thiên đàng, bằng chính sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa, xin Ngài hãy đẩy lui Satăn về lại chốn địa ngục và tất cả mọi tà ma, vẫn còn đang vơ vẫn lang thang trên khắp thế giới này để chúng làm hủy hoại đi tất cả các tâm hồn. Amen!
KINH CẦU CÙNG TỔNG LÃNH THIÊN THẦN GABRIEN

Lạy rất Thánh Gabriel, Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng con cầu xin Ngài hãy chuyển cầu cho chúng con tại ngôi báu của lòng từ bi Chúa. Như Ngài đã công bố cho Đức Maria về mầu nhiệm Nhập Thể, vậy cũng xin qua lời cầu nguyện của Ngài chúng con đón nhận được sức mạnh của đức tin và sự can đảm của tâm hồn, để từ đó thuận tìm đến với Thiên Chúa và sự cứu rỗi của Ngài thông qua Chúa Kitô, Chúa chúng con. Nguyện cho chúng con được hát bài ca tụng Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc chúng con, cùng với các thiên thần và các thánh ở trên nước thiêng đàng bây giờ và mãi mãi. Amen!
KINH CẦU CÙNG TỔNG LÃNH THIÊN THẦN RAPHAEN

Lạy Rất Thánh Raphael, Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng con khẩn cầu Ngài hãy giúp đỡ chúng con trong tất cả mọi nhu cầu và những thử thách của cuộc sống này, để qua quyền năng của Thiên Chúa, giống như Ngài đã khẩn cầu để phục hồi lại thị lực và sự hướng dẫn đến cho chàng Tôbia trẻ tuổi. Chúng con khiêm tốn tìm đến sự trợ giúp và chuyển cầu của Ngài để tất cả mọi tâm hồn của chúng con được chữa lành, để tthân xác của chúng con được bảo vệ khỏi các bệnh suy yếu, để qua ân huệ của Thiên Chúa, chúng con xứng đáng được cư ngụ trong Vinh Quang bất diệt của Thiên Chúa trên nước thiêng đàng. Amen.

bethichconlua
01-05-2009, 12:29 PM
http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/CauNguyen/thm_CNguyen06.jpgKINH PHÓ DÂNG

Lạy Chúa con, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa con. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.


http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/CauNguyen/thm_CNguyen12.jpgKINH SÁNG

Lạy Chúa con, con thờ lạy và yêu mến Chúa hết lòng con. Con tạ ơn Chúa đã dựng nên con, cứu chuộc con và gìn giữ con qua đêm yên lành. Con xin dâng lên Chúa mọi lời nguyện, mọi công việc, và vui buồn của ngày hôm naỵ Xin cho mọi sự được sảy ra theo Thánh ý Chúa và để danh Chúa cả sáng. Xin gìn giữ con khỏi mọi tội lỗi và xin phúc lành của Chúa luôn ở cùng con và những người con yêu mến. Amen.

http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/CauNguyen/thm_CNguyen13.jpgKINH TỐI

Lạy Chúa con, con thờ lạy và yêu mến Chúa hết lòng con. Con tạ ơn Chúa đã dựng nên con, cứu chuộc con và gìn giữ con suốt ngày hôm naỵ Con xin dâng lên Chúa mọi sự lành con đã làm hôm nay, và xin tha thứ mọi lỗi lầm con phạm. Xin gìn giữ con đêm nay, và xin phúc lành
của Chúa luôn ở cùng con và những người con yêu mến. Amen .
KINH VINH DANH

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế chongười thiện tâm. - Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ chúa vì vinh quang cao cả Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa la Thiên Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Ðức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, chỉ có Chúa la Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha. Amen

http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/CauNguyen/thm_CNguyen05.jpg


KINH TÔI THÚ NHẬN

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm, và những điều thiếu xót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tọi mọi đàng. Vì vậy tội xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chung ta. Amen.
KINH CẦU NGUYỆN TRƯỚC KHI ĂN

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng, tạ ơn Chúa là Cha nhân lành giàu lòng xót thương. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho của ăn chúng con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
KINH BAN MAI

Lạy Chúa, trong thinh lặng sáng sớm hôm nay, con đến xin Chúa sự bình an, đức khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay, con muốn nhìn đời với đôi mắt yêu thương. Biết nhẫn nại, thông cảm, hiền hòa và minh mẫn. Xuyên qua các hình dáng bên ngoài, con muốn nhìn các con cái Chúa như Chúa thấy họ. Như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt nơi mỗi người.

Xin Chúa giúp con tránh nghe những lời vu cáo. Xin giữ miệng lưỡi con đừng nói những lời ác ý. Xin cho tâm trí con thấm nhuần các tư tưởng tốt lành. Xin cho con biết hòa nhã, vui vẻ để những ai đến với con đều cảm thấy sự hiện diện của Chúa.

Lạy Chúa, xin mặc cho con sự tốt đẹp dịu hiền của Chúa, hầu con biểu lộ Chúa suốt cả ngày hôm nay với mọi người. Amen.
KINH CẦU KHIÊM NHƯỜNG

của Đức Hồng Y Raphael Merry del Val
Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng,
*Xin đoái nghe lời con.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con:
*Khỏi lòng ham ước được quí chuộng,
*Khỏi lòng ham ước được yêu mến,
*Khỏi lòng ham ước được tôn vinh,
*Khỏi lòng ham ước được trọng kính,
*Khỏi lòng ham ước được ca tụng,
*Khỏi lòng ham ước được ưu đãi hơn người,
*Khỏi lòng ham ước được tín nhiệm,
*Khỏi lòng ham ước được hoan hô,
*Khỏi lo sợ bị hạ nhục,
*Khỏi lo sợ bị khinh chê,
*Khỏi lo sợ bị khiển trách,
*Khỏi lo sợ bị vu khống,
*Khỏi lo sợ bị lãng quên,
*Khỏi lo sợ bị cười chê,
*Khỏi lo sợ bị xử bất công,
*Khỏi lo sợ bị nghi ngờ,
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con lòng ao ước:
*Để người khác được yêu mến hơn con,
*Để người khác được quí chuộng hơn con,
*Để, trước dư luận thế gian, người khác được đề cao, còn con phải hạ xuống,
*Để người khác được tuyển chọn, còn con bị loại bỏ,
*Để người khác được ưu đãi hơn con trong mọi sự,
*Để người khác được thánh thiện hơn con, miễn là con được nên thánh theo nghĩa vụ con.
Lạy Thánh Thể Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng,
*Xin uốn lòng con nên giống Chúa.
Lạy Mẹ Maria là Mẹ và là gương mẫu khiêm nhường.
*Xin cầu cho con.
Lạy Thánh Cả Giuse là Đấng che chở những người khiêm nhường,
*Xin cầu cho con. Amen.
KINH ÁO ĐỨC BÀ

Lạy Rất Thánh Đức Bà Maria là Quan Thầy họ Áo Đức Bà, chúng con dốc lòng vào họ Áo Đức Bà, cùng mặc Áo Đức Bà cho đến trọn đời. Khi chúng con chết, thì Đức Bà sẽ lấy Áo thánh ấy ở nơi mình chúng con mà nhận chúng con là con cái Đức Bà, và đưa chúng con về thiên đàng mà chầu chực Đức Giêsu cùng rất thánh Đức Bà đời đời chẳng cùng. Amen.
KINH ĐỌC BUỔI SÁNG CỦA NGƯỜI ĐEO ÁO ĐỨC BÀ

Lạy Thiên Chúa của con, con xin hợp với Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria (hôn Áo Đức Mẹ) để dâng cho Chúa Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu trên các bàn thờ khắp thế giới. Con cũng xin hợp với Máu Thánh Chúa Giêsu để dâng cho Chúa mọi tư tưởng, mọi lời nói, và mọi việc làm của con trong ngày hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay, con ước mong được hưởng mọi ân xá mà con có thể được hưởng. Con cũng xin dâng các ân xá ấy cùng với chính mình con cho Mẹ Maria Vô nhiễm để Mẹ làm vinh danh Thánh Tâm Chúa.

Lạy Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu, xin cứu chúng con. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Amen.
KINH TẬN HIẾN CHO ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

Lạy Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm Tội! Chúng con đến quỳ trước tôn nhan thánh Mẹ. Chúng con cảm thấy mình hèn mọn, tội lỗi và bất xứng mọi bề trước mặt Chúa và Mẹ. Chúng con xin thật lòng thống hối ăn năn và quyết tâm cải thiện đời sống để trở nên người con rất nhỏ bé trong trái tim Đồng Trinh Vô Nhiễm Mẹ.

Vậy lạy Mẹ rất đáng mến! Xin Mẹ rèn luyện uốn nắn chúng con để trở nên giống Mẹ. Từ ngay giây phút này, chúng con xin tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trót mình chúng con: hồn xác, tài năng, tư tưởng, ước muốn, lời nói, và hành động trong ngoài của chúng con. Xin Mẹ làm chủ và điều khiển chúng con theo thánh ý Mẹ để làm sáng danh Thiên Chúa. Đó là ước muốn của chúng con, song chúng con không muốn những điều ấy qua đi như trăm nghìn ước muốn khác. Chúng con muốn thực hiện điều đó hàng ngày trong cuộc sống của chúng con.

Xin Mẹ ban ơn đặc biệt giúp chúng con hàng ngày sống theo ước muốn đó, để chúng con từ nay lệ thuộc vào Mẹ hoàn toàn. Chúng con cũng xin tận hiến gia đình: vợ chồng, con cái, cha mẹ và anh em của chúng con lên cho trái tim Vô nhiễm Mẹ. Xin trái tim Mẹ là nơi ẩn náu, bảo vệ và che chở những người thân quyến của chúng con đang còn lữ thứ ở đời này, cũng như sẽ ra trước tòa phán xét ở đời sau được Mẹ thương cầu bầu và che chở. Chúng con sống nhưng không phải chúng con mà chính Mẹ sống trong chúng con. Nguyện cho danh Chúa và Mẹ được cả sáng đời đời. Amen.
KINH CẦU CHÚA BA NGÔI THIÊN THẦN DẠY 3 TRẺ Ở FATIMA

"Lạy Ba Ngôi Cực Thánh - Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần! Con cung kính thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa: Mình và Máu Thánh cực trọng, Linh hồn và Bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô, đang ngự trong các nhà chầu trên khắp hoàn cầu, để đền tạ vì những tội bội bạc, thờ ơ, xúc phạm đến Chúa.

Cậy vì công nghiệp vô cùng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, xin Chúa cho kẻ có tội được ăn năn trở lại."
KINH CẦU CÙNG THÁNH GIUSE

Lạy ơn Ông Thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy.

Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người, mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con, xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rầy chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.
KINH ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN BẢN MẠNH

Chúng tôi lạy Đức thánh Thiên thần Bản mạnh, xin hằng bênh vực che chở chúng tôi đang khi chiến trận cùng kẻ thù ở thế gian này.
Chúng tôi xin Đức Chúa Thánh Thiên thần cầu cho chúng tôi.
Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Lạy ơn Đức Chúa Trời hay thương vô cùng, đã định liệu cho có Đức thánh thiên thần coi sóc gìn giữ chúng tôi, thì chúng tôi xin Đức Chúa Trời thương đến chúng tôi là kẻ Đức thánh Thiên thần coi sóc, cho chúng tôi đáng chịu ơn Người bầu cử chúng tôi trước mặt Đức Chúa Trời, cho ngày sau chúng tôi được hưởng phần phúc cùng Người đời đời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.
KINH VIẾNG THÁNH THỂ

Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa tôi, Chúa tôi vì lòng thương loài người ta, hằng ngự trong phép Mình Thánh đêm ngày, Chúa tôi rất nhân từ rất thương xót, hằng chờ hằng gọi, hằng chịu lấy các kẻ đến viếng Chúa tôi: tôi tin thật Chúa tôi, đang ngự trong phép cực trọng này, dù tôi là vực sâu là không mặc lòng, thì tôi thờ lạy Chúa tôi, cùng đội ơn Chúa tôi vì mọi ơn lành Chúa tôi đã ban cho tôi, nhất là vì đã ban cho tôi trót Mình Thánh Máu Thánh và linh hồn Chúa tôi và tính Đức Chúa Trời trong phép rất trọng này. Lại tôi tạ ơn Chúa tôi đã dủ lòng thương ban cho tôi Rất Thánh Đồng Trinh Maria là Mẹ Chúa tôi, để Người là Đấng bầu cử cho tôi, lại vì bây giờ cũng đã gọi tôi đến viếng Chúa tôi trong nơi Thánh này.

Tôi thờ lạy Trái tim Chúa tôi và tôi ước ao kính thờTrái tim Chúa tôi vì ba ý sau này: Thứ nhất cho được tạ ơn Chúa tôi vì ơn rất trọng này là để lại Mình Thánh Chúa tôi trong phép Rất Thánh này; thứ hai để cho Chúa tôi khỏi thỉnh nộ, vì mọi sự những kẻ nghịch đảng đã làm vô phép cùng Chúa tôi trong phép cực trọng này; thứ ba, tôi ước ao thờ lạy Chúa tôi trong những nơi trên mặt đất có phép Rất Thánh này, mà người ta khinh dể, hay là chẳng Phép rất mầu nhiệm này cho nên.

Lạy Đức Chúa Giêsu, tôi kính mến Chúa tôi hết lòng hết sức, tôi ăn năn đau đớn trong lòng, vì vốn xưa nay có nhiều lần tôi đã phạm tội mất lòng Chúa tôi hay thương vô cùng; lại tự này về sau tôi dốc lòng chừa thật và trông cậy ơn Chúa tôi sẽ giúp sức cho tôi được chừa thật, mà dù bây giờ tôi là kẻ hèn hạ mặc lòng, thì tôi xin dâng trót mình tôi và ý riêng tôi cùng mọi sự lòng tôi ước ao trong tay Chúa tôi; lại tôi có làm nên được sự gì bây giờ, và làm được sự nào về sau, thì tôi cũng xin dâng cho Chúa tôi hết, tự nay về sau xin Chúa tôi phân định về tôi thể nào mặc thánh ý Chúa tôi, tôi chỉ muốn xin Chúa tôi một lòng kính mến và vâng theo thánh ý Chúa tôi cho trọn, và làm tôi Chúa tôi cho vững vàng cho đến trọn đời.

Tôi xin Chúa tôi thương các linh hồn nơi Luyện tội, nhất là những linh hồn có lòng sốt mến phép cực trọng này và Rất Thánh Đức Bà Maria hơn; tôi lại cầu xin cho các kẻ có tội nữa. Sau hết, tôi lạy Đấng đã cứu lấy linh hồn tôi, tôi xin hợp một ý một lòng cùng Trái tim Chúa tôi, mà dâng mọi sự yêu mến và ước ao cho Đức Chúa Cha hằng sống vô cùng, lại vì tôi đã biết Đức Chúa Cha vốn thương mến Chúa tôi, cho nên tôi xin lấy tên Chúa tôi mà xin cùng Đức Chúa Cha ghé mắt lại mà thương nghe, cùng chịu lấy tôi và mọi sự tội. Amen.
KINH LINH HỒN CHÚA KITÔ

(Anima Christi)
Lạy linh hồn Chúa Kitô, xin thánh hoá con.
Lạy thân xác Chúa Kitô, xin cứu độ con.
Xin máu Chúa Kitô làm con say sưa.
Xin nước nơi cạnh sườn Chúa Kitô rửa sạch con.
Xin cuộc khổ nạn của Chúa Kitô làm con mạnh sức.
Ôi, Chúa Giêsu tốt lành, xin nhận lời con khẩn cầu.
Xin che giấu con trong các thương tích Chúa.
Xin đừng để con lìa xa Chúa.
Xin bảo vệ con khỏi kẻ thù độc ác.
Trong giờ con chết, xin gọi con
Và cho con được đến với Chúa,
Ðể cùng với các thánh, con ca tụng Chúa
Muôn thuở muôn đời. Amen
KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa con ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa con trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa con trong linh hồn con. Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa con cho thậy được, thì xin Chúa con ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa con đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa con cho trọn, xin Chúa con chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ. Amen.
KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU

Lạy ơn Trái tim Đức Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng. Ai kể cho xiết được những ơn Trái tim cực thánh đã ban cho chúng con, từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra, thì Trái tim Người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn, mọi việc Người làm thì đã làm vì chúng con. Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn đã chịu chết. Trái tim Người đã chịu cực khổ vì chúng con. Chúng con mê muội bấy lâu nay, chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên, xin Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội.

Chúng con là kẻ khốn khó chẳng biết làm thể nào mà đội ơn cho xứng đáng, nay ơn trên trời soi sáng, thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến Trái tim Người cách riêng. Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi, chằng có sự gì lành đáng dâng cho trái tim cực thánh. Chúng con xấu hổ lắm! Chúng con sấp mình xuống dưới chân Đấng nhân làn vô cùng, chúng con xin hợp ý cùng bề trên mà dâng mình cho Trái tim cực trọng Đức Chúa Giêsu.

Chúng con dâng linh hồn, xin Trái tim gìn giữ cho sạch mọi tội, chúng con dâng xác, xin Trái tim ban ơn cho được làm tôi Đức Chúa Trời, mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng con làm, sự sống sự chết, tài trí của cải hết mọi sự chúng tôi dâng cho Trái tim thay thảy, dù khi chúng con phải sự gì khốn khó, thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái tim Đức Chúa Giêsu.

Chúng con cũng dâng cả anh em họ hàng, xin trái tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành. Ở trái tim cực thánh, hãy cai trị trong lòng chúng con. xin che chở chúng con cho khỏi chước ma quỷ, xin thêm lòng tin cậy mến cho chúng con đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin phá những sự dữ hãy vây bọc tư bề, xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết; xin ban mọi ơn lành cho đấng Giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giêsu. Xin phù hộ cho các thầy cả được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin giúp các đấng các bậc được dạy dỗ chúng con cho nên. Ở trái tim hay thương vô cùng, hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con. Hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này. Hãy đưa chúng con về thiên đàng hưởng Trái tim Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.
CHUỖI HẠT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Bắt đầu bằng Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính và lần chuỗi dùng Chuỗi Mân Côi như sau:
- Mỗi hạt lớn đọc: Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
- Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc: Cậy nhờ cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây: Lạy Cha Chí Thánh, Ðấng Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, chúng con trông cậy ở nơi Ngài (3 lần).http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/CauNguyen/thm_CNguyen24.jpg
http://giesuyeuem.net/praying/praying.htm#52 (http://giesuyeuem.net/praying/praying.htm#52)

bethichconlua
01-05-2009, 12:58 PM
:secret:kinh lạy nữ vương thiên đàng, đọc thay kinh truyền tin, trong mùa Phục sinh, từ lễ Phục sinh... hết mùa Phục sinh ...Cảm ơn quý ACE...

:77: Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta ...Amen

bethichconlua
03-05-2009, 08:23 PM
KINH VÌ DẤU
Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá + , xin chữa chúng con + cho khỏi kẻ thù +, nhân danh Cha và + Con và Thánh Thần. Amen.

KINH SẤP MÌNH

Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con; con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện, xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con / và nhận lời con nguyện. Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra / thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

:77: :77: :77: :77: :77: :77: :77: :77: :77:

Teacher's Mập
05-05-2009, 06:41 PM
Trong truyền thống kinh nguyện... mà Teacher's Mập đã tham dự và được biết.... Kinh Truyền Tin thường được đọc vào giờ kinh sáng và kinh tối trong gia đình... và tại cộng đoàn dân Chúa trong giờ kinh sáng tối, trước thánh lễ.. hay ở các nơi tụ họp của giáo họ Giáo Xứ...
Và được đọc vào lúc 12 giờ trưa... khi chuông nhà thờ.. được đánh lên báo... mọi người ở trong nhà thì hường về bàn thờ và cùng đọc, còn những ai đang ở ngoài.. thì ngưng công việc lại và hướng về nhà thờ để cùng đọc kinh....dâng Chúa và hiệp thông với nhau....

Trong các giờ kinh sáng và kinh tối hằng ngày của cộng đoàn và gia đình, kinh Truyền Tin được đọc ngay sau khi làm Dấu Thánh Giá....bắt đầu giờ kinh... và mùa Phục Sinh, thì kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng...được đọc thay thế cho kinh Truyền Tin... Vì thế, trong các sách... kinh... thường sắp xếp Kinh Truyền Tin và Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng được xếp kế cận nhau....để tiện cho việc đọc.......

Nguyện Chúa chúc lành.. .tất cả anh chị em chúng ta.....

bethichconlua
07-05-2009, 04:11 PM
Kinh Tha Thứ (Dài)
Lm Robert DeGrandis


Lạy Chúa Giêsu, điều con xin hôm nay là ơn tha thứ.


Lạy Chúa, con xin tha thứ cho chính con: những tội lỗi của con, những lỗi lầm của con, những sa ngã của con, những điều xấu trong con, những mê tín dị đoan của con như: cầu cơ lên đồng, xem tử vi, coi chiêm tinh gia, coi thầy bói, đeo bùa may mắn, hộ mạng... Con xin từ bỏ tất cả những dị đoan đó. Con tin Chúa Giêsu là Chúa Cứu thế duy nhất của con. Xin hãy ban Thánh Thần Chúa xuống trên con. Con cũng tha thứ cho con vì: đã làm cha mẹ con đau khổ, chè chén say sưa, sử dụng ma tuý, theo đuổi hành động thiếu trong sạch, ngoại tình, những hành động tình dục hay đồng tình luyến ái. Như Chúa đã tha thứ cho con, hôm nay con cũng tha thứ cho con. Ðồng thời những tội khác như: phá thai, ăn cắp, nói dối, lừa gạt... Con tha thứ cho chính con.
Con tha thứ cho mẹ con qua những lần mẹ con: làm con đau đớn, phẫn nộ với con, giận dữ với con, trừng phạt con, thanh lọc con ra khỏi anh chị em, nói con đần độn, xấu xí, ngu dốt, hư hỏng nhất, hao tốn tiền của gia đình. Cho con là đứa con không được thừa nhận, là đứa con thiếu xót, là đứa con không được như ý muốn...
Con tha thứ cho cha con là người cha: thiếu nâng đỡ, thiếu tình thương, thiếu cảm tình, thiếu săn sóc, thiếu thời giờ, thiếu sự cảm thông dành cho con. Con tha thứ cho cha con là: người nghiện ngập, ẩu đả với mẹ con, ẩu đả với những người con khác, những sự trừng phạt nghiêm khắc, sự bỏ bê, bỏ nhà ra đi, ly dị mẹ con, đi lang thang...
Con xin tha thứ cho anh chị em con: những người xua đuổi con, nói dối con, ghét con, tranh dành tình yêu của cha mẹ con, ám hại con, nghiêm khắc với con, làm cho đời sống con phải khổ sở...
Lạy Chúa, con xin tha thứ cho người phối ngẫu của con về: thiếu tình thương, thiếu cảm tình, thiếu thông cảm, thiếu chăm sóc, thiếu liên lạc, trò chuyện với con. Con xin tha thứ cho những thiếu xót, vất ngã, yếu đuối, những lời nói hay hành động làm tổn thương và khó chịu cho con...
Lạy Chúa, con xin tha thứ cho con cái của con về: Thiếu kính trọng, thiếu vâng lời, thiếu yêu thương, thiếu săn sóc, thiếu âu yếm, thiếu hiểu biết. Những thói hư tật xấu, bỏ đi nhà thờ, những hành động làm buồn phiền con..
Lạy Chúa, con xin tha thứ cho gia đình bên vợ/chồng con, nhất là cha mẹ, anh chị em, bà con bên vợ/chồng của con đã làm tổn thương đến gia đình con...
Lạy Chúa con xin tha thứ cho những họ hàng thân thiết của con, ông bà nội ngoại, cô cậu chú dì, những người đã can thiệp vào nội bộ gia đình con, cố gắng gây ảnh hưởng trên cha mẹ con, gây ra những hiểu lầm, xúi cha mẹ này đến cha mẹ khác...
Lạy Chúa, xin giúp con tha thứ cho người bạn cùng sở của con về những sự bất đồng ý kiến, là con phải sầu khổ, bắt con phải làm việc của họ, trêu trọc con, muốn tranh dành công việc của con.
Lạy Chúa, những người hàng xóm của con cũng cần được tha thứ về: Những sự ồn ào, những tiệc tùng về khuya, chó sủa làm con thức giấc, làm cho khu xóm mất giá trị…
Lạy Chúa, con xin tha thứ cho những linh mục, cha sở họ đạo con, cộng đoàn con, Ðức Giám mục, Giáo Hoàng, Giáo hội công giáo về: Thiếu nâng đỡ, nhàm chán, phục vụ tồi tệ, thiếu niềm nở, không thừa nhận, chẳng có điều gì khuyến khích con, không sử dụng con vào những chức vụ chủ yếu, không mời con phục vụ trong những tổ chức đông người, những đau đớn giáng xuống trên con, con thực sự tha thứ cho họ…
Con tha thứ cho những người trí thức (professionals) về những tổn thương xảy đến con như bác sĩ, ý tá, luật sư, quan tòa, chính trị gia, dân biểu…
Lạy Chúa, con tha thứ cho những người phục vụ công quyền (service people): cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, tài xế xe bus, nhân viên nhà thương và những nhân viên khác.
Lạy Chúa, con xin tha thứ cho chủ hãng con đã không trả lương xứng đáng cho con, không biết ơn việc con làm, có thái độ thiếu lịch sự, thiếu công bình, nóng giận, thiếu hòa nhã, không thăng chức cho con...
Lạy Chúa, con xin tha thứ cho thầy cô giáo, huấn luyện viên trong quá khứ và hiện tại, nhất là những người đã trừng phạt con, những người đã hăm dọa con, những người đã sỉ nhục con, đối xử thiếu công bình, những người chế diễu con, những người nói con là đồ ngu ngốc, dốt nát, những người phạt con ở lại sau giờ học...
Lạy Chúa, con xin tha thứ cho bạn bè con: Những người đạp con xuống, những người không liên lạc với con trong lúc con cần sự giúp đỡ, mượn tiền con mà không trả lại, tán gẫu, nói xấu về con..
Lạy Chúa Giêsu, con thành khẩn cầu xin ơn tha thứ cho một người trong cuộc sống của con đã làm con đau khổ nhất; cho những người là kẻ thù không đội trời chung với con; cho người rất khó tha thứ; cho người con thề không bao giờ tha thứ cho họ. Lạy Chúa, con xin tha thứ cho những người này, cho những đau đớn con đã gây ra cho họ, đặc biệt là cha mẹ của con, người phối ngẫu của con. Con cám ơn Chúa về tất cả tình thương của Chúa đã gởi đến trong cuộc đời con qua họ.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con có sức mạnh, can đảm để con tha thứ cho anh em con. Xin Chúa tha thứ cho con và chúc lành cho đời sống mới của con. Amen.

bethichconlua
07-05-2009, 04:14 PM
Kinh Tha Thứ (ngắn)
Tóm ý từ Kinh Tha Thứ của Cha Robert DeGrandis

Lạy Chúa Giêsu, điều chúng con xin hôm nay là tha thứ. Như Chúa đã tha thứ và chết cho tội lỗi của con, con cũng xin tha thứ cho người khác. Xin Chúa ban sức mạnh và quyền năng của Thánh Thần cho con để giúp con tha thứ được cho người khác, không còn nhớ đến lỗi lầm của họ nữa, mà luôn cầu nguyện và chúc lành cho họ.
Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ cho chính con vì những tội lỗi con đã phạm; những thất bại con làm; những đau khổ con gây ra cho người khác; những nói xấu, vu oan, hành hạ làm tổn thương đến người khác. Con xin chấp nhận con người thật của con, những bất tài của con, hình dáng khó coi, thương tích, yếu điểm và tật nguyền của con.
Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ cho cha mẹ của con về những sự trừng phạt, khắt khe, cấm đoán đối với con; những sự bỏ bê gia đình, con cái; những sự chửi bới, nguyền rủa, đánh đập con; đối sử không công bằng với con; cha mẹ nghiện ngập, ly dị làm gương xấu cho con, cưỡng hiếp, hành hạ con; chê bai nói con vô tích sự, đuổi con ra khỏi nhà.
Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ cho anh chị em con về những sự ăn hiếp, đánh đập, vu oan, đổ lỗi cho con; ghen ghét, tranh giành tình yêu, gia tài của cha mẹ với con; nguyền rủa, nói xấu con.
Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ người vợ / người chồng của con về sự thiếu chung thuỷ, đánh đập, hành hạ con; thiếu săn sóc, thông cảm; lừa dối, xúc phạm danh dự con; bỏ rơi, chê bai, xỉ vả con và cha mẹ con, ly dị con.
Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ cho con cái của con về sự không vâng lời, bất hiếu, thiếu kính trọng con; gây đau khổ cho con; sự bỏ bê học hành; theo bạn bè, theo băng đảng, nghiện ngập; không chăm sóc, hỏi thăm con; làm tiêu tán tài sản gia đình, bỏ nhà ra đi.
Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ cho cha mẹ chồng / cha mẹ vợ của con những sự đối sử tệ bạc, khinh dể, nói xấu, cười chê con; nói người yêu bỏ con; cưỡng hiếp, hành hạ con; xúi dục, can thiệp vào nội bộ gia đình con.
Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ cho bà con, bạn bè, hàng xóm của con về sự nói xấu, vu khống, tố giác, kiện tụng con; ăn cắp, giựt tiền, quịt nợ của con; nguyền rủa, chúc dữ cho con.
Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ cho chủ hãng, ông xếp của con đã không trả lương xứng đáng cho con; bắt con làm việc quá sức, đối sử thiếu công bình, không thăng chức, lợi dụng, xúc phạm thân xác và sức khỏe của con.
Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ cho linh mục, tu sĩ nam nữ, những người trong hội đoàn, trong cộng đoàn đã đối xử không công bình, không cho con phục vụ, tước quyền, chức vụ của con; không tiếp đón, cho con gia nhập, chê trách, chủi rủa, nói xấu con; xúc phạm danh dự, thân xác con.
Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ cho một người làm con đau khổ nhất mà con không bao giờ tha thứ được. Con dâng người này (thinh lặng một chút... nói thầm tên họ) giờ phút này cho Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã giúp con tha thứ được cho người khác. Xin Chúa Thánh Thần đổi mới, thanh tẩy trí nhớ của con để con không còn nhớ đến lỗi lầm của người khác. Xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của con, và ban tràn đầy hoa quả tốt lành của Thánh Thần trong trái tim con. Xin cho con bước đi trong ánh sáng, bình an, yêu thương và niềm hoan lạc của Chúa. Amen.

bethichconlua
12-05-2009, 11:20 PM
Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen
Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.
Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Nữ Vương ban sự bình an.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Câu Than Cầu Cho Việt Nam
Lạy Đức Trinh Vương Hòa Bình là Mẹ thương xót, xin ban ơn cải thiện và thánh hóa dân tộc Việt Nam nhỏ bé chúng con.
Hỡi các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu bầu Chúa Mẹ ban ơn thánh hóa đặc biệt các Chủ Chăn dân tộc Việt Nam.
Xin Đức Trinh Nữ Maria cùng Thánh Tử chúc lành cho chúng con. Amen.
Nhân danh Cha † và Con † và Thánh Thần †. Amen.

bethichconlua
07-06-2009, 03:46 PM
kinh Ngày Chúa Nhật :
(Đọc trong Ngày Chúa Nhật)Kinh Nghĩa Đức Tin :


Ngày Chúa Nhật hôm nay (hay lễ trọng nào thì đọc: ngày lễ...),
chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, khong khen cảm tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa: thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn.

Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy; nhất là những điều cần kíp này: là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất; mà Người có Ba Ngôi. Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần; Ba Ngôi cũng một tính một phép cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi. Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người sinh bởi Bà Maria đồng trinh, đặt tên là Giêsu; ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ; đến ngày thứ ba Người sống lại; khỏi bốn mươi ngày lên trời đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông Đồ và Hội Thánh mới lập; ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được; và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời; kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng.

Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng; song phải giữ Mười Điều Răn Đức Chúa Trời cùng Sáu Luật Điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác.


Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép Bí Tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh. Có bảy phép Bí Tích mà thôi; song phép Rửa Tội, phép Mình Thánh Chúa cùng phép Giải Tội là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi.

Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thể nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.

bethichconlua
15-06-2009, 01:16 AM
RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG


http://thanhtamchuagiesu.org/NVHB/1stComunion-Girl.jpg http://thanhtamchuagiesu.org/NVHB/1stComunion-Boy.jpg

1. Kinh RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 1:

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa con ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa con trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa con trong linh hồn con. Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa con cho thậy được, thì xin Chúa con ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa con đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa con cho trọn, xin Chúa con chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ. Amen.2. Kinh RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 2:

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể như xưa Chúa đã ngự trong lòng Đức Mẹ Đồng Trinh, cùng với Mẹ Maria con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, và con khát khao được yêu mến Chúa mỗi ngày một thiết tha và trọn hảo hơn. Giờ đây, xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Xin hãy đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu Chúa, hãy sưởi ấm lòng con, hãy soi sáng trí con. Hãy làm cho con say mê yêu mến Chúa, khăng khít kết hợp cùng Chúa trong mọi nơi mọi lúc và đừng bao giờ để con phải lìa xa Chúa. Xin Chúa hãy nên tất cả cho con và hãy làm cho con được thuộc trọn về Chúa.

Xin Chúa cho con mỗi ngày càng thêm lòng mến Chúa, yêu người, biết kính Mẹ Maria, vâng phục Hội Thánh, thảo mến Đức Thánh Cha và bền đỗ đến cùng trong ơn gọi của mình. Xin Chúa cho các linh hồn nơi luyện tội về hưởng Nhan Thánh Chúa và cho mọi người đang sống trên trần gian nhận biết, yêu mến và phụng sự Chúa để tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống hiện tại và hạnh phúc vô cùng đời sau. Amen3. Kinh RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 3:

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể . Cùng với Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, các Thần Thánh trên trời và Giáo Hội hoàn vũ, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con cảm tạ Chúa về những hồng ân đã ban cho con, và con khát khao được yêu mến kết hợp với Chúa mỗi ngày một hơn. Xin Chúa ngự vào lòng con cách thiêng liêng và đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu mến của Chúa Thánh Thần . Xin Chúa nên tất cả cho con và cho con được thuộc trọn về Chúa .

Xin cho con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa, và yêu mến Mẹ như Chúa Giêsu đã yêu mến Mẹ. Amen.

bethichconlua
16-06-2009, 11:55 PM
KINH CẦU NGUYỆN
CHO CÁC LINH HỒN TỘI LỖI
http://thanhtamchuagiesu.org/ThanhTam/lovheart.gif

Lạy Chúa Giêsu là Chân Lý Hằng Hữu, con khấn cầu Chúa, và van xin Lòng Thương Xót Chúa cho các tội nhân khốn khổ . Ôi trái tim dịu hiền của Chúa Trời con, Lòng Thương Xót Chúa vô bờ bến . Con van xin Chúa cho các linh hồn tội lỗi .

Ôi ! Trái Tim Chí Thánh, nguồn mạch Lòng Thương Xót, đang tuôn ra những luồng ánh sáng tràn ngập các ân sủng khôn lường trên toàn thể nhân loại, con van xin Chúa cho các linh hồn tội lỗi .

Ôi Chúa Giêsu, xin hãy nhìn đến cuộc khổ nạn đắng cay của Chúa mà đừng để cho một linh hồn nào phải hư mất, bởi vì ơn cứu rỗi Máu Thánh Chúa đã đổ ra cho chúng con là cái giá quá đắt Chúa phải trả . Ôi Chúa Giêsu, khi nghĩ đến cái giá Chúa phải trả cho chúng con bằng Máu Thánh Chúa, con vui mừng vô hạn,vì chỉ cần một giọt máu của Chúa cũng đủ cho phần rỗi nhân loại . Mặc dù tội lỗi là vực sâu thăm thẳm của những yếu hèn và vong ơn bội nghĩa , chúng không thể nào cân xứng được với giá Chúa đã phải trả cho chúng con . Bởi vậy xin hãy để cho mọi linh hồn tín thác vào cuộc tử nạn của Chúa và đặt hy vọng vào Lòng Thương Xót của Ngài . Bởi vì Lòng Thương Xót Chúa không hề từ chối một người nào . Trời đất có thể đổi thay, nhưng Lòng Thương Xót Chúa sẽ không bao giờ cạn kiệt .

Chúa ơi ! Hồn con bốc cháy niềm vui vô bờ bến khi con suy tưởng tới sự tốt lành lân ái của Chúa . Ôi ! Chúa Giêsu, con mong muốn đem mọi linh hồn tội lỗi tới chân Chúa để họ tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa đến muôn đời . Amen .

bethichconlua
04-09-2009, 11:07 PM
Kinh Nguyện Bước Theo Chúa

Lạy Chúa Giêsu, trên đường hy vọng suốt hai ngàn năm nay. Tình thương của Chúa như một lượn sóng đã lôi cuốn bao người lữ hành. Họ đã yêu Chúa với một mối tình sống động, thể hiện qua lời nói, tư tưởng và việc làm. Với một tâm hồn mạnh mẽ hơn mọi cám dỗ, mạnh hơn mọi khổ đau, hơn cả sự chết. Họ là Lời Chúa ở trần gian, đời họ là một cuộc cách mạng đổi mới khuôn mặt của Hội Thánh. Nhìn những tấm gương sáng ngời ấy. Từ tấm bé con đã mang một ước vọng: quyết toàn hiến đời con, cuộc đời duy nhất con đang chiếm hữu cho một lý tưởng bền vững không bao giờ sụp đổ. Và con cương quyết rằng nều chúng con làm theo ý Chúa, thì Chúa sẽ hoàn tất ý định đó. Và con, con lăn xả vào cuộc mạo hiểm này. Con chọn Chúa và con không bao giờ hối hận. Con nghe Chúa bảo con: ‘Hãy ở lại trong Thầy, trong tình yêu Thầy’. Lạy Chúa, làm sao ở trong người khác được? Chỉ có Chúa, và tình yêu của Chúa mới biến đổi và làm nên trong sáng cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết bước song hành bên Chúa trong tín cẩn và an vui để chúng con cùng xây dựng một thế giới trong chân lý tình yêu, trong công bình và bác ái, và trong ánh sáng tin mừng của Chúa, mà chính Chúa đã đặt vào lòng chúng con. Xin cho chúng con ý thức về sứ mạng Chúa giao phó cho những người trẻ chúng con như khí cụ bình an của Chúa trong một thế giới đang bị phân rẽ vì hận thù. Xin gửi chúng con đến như những sứ giả cuả công lý và hoà binh. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Giêsu, Chúa chúng con. Amen

bethichconlua
16-09-2009, 11:08 AM
PHÓ DÂNG & CÁM ƠN
Lạy Chúa con, con xin phó́ dâng Linh Hồn và xác con ở trong tay Chúa con. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa, hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà laị sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo Thánh Đức Chúa Trời cũng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội thánh nữa, và đã cho phần xác con (ngày/đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con, cùng cám ơn như vậy.Amen

bethichconlua
16-09-2009, 11:09 AM
KINH CẦU CHO CÁC BỆNH NHÂN
Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa con lành bệnh. Lạy Chúa lời cầu xin này chính Chúa đã nghe không biết bao nhiêu lần, qua bao nhiêu thế hệ. Chúa đã từng chữa lành các bệnh nhân tin tưởng cầu xin, Chúa đã chấp nhận cho chính mình sự đau khổ và bệnh tật của chúng con, nhờ những thương tích trên thân thể Chúa mà chúng con được cứu rỗi .

Lạy Chúa, con không xin Chúa chữa con tức khắc lành bệnh, nhưng xin Chúa ban cho con đủ nghị lực để vác Thánh Giá với Chúa, con muốn dùng lời nguyện này để cầu xin Chúa, nếu được xin cho con khỏi uống chén đắng này, nhưng xin đừng theo ý con, chớ gì ý muốn của Chúa được thể hiện .

Xin Chúa ban cho con được can đảm đón nhận ý Chúa, trong niềm tin rằng Chúa yêu con cũng như yêu các bệnh nhân khác. Con tin tưởng và cậy trông vào quyền năng và tình thương của Chúa. Lạy Chúa xin ban ơn giúp sức và dẫn đưa con trên con đường Thánh giá và đau khổ đến nguồn vui Phục sinh vinh quang trong nước Chúạ. Amen

bethichconlua
16-09-2009, 11:12 AM
KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Chúa là Nguồn mọi tình phụ tử trên trời dưới đất. Chúa là Cha, là Tình Yêu và là Sự Sống. Nhờ Con Cha, Đức Giêsu Kitô sinh ra bởi một phụ nữ và nhờ Thánh Thần, Nguồn mạch Tình yêu Cha.
Xin làm cho mọi gia đình trên trái đất này, trở nên Đền Thánh đích thực của sự sống và tình yêu cho các thế hệ không ngừng tiếp nối.
Xin ân sủng Cha luôn hướng dẫn tư tưởng và hành động của các đôi bạn, biết hướng tới lợi ích lớn lao của gia đình họ, và của mọi gia đình trên thế giới.
Xin cho các thế hệ trẻ gặp được trong các gia đình sự đỡ nâng vững mạnh giúp họ mỗi ngày sống nhân bản hơn và làm cho họ lớn lên trong chân lý và tình yêu, Xin cho tình yêu, được ân sủng bí tích hôn nhân củng cố, trở nên mãnh liệt hơn mọi yếu đuối, mọi khủng hoảng thường xẩy đến trong gia đình chúng con.
Sau hết, chúng con nài xin Cha nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gia Nadarét, Hội thánh có thể chu toàn cách kết quả sứ mệnh của mình trong gia đình và nhờ gia đình tại tất cả các quốc gia trên trái đất. Cha là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.Trong sự hiệp nhất của Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen!

bethichconlua
16-09-2009, 11:17 AM
KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC:
Lạy Chúa Giêsu – nơi thánh Gioan Maria Vianney – Chúa đã muốn ban cho Giáo Hội một hình ảnh cảm động về Đức Ái Mục Tử của Chúa –. Xin ban cho chúng con biết sống tốt đẹp Năm Linh Mục này – cùng với thánh nhân và được mẫu gương của người trợ giúp.

Xin cho chúng con biết noi theo mẫu gương của người – khi hiện diện trước Thánh Thể Chúa – biết cảm nhận lời Chúa nói với chúng con thật gần gũi đơn sơ – khám phá tình yêu Chúa dịu hiền biết bao khi đón tiếp tội nhân hoán cải – và niềm ủi an đầy tràn trong tay Mẹ Vô Nhiễm từ ái.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu – nhờ lời chuyển cầu của Cha Sở xứ Ars – xin cho các gia đình kitô hữu chúng con – cũng trở nên như "Hội Thánh bé nhỏ" – thành nơi đón nhận và làm triển nở mọi ơn gọi và đoàn sủng – mà Thánh Thần Chúa thương ban – Và lạy Chúa Giêsu – xin cho chúng con được dâng lên Chúa, với tấm lòng sốt mến của cha thánh – chính lời kinh người hằng cầu nguyện:

Ôi Thiên Chúa của con – con thật lòng yêu mến Chúa – và mong ước duy nhất của con – là được yêu mến Chúa đến hơi thở cuối cùng.Lạy Chúa – lạy Thiên Chúa vô vàn đáng mến – con thà chết trong lòng mến yêu – hơn là sống một giây phút mà không yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu – con yêu mến Chúa – và con cũng chỉ xin Chúa một điều – đó là được yêu mến Chúa mãi mãi.
Ôi lạy Thiên Chúa của con – nếu miệng lưỡi con không thể nói lên lòng yêu mến từng giây phút – thì con vẫn muốn thầm thĩ với Chúa trong từng hơi thở – bằng chính trái tim con.Lạy Đấng Cứu Độ thần linh – con yêu mến Chúa – bởi Chúa đã chịu đóng đinh thập giá vì con – và vì Chúa muốn con cùng chịu đóng đinh thập giá với Chúa – nơi trần gian này.

Ôi lạy Thiên Chúa – xin cho con được ơn khi từ giã cõi đời này – mà vẫn một lòng yêu mến Chúa mà thôi. Amen.

bethichconlua
18-09-2009, 01:12 PM
1. Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


***
2. Kinh Các Linh Hồn Bé Nhỏ

Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội Nữ Vương các linh hồn bé nhỏ. Xin đoái thương loại trừ xa con những gì làm mất lòng Thiên Chúa để Chúa kết hợp con với Chúa và để trọn đời con chỉ dùng làm vinh danh Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến, hãy xâm chiếm con, hãy tràn ngập hồn con, hãy trao phó con cho Chúa GiêSu và dẫn đưa con tới Chúa Cha.
Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho con nên lễ vật hiến tế không còn gì là con mà tất cả là Chúa để hiến dâng Chúa Cha và hy sinh cho sáng danh Cha.
Lạy Chúa Cha, Cha đã dựng nên con, con thuộc về Cha, con tận tình thờ phượng Cha, con dâng mình cho Cha như là con Cha, vì Cha là Cha con, xin Cha giúp con yêu mến Cha, và làm cho mọi người yêu mến Cha. Amen.
***


3. Kinh Dâng Mình cho Đức MẹLạy Mẹ Maria, con xin chọn Mẹ trước mặt toàn thể triều đình Thiên Quốc, là Mẹ và là Nữ Vương của con, con xin hết lòng tuân phục mến yêu, trao phó hiến dâng cho Mẹ xác hồn con, việc lành đã qua, hiện thời và trong tương lai của con những gì thuộc về con để làm sáng danh Chúa và Mẹ. Amen.


***


4. Kinh Ăn Năn TộiLạy Chúa con, Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen


***


5. Kinh Xin Ơn Chữa Lành
Lạy Chúa Giêsu, con ra trước nhan Chúa với thân phận khốn hèn của con. Con đau buồn vì lỗi mình. Con hối tiếc đã phạm tội. Xin Chúa dủ lòng tha thứ cho con. Nhân danh Đức Giêsu, con sẵn sàng tha thứ cho kẻ xúc phạm đến con, con xin từ bỏ satan, từ bỏ ma quỷ và các hành vi của nó. Con xin trao hiến mình cho Chúa. Ôi Chúa Giêsu, con mời Chúa hãy bước vào cuộc sống con. Ôi Chúa Giêsu, con xin tiếp nhận Ngài làm Đức Chúa của con, làm Thiên Chúa con, làm Đấng Cứu Độ con. Xin Ngài chữa lành con, biến đổi con, ban sức mạnh cho con luôn cả hồn xác, tâm thần.
Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài hãy đến, hãy lấy Máu Thánh quý trọng của Ngài tắm gội thân con, hãy đổ tràn trên con Thánh Thần của Chúa. Ôi Chúa Giêsu, con yêu mến Ngài. Con chúc tụng Ngài. Ôi Chúa Giêsu, con tạ ơn Ngài, Ôi Chúa Giêsu, con xin theo Ngài hết mọi ngày trót cả đời con. Amen!
Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương bình an, lạy toàn thể các Thánh trên trời, xin hộ giúp con. Amen!


***


6. Kinh Phó Thác
Lạy Cha! Con phó thác mình con cho Cha. Xin cứ làm nơi con điều gì Cha muốn. Dù cha làm gì cho con. Con cũng xin cảm tạ. Miễn là ý Cha được thể hiện nơi con. Và nơi tất cả các tạo vật của Cha. Lay Cha! Con không ước mong gì khác ngoài Cha. Con phó dâng linh hồn con trong tay Cha. Con dâng nó cho Cha. Với tất cả tình yêu của trái tim con. Bởi vì con yêu mến Cha. Với tất cả tình yêu của trái tim con. Bởi vì con yêu mến Cha. Và bởi nhu cầu yêu thương trong con. Con xin dâng mình con trong Cha. Con xin phó thác trọn vẹn thân con trong tay Cha. Với tất cả niềm cậy trông không bờ bến. Bởi vì Ngài là Cha của con.


***
7. Xin Ơn Đức Chúa Thánh Thần

Lời Nguyện Đầu:
Lay Đức Chúa Thánh Thần là Đấng An Ủi linh thiêng, con thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời thật, như con thờ lạy Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Hiệp với lời ngợi khen của các Thánh Thiên Thần và tổng lãnh Thiên Thần, con xin dâng hiến bản thân con để chúc tụng Chúa. Xin dâng lên Chúa trọn cả tâm hồn con. Xin tạ ơn Chúa, vì mọi ơn lành Chúa đã không ngừng tuôn đổ trên thế gian. Chúa chính là tác giả của mọi ân huệ siêu nhiên, và là Đấng đã ban cho linh hồn Đức Mẹ Maria. Mẹ Chúa Trời, vô vàn ân huệ phong phú. Vậy, con nài xin Chúa hãy đến viếng thăm con và ban cho con ân sủng và tình yêu của Ngài.


***


8. Kinh Dâng Mình Mỗi NgàyLạy Chúa Giêsu Kitô.
Con tin vững vàng, Chúa là Con Thiên Chúa. Chúa xuống thế làm người.
Hôm nay, con đón nhận Chúa, trong lòng con, làm Chúa, làm Đấng Cứu Độ và Thiên Chúa của con.
Con xin Chúa, thứ tha tội lỗi con, các nỗi nghèo khốn của con.
Con tin vững vàng, vào lời Chúa hứa, là sai Chúa Thánh Thần, đến cùng chúng con, từ nơi Thiên Chúa Cha hằng sống.
Xin Chúa dìm con, trong Chúa Thánh Thần.
Xin Chúa dìm con, trong biển lửa yêu thương ấy.
Xin Chúa ban cho con, chịu lấy những ân huệ.
Và những đặc sủng cần thiết, cho con được cùng với Chúa, lo công việc Chúa Cha, trong Hội Thánh, và trong thế giới.
Con cám ơn Chúa Giêsu, khấng ban ơn ấy cho con. Lời Chúa nói là sự thật, con hoàn toàn tin tưởng vào Chúa.
Vinh danh Thiên Chúa Cha, hằng có và hằng sống.
Vinh danh muôn đời cho Chúa Giêsu.
Vinh danh muôn đời cho Chúa Thánh Thần.
Amen Alleluia.
Ngợi khen Chúa, tạ ơn Chúa muôn đời. Amen


***


9. Xin Cha Sai Thánh Thần Đến
Lạy Cha là Thiên Chúa của con, xin Cha sai Thánh Thần Cha đến trong lòng, trong trí và trong linh hồn con, để khi con đọc những Lời Cha đã ban cho con, con đón nhận những lời ấy với sự hiểu biết mà Cha muốn cho con. Xin Cha ban cho con được mở rộng đón ngọn lửa tình yêu nồng cháy của Cha. Xin cho con hấp thụ sứ điệp tình yêu lạ lùng của Cha và tận đáy lòng con.
Lạy Cha! Cha ước muốn con đến với Cha. Vậy con đến với Cha như là người con của Cha. Xin Cha đốt con trong tình yêu nóng cháy của Cha. Xin cho lòng con nổ tung vì tình yêu của Cha. Xin cho con được sống mãi chỉ vì tình yêu của Cha.

bethichconlua
24-09-2009, 03:22 PM
KINH CẦU XIN
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
http://thanhtamchuagiesu.org/ThanhTam/burningheart.gif

Ôi Thiên Chúa, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin Lòng Thương Xót Chúa, mặc dù sự khốn nạn của con rất to lớn và việc xúc phạm con lại qúa nhiều, con vẫn tín thác vào tình thương Chúa , bởi vì chúa là đấng xót thương .

Từ xưa tới nay, con chưa từng nghe 1 người nào tín thác vào lòng thương xót chúa mà bị thất vọng .

Ôi Thiên chúa từ bi, chỉ mình Chúa mới phán xét con . Chúa không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Thương xót chúa, nơi mà chưa co' 1 linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là 1 linh hồn vô cùng tội lỗi .

Lời Chúa Giêsu, con Cha , đã bảo đảm với con rằng : " Thà rằng trời đất này có biến ra không, nhưng Lòng Thưong Xót của Ta luôn ấp ủ 1 linh hồn tín thác "

Lạy Chúa Giêsu, là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc , Chúa là Thiên Đàng , là đấng cứu độ, là niềm an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngạị Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi .

Chúa là tất cả của 1 linh hồn cô độc . Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như 1 danh y tốt lành . Chúa an ủi và chữa lành mọi đau đớn của chúng con . Amen

bethichconlua
24-09-2009, 03:25 PM
Kinh Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu:


Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, thật sự hiện diện trong Thánh Thể, con xin hiến dâng linh hồn và xác con, để hoàn toàn hiệp nhất cùng Thánh Tâm Chúa, đang hiến dâng từng phút giây trên các bàn thờ khắp thế giới, để cảm tạ cùng Chúa Cha, và cầu cho Triều Đại Cha trị đến. Xin Chúa đoái nhận lễ hèn mọn chính thân xác con. Xin Chúa dùng con theo Thánh ý Chúa để tôn vinh Chúa Cha, và cho sự cứu rỗi các linh hồn.

Lạy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Mẹ đừng bao giờ để con phải xa lìa Con của Mẹ. Xin Mẹ che chở và bảo vệ con như con riêng Mẹ vậy. Amen


Kinh ĐỀN TẠ TRÁI TIM CỰC THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU :

Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dzể dzuôi. Nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa, khắp thiên hạ hằng làm xỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha . Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dễ những điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa Tội, mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm aí dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường âý, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy, lại dốc lòng đền riêng những tội này, như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh, những lời xỉ nhục bỉ báng Đấng thay mặt Chúa cùng các Đấng làm Thầy, những điều ơ hờ khinh dể, cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí Tích mến yêu. Sau hết, chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy! Ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh Giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày; lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ Đồng Trinh và các Thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa, từ rày về sau nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ Đức Tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Phúc Âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho được bù lại những tội chúng con cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường âý; lại hết sức ngăn ngừa, kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu , xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. AMEN .

bethichconlua
24-09-2009, 11:49 PM
Kinh cầu nguyện trong Năm Linh Mục
KINH NĂM LINH MỤC
19/6/2009 - 11/6/2010

http://thanhtamchuagiesu.org/ThanhTam/HolyMass.jpgLạy Chúa Giêsu,

Chúa đã khấng ban cho Giáo Hội thánh Gioan-Maria Vianney – như hình ảnh sống động của chính Chúa – và như hiện thân của tình yêu Chúa là Mục Tử nhân hiền.

Xin giúp chúng con biết sống tốt đẹp năm linh mục này – cùng với Thánh Vianney và được mẫu gương của người trợ giúp.

Xin cho chúng con biết học với Cha Sở xứ Ars – niềm vui hiện diện lâu giờ trước Thánh Thể Chúa – khám phá Lời Chúa chỉ dạy chúng con thật gần gũi đơn sơ – cảm nghiệm tình yêu Chúa dịu hiền biết bao khi đón tiếp tội nhân hoán cải – niềm bình an phó thác trong tay Mẹ Vô Nhiễm từ ái – và luôn tỉnh thức chống lại Ác Thần.

Lạy Chúa Giêsu – xin cho giới trẻ chúng con cũng biết học với cha Thánh – để họ nhận ra sự cần thiết của ơn gọi linh mục – một ơn gọi vinh quang và cũng thật khiêm hạ – mà Chúa muốn trao phó cho tất cả những ai mở lòng đón nhận.

Xin cũng làm nẩy sinh nơi các cộng đoàn chúng con – những công trình kỳ diệu của ân sủng – như ngày xưa nơi xứ Ars – Chúa đã thực hiện qua người linh mục biết trọn niềm yêu mến giáo xứ của mình.

Xin cho các gia đình kitô hữu chúng con – cảm thấy ngôi Nhà Thờ như mái ấm – bởi luôn được gặp gỡ các thừa tác viên của Chúa – và xin cho chúng con cũng biết làm cho gia đình chúng con – thành xinh đẹp như một đền thánh.

Xin cho lòng mến của các mục tử – đốt lên và nuôi dưỡng lòng mến nơi mọi kitô hữu – để chúng con biết đón nhận và làm triển nở các ơn gọi – cũng như các đặc sủng mà Thánh Thần Chúa rộng ban.

Và lạy Chúa Giêsu – chúng con đặc biệt nài xin Chúa – ban cho chúng con tâm hồn sốt mến và chân thành – để chúng con có thể dâng lên Cha trên trời – chính lời kinh mà thánh Vianney đã từng cầu nguyện:

"Lạy Cha từ ái – con yêu mến Cha – và mong ước duy nhất của con – là được yêu mến Cha đến hơi thở cuối cùng.

Lạy Cha vô vàn đáng mến – con thà chết trong lòng mến yêu – hơn là sống một giây phút mà không yêu mến Cha.

Lạy Chúa Giêsu – con yêu mến Chúa – và con cũng chỉ xin Chúa một điều – đó là được yêu mến Chúa mãi không cùng.

Ôi lạy Thiên Chúa của con – nếu miệng lưỡi con không thể nói lên lòng yêu mến từng giây phút – thì con vẫn muốn thầm thĩ với Chúa trong từng hơi thở – bằng chính trái tim con.

Lạy Đấng Cứu Độ thần linh – con yêu mến Chúa – bởi Chúa đã chịu đóng đinh thập giá vì con – và vì Chúa muốn con chịu đóng đinh thập giá vì Chúa – nơi trần gian này.

Ôi lạy Chúa – xin cho con được ơn khi từ giã cõi đời này – mà vẫn một lòng yêu mến Chúa mà thôi". Amen.

http://thanhtamchuagiesu.org/ThanhTam/HolyMass2.jpg

Angelus
29-09-2009, 02:14 PM
Cám ơn bethichconlua nhiều...

bethichconlua
29-09-2009, 03:17 PM
*** Kinh TRUYỀN GIÁO


http://thanhtamchuagiesu.org/ThanhTam/wheatfield.jpg

"Lúa chín đầy đồng mà thiếu Thợ Gặt"

Lạy Chúa trong sự khôn ngoan vô cùng, Chúa đã muốn cho vương quốc của Chúa Kitô được thiết lập trên khắp thế gian và mọi người được cứu độ nhờ Ngài, xin ban cho Giáo hội thực sự trở thành dấu hiệu cứu độ mà Chúa dành cho tất cả và trở thành nguồn mạc khải và hoàn tất ý định tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa vô cùng toàn năng và là ánh sáng không bao giờ tàn lụi, xin nhân từ nhìn đến Giáo hội là bí tích kỳ diệu . Như Chúa đã tiền định từ thuở đời đời, xin Chúa tiếp tục công việc cứu độ con người trong bình an .Xin cho cả thế giới nhận biết được điều kì diệu này là người sa ngã chỗi dậy, người già cỗi được trẻ lại và mọi sự tìm lại được sự toàn hảo thuở ban đầu của Đấng là nguyên lý tất cả là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu Chúa đã tạo thành con người để họ luôn luôn ước ao tìm Chúa và khi tìm thấy Chúa thì được an nghỉ, chúng con nài xin Chúa ban cho tất cả mọi người sống giữa bao nhiêu hoàn cảnh nguy hại, khi nhận ra được những dấu hiệu của lòng thương xót Chúa, và thấy được bằng chứng là việc lành của những người tin Chúa, thì được vui mừng tuyên xưng một mình Chúa là Thiên Chúa thật và là cha chung của cả nhân loại.

Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển, xin cho mỗi dân tộc trở thành phương tiện làm việc để phát triển sự kính trọng lẫn nhau và cho công lý nở hoa. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. AMEN.

bethichconlua
29-09-2009, 10:36 PM
KINH DÂNG LOÀI NGƯỜI CHO RẤT THÁNH TRÁI TIM ĐỨC GIÊSU
(Đức Leo XIII đã đặt và Đức Piô XI và Gioan XXIII đã sửa)

Lạy Đức Chúa Giêsu dịu ngọt là Đấng Cứu chuộc loài người. Xin Chúa đoái nhìn chúng con đang khiêm nhượng sấp mình trước bàn thờ Chúa. Chúng con là người của Chúa, cùng muốn thuộc về Chúa, và để kết hiệp cùng Chúa bền vững hơn, thì hôm nay mỗi người chúng con tự ý dâng mình cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Có nhiều người không hề biết Chúa, lại nhiều kẻ khinh mạn điều răn Chúa và khước từ Chúa.
Lạy Đức Chúa Giêsu nhân từ, xin hãy thương xót cả hai, và đưa dẫn mọi người trở về cùng Rất Thánh Trái Tim Chúa. Lạy Chúa, xin hãy làm vua cai trị chẳng những người tín hữu không bao giờ lìa xa Chúa, mà lại những con hoang đàng đã từ bỏ Chúa; Cúi xin Chúa hãy làm cho những kẻ ấy được kịp trở về nhà Cha kẻo phải lầm than đói khát mà chết. Xin Chúa hãy làm vua những kẻ đang sống trong lầm lạc hay bởi bất thuận mà đã lìa xa Chúa, xin hãy đưa về cửa chân thật cùng một đức tin, hầu chóng nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên.
Lạy Chúa, xin hãy ban cho Hội Thánh được bình yên vững chắc thơ thới; xin hãy ban cho muôn dân trật tự hòa bình; xin làm cho từ Bắc chí Nam cực vang dội một tiếng: Ngợi khen Trái tim Chúa vì đã mua chộc ơn cứu rỗi cho chúng con: Tán tạ sáng danh Chúa đời đời. Amen.

Angelus
30-09-2009, 02:02 PM
Ở đâu ra nhiều dữ...????:icon3:

bethichconlua
01-10-2009, 12:23 AM
Kinh CẦU CHO DUC GIAO HOANG:NÀY CON LÀ ĐÁ
Này con là Ðá , trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung.
Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng ...............
Chúa gìn giữ Người, thêm sức sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc.
Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù,
Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

bethichconlua
02-10-2009, 05:43 PM
KINH KÍNH TRÁI TIM RẤT TỪ BI THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA GIÊSU VÀ MẸ MARIA


Chúng con tôn kính, ca tụng hát khen, hết lòng kính mến Trái Tim Chúa và Mẹ; chúng con là kẻ tội lỗi, chạy đến ẩn mình trong Trái Tim hai Đấng, chúng con muốn thuộc về hai Đấng và muốn được luôn luôn ở trong Hai Đấng.
Xin Trái Tim Chúa và Mẹ thanh tẩy, soi sáng, thánh hóa và cứu chữa chúng con. Lạy Chúa Giêsu! chớ gì chúng con được kính mến Chúa; cùng với Rất Thánh Trái Tim Đức Mẹ. Và lạy Mẹ Maria, chớ gì chúng con được kính mến Mẹ như Chúa Giêsu đã mến yêu Mẹ; là Mẹ của Người; và là Đấng Đồng Công với Người trong việc cứu chụôc nhân lọai.
Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, sống động trong Mẹ Maria, và lạy Trái Tim Rất Thánh Mẹ Maria, sống động trong Chúa, xin chúc tụng, tôn kính, ca ngợi hai Đấng đáng được mến yêu và noi gương bắt chước.
Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu đã chịu lưỡi đồng đâm thâu qua vị tội lỗi chúng con, Chúa đã ban cho chúng con Mẹ của Chúa từ trên núi Calvê; lạy Trái Tim Rất Thánh Mẹ Maria đã bị gươm thâu qua khi ngắm nhìn sự đau đớn của Con Chí Thánh chịu đóng đinh để cứu chuộc chúng con. Chớ gì mọi người thế gian chúc tụng, ngợi khen, tôn kính và mến yêu Trái Tim Chúa và Mẹ!
Chúng con tôn vinh sự kết hiệp mật thiết giữa hai Trái Tim cực thánh; và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh về việc này. Chớ gì khắp nơi, từ Nam chí Bắc đều cùng gang lên lời : « chúc tụng, ngợi khen Rất Thánh Trái Tim từ bi thương xót của Chúa Giêsu và Mẹ Maria! »
Lạy Trái Tim rất từ bi thương xót Chúa Giêsu và Mẹ Maria, xin ban ơn cho chúng con biết ăn năn sám hối, xin cất tính ích kỷ khỏi trái tim chúng con, và cho tràn đầy Tình yêu Thiên Chúa, là Cha chúng con, tràn đầy tình yêu của Chúa và Mẹ, tình yêu của người anh chị em chúng con.
Xin hóan cải tâm hồn chúng con, bằng cách ban ơn cho chúng con biết noi theo gương Chúa và Mẹ, xin thiết lập trong tâm hồn mọi người vương quyền chân lý, tình yêu, công lý và thánh thiện của hai Đấng. Xin ngự trị trong gia đình chúng con, trong Hội Thánh, trong xã hội và mọi dân nước.
Chớ gì sự kết hiệp giữa hai Trái Tim cực Thánh Chúa và Mẹ; một sự kết hiệp mật thiết đến nỗi hai Trái Tim trở nên như một; làm cho mọi tinh thần và tâm hồn nhân lọai liên kết với nhau trong sự bình an, hòa thuận, công bằng và tình thương. Amen.

bethichconlua
09-10-2009, 11:40 PM
Kinh CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI :

Lạy Thiên Chúa chí ái, Giáo Hội Chúa đã được Chúa thương ban cho những linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, các thành viên tu hội đời, các tông đồ giáo dân / luôn tận hiến để hằng ngày đem Chúa đến cho mọi ngừơi trên khắp thế giới . Xin Chúa giúp các vị đó luôn kiên cường trong sứ vụ. Xin Chúa cũng kêu gọi thêm nhiều người cùng tham gia trong công cuộc phục vụ dân Chúa . Amen.

bethichconlua
11-10-2009, 10:12 PM
Kinh CẦU CHỊU NẠN

(http://www.thanhtamchuagiesu.org/ThanhTam/dmsaubi1.jpg


http://www.thanhtamchuagiesu.org/ThanhTam/ball-red.gif

Xin Chúa thương xót Chúng con.
* Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng.
* Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.
* Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.
* Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
* Thưa: Thương xót chúng con.

Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức Chúa Trời thật.
* Thưa: Thương xót chúng con.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
* Thưa: Thương xót chúng con.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu thương hết người thế .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu xuống thế làm người .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu ba năm giảng dạy nước Giudêu .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu cứu kẻ liệt kẻ khốn .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu cho Thánh Lagiarô chết bốn ngày sống lại .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu để thằng Giuda làm mối cho quân dữ bắt .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu quân Giudêu ra rước mừng hát .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem nước mắt chảy ra .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể nuôi lấy linh hồn chúng tôi .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu vào vườn Giệtsimani mà nguyện cùng Đức Chúa Cha .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu lo buồn vì thương hết người thế .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu ra rước quân dữ phó mình cho nó .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu cho quân ấy buộc trói mình .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn ra hết .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu thánh Phêrô một đêm chối ba lần .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu soi lòng thánh Phêrô ăn năn khóc lóc .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu chịu vả trước mặt thiên hạ .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu chịu vạ cáo gian .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu thầy cả mắng rằng đáng phải giết .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu thâu đêm chịu những khốn nạn .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu quân dữ nộp cho quan Philatô đối xét .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu Philatô nộp cho vua Erode .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu Erode chê rằng dại dột .
* Thưa: Thương xót chúng con .
http://www.thanhtamchuagiesu.org/ThanhTam/ball-red.gif

Chúa Giêsu quân Giudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát cả và mình .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu chịu những gai nhọn thâu vào đầu .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu quân dữ quì nhạo cho xấu hổ .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu Philatô đem ra cho dân thấy mà thương .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu quân Giudêu kêu xin đóng đanh vác Thánh Giá .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu Philatô phó cho quân dữ đem đi giết .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu chịu vác Thánh Giá nặng lắm .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu chịu đóng đanh chân tay vào Thánh Giá .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu chịu nạn cùng hai kẻ gian dữ .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu chịu các quan lấy hết áo chia nhau .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu còn trên Thánh Giá chịu thiên hạ nhạo cười .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu tha tội cho một kẻ trộm phải dóng đanh cùng .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho ông thánh Gioan .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu phó ông Thánh Gioan cho Đức Mẹ .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu nữa ngày cất sáng mặt trời tối hết thiên hạ .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu than thở cùng Đức Chúa Cha .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu phán rằng khát nước .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu phán rằng đã đoạn , ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ.
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu rằng : Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu chảy hết máu mình ra .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông yên ủi các thánh .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu thiên sầu địa thảm .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu quan tướng quân xưng ra là Con Đức Chúa Trời .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các Thánh lên .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu cho thánh Tôma xem năm dấu mình .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu truyền cho thánh Phêrô cai Hội Thánh .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ lên trời .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu hết đời lại xuống phán xét .
* Thưa: Thương xót chúng con .

http://www.thanhtamchuagiesu.org/ThanhTam/ball-red.gif


Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
* Thưa: Tha tội chúng con.

Kẻo gặp sự tai sự dữ.
* Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con.

Kẻo mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu.
* Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con.

Kẻo phạm tội nghe ma quỷ cám dỗ.
* Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con.

Kẻo chối đạo Đức Chúa Giêsu.
* Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con.

Kẻo sa hoả ngục chẳng được công Đức Chúa Giêsu chuộc cho .
* Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con.

Chúng con là kẻ có tội.
* Thưa: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con.

Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ.
* Thưa: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con.

Chúa Giêsu cho chúng con kính mến trên hết mọi sự .
* Thưa: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con.

Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con.
* Thưa: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con.

Chúa Giêsu mở lòng thiên hạ kính thờ cho nên .
* Thưa: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con.

Chúa Giêsu cho các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh.
* Thưa: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con.

Chúa Giêsu cho linh hồn chúng con khi mong lìa xác khỏi tay ma quỷ.
* Thưa: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con.

Chúa Giêsu cho chúng con được phần phúc ở trên trời.
* Thưa: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa: Tha tội chúng con .

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa: Nghe cho chúng con .

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa: Thương xót chúng con .

LỜI NGUYỆN:

Chúng con là vật mọn mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng . Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu, xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đón, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên . Thuở xưa, khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn, thì trời đất động địa , núi non là đá vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì quân dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có khi đừng nước mất chảy ra ăn năn tội lỗi, vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha . Ấy thật bởi tội chúng con cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy . Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm Dấu Thánh ở trong lòng . Lạy Dấu Thánh chân tả; lạy Dấu Thánh chân hữu; lạy Dấu Thánh tay tả, lạy Dấu Thánh tay hữu, lạy Dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu . Amen .

bethichconlua
18-10-2009, 10:13 AM
TRIỀU THIÊN HOA HỒNG DÂNG MẸ MARIA
Kính mừng Maria, Con Ðức Chúa Cha; kính mừng Maria, Mẹ Ðức Chúa Con; kính mừng Maria, Bạn Chúa Thánh Thần; kính mừng Maria, Ðền Thờ Chúa Ba Ngôi cực thánh.
Kính mừng Maria, Bà chủ con, thiện hảo của con, chí thiết của con, Nữ Vương của lòng con, Hiền Mẫu con, nguồn sống con, sự ngọt ngào của con, hy vọng yêu quí của con; hơn nữa là trái tim con, là linh hồn con: toàn thân con thuộc về Mẹ, mọi sự của con là của Mẹ.
Ôi, Trinh Nữ có khác hơn mọi loài! Linh hồn Mẹ hãy ở trong con để ngợi khen Chúa; tâm trí Mẹ hãy ở trong con để vui mừng trong Chúa. Lạy Trinh Mẫu chí trung, xin Mẹ đặt mình vào trái tim con làm ấn tín, để con luôn luôn trong Mẹ, nhờ Mẹ mà trung thành với Chúa.
Ôi Mẹ Maria từ bi! xin thương nhận con vào sổ những kẻ Mẹ yêu, Mẹ dạy, Mẹ dẫn, Mẹ nuôi dưỡng, Mẹ phù hộ như con Mẹ. Xin Mẹ làm cho con, vì yêu Mẹ, mà rẻ rúng mọi sự an ủi ở đời mà chăm chỉ hăm hở những sự vui vẻ trên trời, để Chúa Thánh Thần, Ðấng là Bạn chí tín của Mẹ, và Mẹ, là Bạn chí trung của Người , làm cho Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, thành hình trong con để vinh danh Chúa Cha. Amen.

bethichconlua
28-10-2009, 10:15 AM
Đền Tội Cá Nhân

Xướng: Hỡi con, đối với Thánh tâm đã héo hắt vì yêu thương, con đã sống biết bao ngày phụ bạc!
Đáp: Con phàn nàn hối hận mọi tội lỗi con.
X: Cha ngậm ngùi khôn tả, vì bao ơn đổ xuống trong linh hồn, để giục con trọn niềm mến yêu, nhưng con đã cố tình hắt hủi !
Đ: Con quyết sốt sắng kính thờ Thánh Tâm Cha.
X: Con nhớ chăng ? Khi bị kẻ dữ xúc phạm, Cha đi tìm con để chia nỗi ưu sầu, nhưng con đã lạnh lùng ngoảnh mặt!
Đ: Con xin dâng mình yên ủi Thánh Tâm Cha.

Hát: Con Trở Về

Chúa nhân lành xin Người khứng đoái thương, con bao phen gục ngã giữa đường, hôm nay đến thề dứt vấn vương, cầu xin Cha nhận con vì thương. Vâng đời con đây Chúa ơi, trót đã ham mê thế đời, nhưng cậy Cha thương tha thứ, con xin tha thiết yêu Người ngàn thu.Đền Tội Gia Đình

X: Thánh Tâm Cha đau đớn, bởi thấy bao gia đình Công giáo đã lạc đàng đạo đức, dung túng các thói hư, làm cho sinh ra muôn vàn tội lỗi.
Đ: Xin Chúa cho gia đình chúng con được nên thánh.
X: Cha xót thương bao gia đình tan nát, bởi cha mẹ chẳng chăm lo việc dạy dỗ con cái.
Đ: Xin cho các cha mẹ được đầy đủ nghĩa vụ giáo dục.
X: Cha xót thương bao gia đình phải ngậm đắng nuốt cay, bởi chẳng biết kêu khẩn Thánh Tâm Cha, là nguồn mọi an ủi.
Đ: Chúng con quyết khẩn cầu Thánh Tâm Cha ngày đêm trong mọi lúc vui sầu.

Hát: Vua Gia Đình

Vì tình yêu xin Cha ngự tới, gia đình con đang chốn biển khơi, hằng ngày Cha thương ngự thăm viếng gia đình con trong lúc ưu phiền. Là Ngôi Hai cao sang Thiên Chúa, xin Cha ban ơn lành chan chứa. Ôi xin thương ngự trị Cha hỡi, gia đình con trên bước lưu đầy.

Đền Tội Xã Hội


X: Cha khóc thương nhân loại dại dột, bởi không nhìn nhận chính Chúa dựng nên mình.
Đ: Chúng con sấp mình thờ lạy Thánh Tâm Chúa cả trời đất.
X: Con nghe thấy chăng? Ngày nay còn vang tiếng điên rồ của người Do Thái xưa rằng: Chúng ta không muốn cho Ông này làm vua.
Đ: Chúng con nhận Chúa ngự trị lòng chúng con.
X: Con xem thấy chăng? Mưu sâu chước độc của kẻ thù, chúng quyết làm loài người bỏ đạo, không tin cậy yêu mến Thánh Tâm Cha.
Đ: Chúng con phó thác, tin cậy, yêu mến Thánh Tâm Cha.

Hát: Tin Cậy Mến

Con tin Cha là Thiên Chúa Ngôi Hai, đã ra đời để cứu vớt trần ai. Con tin Cha ngự trong Bánh nhiệm mầu, để ở cùng con trên chốn lưu đày. Đức tin Cha ôi nâng đỡ con, phù trì con mạnh tiến trên đời. Vì ơn thiêng Cha ban, lòng con luôn an vững, dầu cho hy sinh thân sống, lòng con trông cậy mến tin.

bethichconlua
28-10-2009, 10:23 AM
Qua Mẹ Đến Thánh Tâm

X: Hỡi con ! muốn hiến thân đền tạ Thánh Tâm Cha, hãy lại cùng Mẹ Maria, để Người thiêu đốt linh hồn con giá lạnh, vì Người là Mẹ lửa yêu mến.
Đ: Xin Mẹ đốt lòng chúng con cháy lửa kính mến Chúa Giêsu, con Mẹ.
X: Hãy lại cùng Mẹ, xin sự yên vui cho gia đình con, vì Người là sự vui của Thánh Tâm trong những ngày dương thế.
Đ: Xin Mẹ giải sáng gia đình chúng con trong những khi sầu tối.
X: Hãy lại cùng Mẹ, xin sự bình an cho thế giới, vì Người là Nữ Vương hòa bình.
Đ: Xin Mẹ cứu loài người chúng con đang hòng sa chìm xuống vực thẳm.

Hát: Qua Mẹ Đến Thánh Tâm

Ôi thế gian lưu đày đắng cay, con đắm mê xa lạc bấy nay. Maria xin dắt tay con về với Chúa trong tình yêu thương. Mẹ ơi đưa con về nơi ân ái, cậy tin yêu mến Thánh Tâm Cha nguồn vui, được luôn bên Cha và Mẹ mãi mãi, ngày đêm say yêu mến phút giây không rời.


Nước Cha Trị Đến

X: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mang lửa xuống thế gian, và Chúa không ước ao sự gì, cho bằng thấy lửa ấy cháy lên. Xin đốt lòng chúng con cháy lửa kính mến Thánh Tâm Chúa.
Đ: Xin đốt lòng chúng con cháy lửa kính mến Thánh Tâm Chúa.
X: Lạy Chúa Giêsu, vì gia đình là nền tảng nguồn sống của xã hội. Xin Chúa hãy đến, và ngự lại luôn mãi trong mọi gia đình.
Đ: Xin Chúa hãy đến, và ngự lại luôn mãi trong mọi gia đình.
X: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán xưa rằng: Ta xuống thế gian vì mục đích thống trị. Xin cho cả thế giới tung hô Chúa là Vua.
Đ: Xin cho cả thế giới tung hô Chúa là Vua.

Đọc chung: Ngợi khen, tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng ngự trị đời đời. Amen.

Hát: Vạn Tuế Vua Giêsu

Người trần hỡi, dâng lòng lên hát ca, hòa muôn tiếng cùng với cả Thiên tòa, người mừng Chúa vua tình yêu muôn ái ân, đã xuống thế để cứu vớt trần gian. Mừng Vua Giêsu vinh thắng trên ngàn dân. Mừng Vua uy linh thống trị muôn ngàn năm. Mừng vạn tuế Vua ngự khắp thế gian, giờ này xin ngự trên nước Việt nam.

Kinh Chúa Cứu Thế

Lạy Chúa Cứu Thế rất dịu dàng từ hậu, chúng con lấy lòng khiêm nhường quỳ dưới chân Chúa, mà dâng cả gia đình chúng con cho Rất Thánh Trái tim Chúa.

Xin Chúa hãy làm Vua chúng con liên, chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa, chớ gì tinh thần của Chúa thấu nhập vào tư tưởng, sự ước ao, lời nói, việc làm của chúng con.
Xin Chúa chúc phúc cho các việc chúng con định làm, xin Chúa chia phần vui khổ, chia sự vất vả làm ăn của chúng con.
Xin Chúa ban cho chúng con được ơn hiểu biết Chúa hơn, mến Chúa hơn và làm tôi Chúa không hề bê trễ. Chớ gì khắp tứ phương thiên hạ vang tiếng tung hô rằng: hãy kính mến, hãy chúc tụng, Hãy làm sáng danh Trái Tim Hiển Thánh Đức Chúa Giêsu mọi nơi mọi đời. Amen.

bethichconlua
28-10-2009, 10:27 AM
Kinh Cầu Cùng Trái Tim Chúa


Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim vẹn sạch Mẹ Maria, mà dâng lên Trái Tim Chúa. Mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo Thánh Ý Chúa.
Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại xin dâng các sự ấy lên Trái Tim Chúa, có ý cầu nguyện theo Ý Đức Giáo Hoàng.
Lạy Chúa, ngày hôm nay, con ước ao nhận lãnh được các việc lành và các ân xá để chỉ cho các linh hồn, và ân xá nào có thể chỉ cho các linh hồn thì xin Chúa cũng ban cho các linh hồn ấy. Amen.

bethichconlua
28-10-2009, 10:28 AM
Kinh Cầu Cho Giáo Hội Và Linh Mục

Ôi Chúa Giêsu của con, con nài xin Chúa nhân danh toàn thể Giáo hội: Xin ban cho Giáo hội tình yêu và ánh sáng Thần Khí Chúa, và xin ban quyền năng Chúa trên lời nói của các linh mục để những tâm hồn chai đá nghe biết ăn năn, sám hối và trở về với Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con những linh mục thánh thiện. Chúa là chính Đấng gìn giữ các linh mục được thánh thiện. Ôi Linh Mục Thượng Phẩm Cao cả, ước gì quyền năng của lòng thương xót Chúa đồng hành với các linh mục ở mọi nơi, gìn giữ các ngài khỏi mọi cạm bẫy và cám dỗ của ma quỷ luôn luôn bủa vây các linh hồn linh mục.

Lạy Chúa, Ước gì quyền năng lòng thương xót Chúa làm tan vỡ và vô hiệu tất cả những gì gây hoen ố sự thánh thiêng của các linh mục, bởi vì Chúa có thể làm mọi sự.

Lạy Chúa, Đấng yêu dấu nhất của con, con nài xin Chúa cho sự vinh thắng của Giáo hội, cho những ơn lành trên Đức Thánh Cha và trên tất cả hàng Giáo sĩ, cho ơn hoán cải của các tội nhân không biết sám hối. Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa chúc lành đặc biệt và ban ánh sáng cho các linh mục mà con đến xưng tội trong suốt cuộc đời con. Amen

Phero Linh
01-11-2009, 08:55 PM
Ngày 2/11 là ngày lễ cầu cho các linh hồn . vậy xin mời các ACE cùng cầu nguyện với Phêrô Linh bài kinh

CẦU CHO CÁC LINH HỒN

Lạy chúa, con ở dưới vự sâu kêu lên chúa, xin chúa hãy nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin.
Nếu chúa chấp tội, nào ai rỗi được, bởi chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời chúa phán hứa, con đã trông cậy chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy chúa . Những kẻ làm dân đức chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thảy.
Lạy chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên . Amen.
Lạy ơn đức chúa Giêsu! chúa đã phán dạy rằng : con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn ở luyện ngục, xin chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con; xin chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, xin cho các linh hồn ấy được sự sống vô cùng hằng soi cho liên . Amen

bethichconlua
02-11-2009, 10:26 PM
Kinh cầu đối với việc Phá thai
Xin Chúa thương xót chúng con – Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con – Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con
Xin Chúa thương xót chúng con – Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa Ki-tô nghe cho chúng con – Xin Chúa Ki-tô nhậm lời chúng con.
+ + +
Đức Chúa Cha, Đấng tạo thành trời đất muôn vật,
THƯA: Thương xót chúng con!
Đức Chúa Con, nhờ Người mà mọi vật được tạo thành,
Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban Sự Sống,
Chúa Giêsu, là Khởi thủy và là Cùng tận,
Chúa Giêsu, là Đường, Sự Thật, và Sự Sáng,
Chúa Giêsu, là Sự Phục Sinh và là Sự Sống,
Chúa Giêsu, là Lời Hằng Sống,
Chúa Giêsu, sống trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria,
Chúa Giêsu, Đấng yêu thương người nghèo và người yếu đuối,
Chúa Giêsu, Đấng bảo bọc người cô thế,
Chúa Giêsu, là Bánh Hằng Sống,
+++
Vì mọi lỗi phạm chống lại sự sống,
Vì lỗi phạm đã hủy diệt thai nhi,
Vì hằng ngày giết đi những trẻ thơ vô tội,
Vì vết máu loang trên khắp đất nước này,
Vì những tiếng than khóc âm thầm của con cái Chúa,
Vì sự sát hại những môn đệ tương lai của Chúa,
Vì sự khai thác người phụ nữ bằng hành động phá thai,
Vì sự thinh lặng của dân Người,
Vì sự hờ hững của dân Người,
Vì sự cộng tác của dân Người vào thảm trạng này,
+++
Cho các em của chúng con bị sát hại trước khi chào đời,
THƯA: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Cho các em của chúng con chưa chào đời đã bị hành động phá thai đe dọa,
Cho các em của chúng con sống sót từ hành động phá thai,
Cho các người mẹ đã trải qua việc phá thai,
Cho các người mẹ từng tìm cách phá thai,
Cho các người mẹ bị buộc phải phá thai,
Cho các người mẹ khướt từ việc phá thai,
Cho các người cha của những thai nhi bị hủy diệt,
Cho các gia đình có thai nhi bị hủy diệt,
Cho các gia đình đã từng tìm cách phá thai,
Cho những người hành động hủy diệt thai nhi,
Cho tất cả những ai trợ giúp và cộng tác hành động phá thai,
Cho các bác sĩ, y tá ý thức được bổn phận dưỡng nuôi đời sống,
Cho các nhà lãnh đạo quốc gia, ý thức được trách nhiệm bảo vệ mạng sống,
Cho hàng giáo phẩm, mạnh dạn nói lên việc bảo vệ mạng sống con người,
Cho các phong trào phò-mạng-sống,
Cho những người nói hoặc viết lên, và hành động để chấm dứt việc phá thai,
Cho những người giúp cung cấp những chọn lựa có thể thay cho việc phá thai,
Cho những người cổ võ việc nuôi con nuôi,
Cho các nhóm phò-mạng-sống toàn quốc và tại địa phương,
Cho sự hiệp nhất của phong trào phò-mạng-sống,
Cho lòng can đảm và tính kiên định trong công tác phò-mạng-sống,
Cho những ai phải khổ sở bị chế giễu và chối bỏ vì tranh đấu cho quyền sống,
Cho những ai bị tù tội vì bảo vệ cho mạng sống con người,
Cho những ai bị thương tích hoặc bị ngược đãi vì bảo vệ mạng sống con người,
Cho các nhà lập pháp,
Cho các tòa án và các chánh án,
Cho các cảnh sát viên,
Cho các nhà giáo,
Cho giới truyền thông,
+++
Xin tạ ơn Chúa cho những hài nhi được cứu sống khỏi hành động phá thai,
Xin tạ ơn Chúa cho những người mẹ đã được cứu sống và chữa lành từ hậu quả của việc phá thai,
Xin tạ ơn Chúa cho những người từ bỏ công việc phá thai, nay trở thành những người phò-mạng-sống,
Xin tạ ơn Chúa cho những người đứng lên chống hành động phá thai,
Xin tạ ơn Chúa cho lời mời gọi đứng vào hàng ngũ của phong trào phò-sinh.
Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian,
xin Chúa tha tội chúng con.
Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian,
xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian,
xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng ta hãy cầu nguyện
Lạy Thiên Chúa Toàn năng và Hằng sống, Chúa đã tạo dựng nên mọi loài mọi vật nhờ Con Một của Người là Đức Giêsu Ki-tô. Đấng đã đạp đổ quyền lực sự chết bằng Mầu Nhiệm Phục Sinh của Người. Nguyện xin Chúa cho mọi người nhận biết Chúa cổ võ sự thánh khiết của sự sống con người và luôn luôn trung thành phụng sự Chúa, bởi cùng một Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

bethichconlua
02-11-2009, 10:47 PM
Kinh Cầu Cho Các Thai Nhi
Lạy Chúa Giêsu Thai Nhi, chúng con thật lòng yêu mến Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái thương cứu mạng các em bé đang được cưu mang nơi lòng mẹ.
- Xin cho các thai nhi trên thế giới của ngày hôm nay được thoát khỏi đại họa phá thai.
- Xin cho những người mẹ đang mang thai được ơn soi sáng và can đảm để giữ gìn con mình cho đến ngày sinh nở.
- Xin cho những người làm cha, được ơn kinh sợ Thiên Chúa để biết lãnh nhận trách nhiệm và tranh đấu cho sự sống của thai nhi.
- Xin cho các bác sĩ được lòng từ bi của Thánh Tâm Chúa để mạnh dạn từ chối, và kịch liệt chống đối việc phá thai. Xin cho các nhà lãnh đạo được ơn đức tin và biết phụng thờ Thiên Chúa, để lập nên những luật pháp bênh vực cho sự sống.
- Xin cho các linh mục của Chúa được ơn hoán cải hằng ngày để sống thánh thiện và sẵn sàng hy sinh tánh mạng cho công cuộc tranh đấu bảo vệ thai nhi.
- Hôm nay, con xin nhận một thai nhi đang trong cơn hiểm nghèo làm con linh hồn của con, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giêrađô là Quan thầy của Thai nhi và các bà mẹ có thai.
Xin Chúa dủ lòng thương nhận lời chúng con, và cậy vì Lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen

bethichconlua
15-11-2009, 09:43 PM
Kinh Kính Dâng Nước Việt Nam cho Trái Tim Mẹ:</B>

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng trông cậy chạy đến cùng Mẹ

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng con. Mẹ là Nữ vương toàn năng, là Đấng Bầu Cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao lần Mẹ cứu vãn Giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Me, để thực hành mệnh lệnh của Mẹ và để nhờ Mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi!

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh em của chúng con đang phải khốn khó vì Đạo Chúa.

Xin Mẹ chúc lành cho Tổ Quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc. Xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại giang sơn. Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do hòa bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.

Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ.

Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhận lời chúng con, và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Amen.

bethichconlua
15-11-2009, 09:45 PM
Kinh Thánh Mẫu Mẹ La Vang


http://thanhtamchuagiesu.org/NVHB/dmlavang.jpg


Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phước, ngời chói hào quang, muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng. Ðức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ, tinh tuyền thánh thiện, sinh Ðấng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. Từ ấy gót chân Mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng. Ơn phần hồn ơn phần xác, người bệnh tật kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời.
Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cùng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đoái thương con cái thiết tha van nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống.

Xin Mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông. Và sau cuộc đời nầy, xin cho chúng con được về sống bên Mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.

bethichconlua
15-11-2009, 09:47 PM
KINH CẦU ĐỨC BÀ
http://thanhtamchuagiesu.org/NVHB/dmqueen.jpg


Cần HAI người đọc :

* NGƯỜI ĐỌC 1:
Xin Chúa thương xót chúng con .
* Thưa : Xin Chúa thương xót chúng con .
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con .
* Thưa : Xin Chúa Kitô thương xót chúng con .
Xin Chúa thương xót chúng con .
* Thưa : Xin Chúa thương xót chúng con .
Chúa Kitô nghe cho chúng con .
* Thưa : Chúa Kitô nhận lời chúng con .
Dức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con

Rất Thánh Đức Bà Maria .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ Chúa Kitô .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ cực thanh cực tịnh .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ cực tinh cực sạch .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ rất đáng yêu mến .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ chỉ bảo đành lành .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Nữ cực khôn cực ngoan .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Nữ rất đáng kính chuộng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Nữ rất đáng ngợi khen .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Nữ có tài có phép .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Nữ có lòng khoan nhân .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Nữ trung tín thật thà .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
* NGƯỜI ĐỌC 2:
Đức Bà là gương nhân đức .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà làm cho chúng con vui mừng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà là Đấng trọng thiêng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà như lầu đài David vậy .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà như tháp ngà báu vậy .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà như đền vàng vậy .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà là cửa Thiên Đàng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà như sao mai sáng vậy .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà bàu chữa kẻ có tội .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà yên ủi kẻ âu lo .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà phù hộ các giáo hữu .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương các Thánh Thiên Thần .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương các Thánh Tổ Tông .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương các Thánh Tiên Tri .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương các Thánh Tông Đồ .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương các Thánh hiển tu .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương hồn xác lên trời .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân-Côi .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương ban sự Bình An .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa : Chúa tha tội chúng con .
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa : Chúa nhậm lời chúng con .
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa : Chúa thương xót chúng con .

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con
Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa .

LỜI NGUYỆN :
Chúng con đội ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời , chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con . Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ . Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian , chẳng bỏ loài kẻ có tội , lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta . Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy . Mẹ ôi , khoan thay , nhân thay , chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con . Xin Đức Mẹ thương xem yên ủi dạy dỗ chúng con . Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên Thần cùng trên hết các Thánh . Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy . Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy . Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo , kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng . Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa Thiên Đàng xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ , được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng . AMEN .

bethichconlua
15-11-2009, 09:50 PM
KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ :</B>
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ Chúa Trời, và là Nữ Vương các Thiên Thần cùng cả và loài người ta. Chúng con cám đội ơn Chúa Ba Ngôi cực Thánh rất đáng thờ phượng cung kính, đã ban cho Mẹ những ơn riêng vinh hiển. Chúng con tin hết thảy các điều Hội Thánh dạy tin về những sự cao sang, quyền phép, lòng lành và nhân đức Đức Mẹ. Nhất là chúng con tin kính Mẹ tự thưở dựng thai chẳng hề mắc tội tổ tông; Mẹ chịu thai cùng sinh dưỡng Chúa Giêsu mà còn trọn đời Đồng Trinh sạch sẽ. Mẹ Là Đấng rất mực thánh thiện và đã vượt trên cả loài người cùng các Thiên Thần, vì Mẹ được đầy dẫy mọi ơn và hằng trung tín dùng ơn nghĩa Chúa . Mẹ đã đáng gọi là Đấng đồng công cứu chuộc loài người, vì Mẹ đã thông phần trong việc cứu thế. Mẹ là Đấng giữ kho cùng là cửa Thiên đàng, vì Mẹ đứng ban phát mọi ơn Chúa . Sau hết, Mẹ được phong quyền Nữ Vương trời đất, Mẹ là Hoàng Hậu, là Nữ Vương các Thiên Thần cùng cả loài người ta nữa.

Chúng con ái mộ cao rao Mẹ là Đấng toàn năng bởi lời Mẹ xin cùng Chúa, và Mẹ chỉ dùng quyền phép ấy để cứu rỗi linh hồn người ta, cùng yên ủi kẻ âu lo khốn khổ, vì Mẹ hằng cứu giúp mọi kẻ cầu xin Mẹ, và nhiều khi Mẹ cũng tiếp cứu cả nhưng kẻ chưa kêu đến Mẹ nữa.

Ôi! Lạy Mẹ thông ơn Thiên Chúa, bầu chữa kẻ có tội và phù hộ các giáo hữu! Xin Mẹ đoái nhận lời khiêm nhường chúng con dâng lên cảm tạ Mẹ vì muôn ơn lành Mẹ bầu lĩnh cho cả và Hội Thánh cũng các giáo hữu. Chúng con xin dâng trót lòng chúng con để cảm tạ Mẹ vì hết mọi ơn Mẹ ban. Lạy Nữ Vương cùng là Mẹ hay thương xót, xin Mẹ thứ tha các điều chúng con bội bạc cùng Mẹ. Chúng con xin đoan hứa từ nay, nhờ ơn Chúa giúp, chúng con sẽ hết sức tôn kính, yêu mến và bắt chước Mẹ hơn trước.

Lạy Mẹ Rất tốt lành êm ái, xin Mẹ thứ tha những lời nói hoặc chữ viết xúc phạm đến Mẹ. Xin Me thứ tha những tội bất kính tượng ảnh thánh Mẹ. Xin Mẹ thứ tha những điều xỉ nhục, bôị bạc làm cho Trái Tim Mẹ phải đau đớn. Xin Mẹ tha thứ cho những kẻ dâng mình cho Mẹ cách riêng đã cả lòng bất trung cùng ơn nghĩa Chúa.

Chớ gì chúng con được hợp cùng các Thiên Thần, các Thánh và các kẻ lành hằng ngợi khen Mẹ ở trên trời dưới đất mà đền tạ những tội gớm ghê ấy cho cân xứng.

Xin Mẹ đoái thương chứng nhận lòng chúng con mến Mẹ. Xin Mẹ hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ thật chúng con, và làm cho chúng con đáng gọi và được nên con thật Đức Mẹ . AMEN .

bethichconlua
15-11-2009, 09:51 PM
Kinh LẠY NỮ VƯƠNG :</B>

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ! chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đày kêu đến cùng bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn bà thương.
Hỡi Ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh . AMEN.

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy Thiên Chúa, Con Một Chúa đã sắm sẵn cho chúng con phần thưởng cứu rỗi đời đời , bởi công Người đã sống đã chết và đã sống lại . Nay chúng con kính nhớ những sự Mầu Nhiệm ấy trong phép Rất Thánh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria thì xin Chúa ban cho chúng con được bắt chước gương lành tích chứa trong những sự Mầu Nhiệm ấy và được lãnh phần thưởng hứa ban vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con . AMEN .

bethichconlua
15-11-2009, 10:58 PM
Kinh Lạy Cha Cầu Cho các Linh Hồn

Lạy CHA chúng con ở trên Trời. Con cầu xin CHA, lạy CHA Thiên Quốc, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn trong Luyện Ngục, bởi vì các Linh Hồn đã không yêu mến CHA đủ, cũng không tôn vinh CHA cân xứng, đúng với địa vị CHA, Đấng vừa là Chúa vừa là CHA, đã vì lòng nhân lành mà nhận các Linh Hồn làm con của CHA. Trái lại, các Linh Hồn vì phạm tội mà xua đuổi CHA ra khỏi lòng họ, nơi mà CHA vẫn hằng mong muốn ở lại.
Để đền bù các lỗi phạm này, con xin dâng CHA tình yêu và lòng kính trọng mà Con CHA nhập thể, đã bày tỏ cùng CHA, suốt thời gian sống tại thế. Con cũng xin dâng CHA mọi việc hãm mình, mọi đền bù mà Con CHA đã làm và chính nhờ các việc lành này mà Con CHA tẩy xóa và chuộc đền các tội lỗi của loài người.
Chúng con nguyện danh CHA cả sáng. Con nài van CHA, lạy CHA Chí Lành, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Hình, bởi vì các Linh Hồn đã không luôn luôn tôn vinh danh thánh CHA cách cân xứng. Các Linh Hồn đã nhiều lần gọi danh CHA cách bất cẩn và đã làm ô danh tên gọi Kitô hữu bằng đời sống bất xứng của mình.
Để đền bù tội lỗi các Linh Hồn đã phạm, con xin dâng lên CHA mọi danh dự mà Con Chí Ái CHA đã làm cho danh CHA được cả sáng, bằng lời nói và bằng việc làm, suốt trong thời gian tại thế của Con CHA.
Nước CHA trị đến. Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Lửa Luyện Tội, bởi vì các Linh Hồn đã không luôn luôn tìm kiếm cũng không hề ước mong cho Nước CHA trị đến, ước mong với lòng nhiệt thành và chú tâm đến Nước CHA, là Nước duy nhất nơi được an nghỉ đến muôn đời.
Để đền bù cho sự hờ hững làm việc lành của các Linh Hồn, con xin dâng lên CHA niềm mong ước dạt dào của Con Chí Thánh CHA, Ngài không ngừng cầu mong cho các Linh Hồn trong Lửa Luyện Tội được mau mau vào hưởng hạnh phúc trong Nước của Ngài.
Ý CHA thể hiện dưới đất cũng như trên Trời. Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, bởi vì các Linh Hồn đã không luôn luôn đặt ý muốn của họ dưới ý muốn của CHA; họ đã không chu toàn thánh ý CHA trong mọi sự và rất thường khi, họ chỉ sống và hành động theo ý muốn của họ mà thôi.
Để đền bù cho sự bất tuân của các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, con xin dâng lên CHA sự thuần thục hoàn hảo của Trái Tim đầy tình yêu của Con Chí Thánh CHA đối với thánh ý CHA và sự tuân phục sâu xa nhất mà Con CHA bày tỏ cùng CHA, khi Con CHA vâng phục CHA cho đến chết trên Thánh Giá. Amen.


Kinh Lạy Cha Cầu Cho các Linh Hồn

Xin CHA cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Hình, bởi vì các Linh Hồn đã không luôn luôn nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể với lòng ao ước đủ; các Linh Hồn cũng thường nhận lãnh Bí Tích này với sự lo ra chia trí và không có lòng mến, hay đôi lúc còn dám nhận lãnh cách bất xứng, hay tệ hại hơn nữa, đó là chểnh mãng trong việc nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể.
Để đền bù mọi tội lỗi trên đây mà các Linh Hồn đã vấp phạm, con xin dâng lên CHA sự thánh thiện cao cả và sự trầm mặc lớn lao của CHÚA GIÊSU KITÔ, Chúa chúng con, Con Chí Thánh CHA, cũng như tình yêu nhiệt thành mà qua đó, CHÚA GIÊSU đã ban cho chúng con hồng ân khôn sánh này là bí tích Thánh Thể.
Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Lửa Luyện Tội vì đã vấp ngã phạm bảy mối tội đầu, cũng như không muốn yêu thương, cũng chẳng tha thứ cho kẻ thù của mình.
Để đền bù cho mọi tội lỗi trên đây, con xin dâng lên CHA lời kinh đượm đầy tình yêu mà Con Chí Thánh CHA đã thân thưa cùng CHA, xin CHA thứ tha cho kẻ thù của Ngài, lúc Ngài bị đóng đinh trên Thánh Giá. Amen.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, bởi vì, rất thường khi các Linh Hồn đã không chống trả lại các cơn cám dỗ và các dục tình, nhưng đã đi theo kẻ thù của điều lành và đã chìu theo các quyến rũ của xác thịt. Để đền bù cho các tội lỗi trên đây dưới mọi hình thức mà các Linh Hồn nơi Luyện Ngục đã phạm, con xin dâng lên CHA chiến thắng vinh quang mà Chúa GIÊSU KITÔ Chúa chúng con đã chiến thắng trên thế giới này, cũng như đời sống rất thánh thiện, việc làm và những lao cực, sự đau khổ và cái chết nhục nhã của Ngài. Amen.
Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA hãy giải thoát chúng con khỏi mọi biến loạn, nhờ công nghiệp của Con Chí Ái CHA và xin dẫn đưa chúng con, cũng như dẫn đưa các Linh Hồn nơi Lửa Luyện Hình vào trong Nước CHA, Nước của vinh quang vĩnh cửu, giống y như CHA vậy. Amen.

bethichconlua
16-11-2009, 10:02 PM
Kinh Cầu Cho Những Em Bé Chưa Được Sinh Ra
Lạy Cha Trên Trời, trong tình yêu Cha dành cho chúng con, xin bảo vệ những trẻ thơ vô vọng là những người Cha đã ban cho món quà sự sống khỏi mọi hành vi gian ác của sự dữ. Xin đánh động lương tâm những phụ nữ mang thai mà không có ước muốn làm mẹ với trái tim đầy lòng thương xót của Cha.
Xin giúp đỡ họ để họ thấy được người con họ đang cưu mang được dựng nên giống hình ảnh Cha - cũng như giống hình ảnh của chính họ - được tạo thành cho một đời sống vĩnh cữu mai sau. Xin Cha xua đuổi sự sợ hãi và ích kỷ ra khỏi họ và ban cho họ một trái tim nữ tính thật sự, để họ biết yêu thương những người con và cho chúng được chào đời, cũng như cho chúng tất cả những sự chăm sóc cần thiết mà chỉ có người mẹ mới có thể ban tặng.
Xin Mẹ Maria cầu bầu và bảo vệ những người mẹ này để họ có được bình an và lòng nhân ái đích thực trong tâm hồn. Xin giúp họ vượt qua những sự thử thách, khó khăn trong cuộc sống.
Xin Thánh Cả Giuse cho những người chồng có trách nhiệm và lương tâm biết nâng đỡ, bảo vệ, săn sóc và yêu thương người bạn đời, người con của họ. Xin cho họ có sức mạnh và can đảm để dám hy sinh bản thân chấp nhận vai trò người cha cao quý của họ.
Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, là con Cha và là Chúa chúng con; Người hằng sống, hằng trị với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

bethichconlua
11-12-2009, 12:57 PM
KINH NĂM THÁNH

Lạy Cha là Chúa cả trời đất, vì lòng từ ái xót thương, Cha đã tạo thành và cứu độ muôn loài.Cha đã sai Con Một xuống thế làm người, chia sẻ thân phận yếu hèn của chúng con, xả thân loan báo Tin Mừng cứu độ và phục vụ sự sống con người. Người đã chịu khổ hình, chịu chết và sống lại để những ai tin nhận Người, đều được qui tụ trong Nước Cha là Nước sự thật và sự sống, yêu thương và an bình.
Cha đã sai Thánh Thần xuống liên kết các tín hữu thành cộng đồng nhân loại mới nên muối men và ánh sáng giữa lòng thế giới hôm nay.

Chúng con tạ ơn Cha đã thương gởi các nhà truyền giáo đến gieo hạt giống Tin Mừng và chăm sóc cho hạt giống ấy phát triển xanh tươi trên đất nước Việt Nam.
Chúng con tạ ơn Cha đã thương ban cho chúng con nhiều chứng nhân đức tin anh dũng và những bậc tiền nhân luôn hy sinh quảng đại, dày công vun tưới cho hạt giống Tin Mừng sinh hoa kết quả dồi dào trên quê hương chúng con.

Chúng con nài xin Cha tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót đối với Cha và mọi người, trong quá khứ cũng như hiện tại. Xin Cha giúp chúng con biết tránh xa tội lỗi và chung sức xây dựng cuộc sống gia đình, xã hội và đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Xin Cha dùng ơn Thánh Thần soi sáng dẫn dắt chúng con bước theo Chúa Giêsu, loan báo Tin Mừng cứu độ, tận tình phục vụ sự sống của đồng bào và đồng loại. Xin dạy chúng con biết san sẻ của cải vật chất và tinh thần cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ.
Lạy Cha, xin thắp sáng ngọn lửa tin cậy mến trong lòng chúng con, để chúng con noi gương các vị chứng nhân đức tin biết củng cố và lưu truyền gia sản đức tin cho các thế hệ tương lai.

Sau hết, nhờ lời chuyển cầu của Ðức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse và các thánh Tử Ðạo Việt Nam xin Cha ban ơn trợ giúp chúng con biết quyết tâm xây dựng Giáo Hội Việt Nam thành một gia đình: là con một Cha, anh em một nhà cùng nhau tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô là yêu thương đến cùng và khiêm tốn phục vụ để mọi người trên đất nước chúng con, và cả thế giới mau đón nhận Tình Yêu cứu độ của Cha. Amen.http://www.dauantinhyeu.org (http://www.dauantinhyeu.org/) ©2009

bethichconlua
13-12-2009, 11:03 AM
Kinh Cầu Ðức Mẹ Là Nữ Vương Hòa Bình

Lạy Thánh Mẹ Ðồng Trinh Vô Nhiễm, Mẹ của Chúa Giêsu và cũng là Mẹ yêu dấu của chúng con. Bởi vì là Mẹ của Thiên Chúa nên Mẹ cũng dự phần trong vương quốc của Ngài. Các nhà tiên tri và các thiên thần đã loan báo chỉ có Thiên Chúa mới là Vua của hòa bình đích thực. Với lòng thành kính trong trái tim, chúng con kính chào và tuyên dương tước hiệu Mẹ là Nữ Vương hòa bình.
Chúng con xin nhờ lời cầu bầu của Mẹ bảo vệ chúng con và mọi dân tộc, mọi tôn giáo trên thế giới khỏi sự thù hận và bất hòa với nhau; xin hướng dẫn trái tim chúng con vào con đường của hòa bình và công lý mà chính Chúa Giêsu, Con Mẹ đã phán dạy và làm chứng. Xin Mẹ thương phù trợ cho Ðức Thánh Cha, Ngài đang nỗ lực hòa giải các quốc gia thù nghịch trong hòa bình và yêu thương. Chúng con xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo quốc gia nơi chúng con đang sống và những nhà lãnh đạo khác trên thế giới biết tranh đấu và tìm kiếm hòa bình cho quốc gia và dân tộc.
Lạy Nữ Vương Hòa bình uy linh rạng rỡ, xin ban cho chúng con nền hòa bình thực sự trong trái tim; cho mọi gia đình được hòa thuận và các quốc gia đạt được những hòa ước với nhau. Xin gìn giữ và hàn gắn các gia đình đang bất hòa tan vỡ, vợ chồng đang ly dị, cha mẹ con cái và anh chị em đang chia rẽ. Lạy Nữ Vương Hòa bình xin canh chừng và bảo vệ chúng con với tình thương mẫu tử bao la của Mẹ. Amen.

bethichconlua
01-01-2010, 06:55 AM
Kinh Kính Thánh Giá
http://www.giesuyeucon.com/14DTGChuaGiesu_files/image035.jpg

- Lạy dấu Thánh Giá !


Con kính Thánh Giá cho được bằng yên.
Cây Thánh Giá ở giữa rừng vàng; cây Thánh Giá là gươm là giáo;
Cây Thánh Giá ở khắp gần xa tróc quỉ trừ ma, khiêm nhường mỹ tục;
Cây Thánh Giá là tầu vượt sang khỏi biển;
Cây Thánh Giá là chìa khoá mở cửa Thiên Đàng cho chúng con được vào.
- Lạy cây Thánh Giá,
Lạy cành cây Thánh Giá! Lạy lá cây Thánh Giá,
Lạy hoa cây Thánh Giá! Lạy quả cây Thánh Giá!
Từ xưa đến nay chẳng có cây nào sánh bằng cây Thánh Giá.
Lạy Chúa con nằm trên cây Thánh Giá chịu chết vì chúng con. Amen.

bethichconlua
01-01-2010, 06:57 AM
Xin Ơn Qua Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
Ôi lạy Cha trên trời! Cậy vì các thương tích Chúa Giêsu, Con Một của Cha đã chịu, xin Cha cho các linh hồn mở lòng ra để lãnh nhận ơn trọng phước lành. Chớ gì những chiếc đinh sắt đã đâm thủng chân tay Con yêu dấu của Cha, được thâu qua vô số trái tim chai đá, và Máu Châu Báu Ngài được gội rửa họ, dẫn đưa họ đến sự ăn năn hối cải. Ước ao sức nặng Thập Giá đè trên vai Chúa Kitô, Con của Cha, có thể cứu họ thoát khỏi án phạt đời đời trước toà phán xét .


Ôi lạy Cha trên trời, con xin dâng lên Cha mão gai mà Con chí ái của Cha đã gánh chịu, xin Cha cho các linh hồn được thành tâm thống hối tội lỗi của họ. Ôi lạy Cha Cực Nhân! Con xin tế lễ Cha thảm cảnh cô đơn xé nát lòng Con của Cha trên Thập Giá, cơn khát cùng với bao điều ngược đãi hung ác mà Ngài đã lãnh nhận. Xin Cha trợ giúp các linh hồn, tìm lại được niềm yên ủi và sự bình an trong khổ đau, do chính tội lỗi của họ gây nên.


Lạy Cha khoan dung, sau hết, cậy vì lòng quảng đại vô biên của Chúa Giêsu, Con của Cha, Ngài đã xin Cha tha thứ cho chính những kẻ đã đóng đinh Ngài, con xin Cha ban cho các linh hồn tình yêu mến Thiên Chúa, tình mến thương đồng loại cùng ơn bền đỗ trong đàng lành. Và cậy vì Cuộc Khổ Nạn của Ngài, đã hoàn tất trong niềm hoan lạc vô cùng tận, con xin Cha ban cho các linh hồn đau khổ, đã hối cải, phần thưởng triều thiên vinh hiển muôn đời. Amen

bethichconlua
01-01-2010, 07:03 AM
Lời Nguyện Tôn Sùng Vai Thánh Của Chúa GiêsuÔi Chúa Giêsu con yêu mến, Chiên Thiên Chúa rất hiền lành, con là một người tội lỗi tồi tệ, xin tôn kính và thờ lạy Vết Thương Cực Thánh của Vai Ngài. Trên đó, Ngài đã gánh vát Thánh Giá nặng nề. Thánh Giá đã xé rách thịt và phơi bày xương trần gây nên sự đau đớn khôn cùng hơn tất cả những thương tích khác trên Thân Thể Ngài. Con yêu mến Ngài, ôi Chúa Giêsu thật đau xót; con chúc tụng, ngợi khen, và cảm tạ Ngài vì những Vết Thương đau đớn Cực Thánh này. Con nài xin Ngài hãy thương xót con, là một người tội lỗi, qua sự đau đớn cùng cực do gánh nặng của Thánh Giá đè nghiến xuống, hãy tha thứ hết mọi tội con, và dẫn đưa con đến Thiên Ðàng qua con đường Thập Tự của Ngài. Amen.

Đọc: 3 Kinh Kính Mừng

bethichconlua
01-01-2010, 07:04 AM
Tôn sùng những giọt Máu Thánh của Chúa Giêsu

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha những Giọt Máu Châu Báu mà Chúa Giêsu đã đổ xuống; với tất cả những thương tích, những đau khổ, những công trạng của Ngài, hiệp cùng với các Thánh Lễ dâng lên toàn thế giới hôm nay, để cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục và sự hoán cải của những người tội lỗi. Amen.

Đọc: 2 Kinh Lạy Cha, 2 Kinh Kính Mừng, 2 Kinh Sáng Danh

bethichconlua
01-01-2010, 07:05 AM
Kinh Cầu Chịu Nạn

Lời nguyện
Chúng con là vật mọn mà cả lòng lạy Đức Chúa Giê-su cực cao trọng; chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giê-su xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giê-su cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giê-su chịu nạn thì trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì con dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có khi đừng nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con cho nên Đức Chúa Giê-su xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giê-su mà tích năm dấu thánh ở trong lòng chúng con. Lạy dấu thánh chân tả, lạy dấu thánh chân hữu, lạy dấu thánh tay tả, lạy dấu thánh tay hữu, lạy dấu thánh cạnh nương long Đức Chúa Giê-su. Amen

bethichconlua
01-01-2010, 07:08 AM
Kinh Lạy Linh Hồn Chúa Kitô

Lạy Linh Hồn Chúa Kitô, xin làm cho con nên thánh.
Mình Thánh Chúa Kitô, xin cứu chữa con.
Máu Thánh Chúa Kitô, xin cho con say mến.
Nước từ cạnh sườn Chúa Kitô, xin rữa con cho sạch.
Sự khổ nạn Chúa Kitô, xin làm cho con mạnh sức.
Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin nhậm lời con cầu xin.

Trong những thương tích Chúa, xin dấu ẩn con.
Xin đừng để con xa lìa Chúa,
Xin bảo vệ con khỏi kẻ thù hung ác,
Xin Chúa gọi con trong giờ lâm tử, và kêu con đến cùng Chúa,
Để cùng với các Thánh, con được ngợi khen Chúa đến muôn muôn đời. Amen.

bethichconlua
01-01-2010, 07:09 AM
Kinh Cầu cùng Ðức Trinh Nữ Mariahttp://www.giesuyeucon.com/14DTGChuaGiesu_files/image039.jpg “Lạy Nữ Vương, Mẹ của con. Con xin dâng hiến trọn vẹn mình con cho Mẹ. Này đây lòng thành của con, con xin tận hiến cho Mẹ ngày hôm nay, mắt con, tai con, miệng con, trái tim con, và tất cả con người con mà không giữ lại gì. Như thế, hỡi Mẹ tốt lành, con sẽ thuộc về Mẹ, xin gìn giữ con, che chở con, canh phòng cho con, như tài sản và vật sở hửu của Mẹ. Amen.”

bethichconlua
01-01-2010, 07:10 AM
Kinh Cầu Cho Giáo Hội Và Linh Mụchttp://www.giesuyeucon.com/14DTGChuaGiesu_files/image041.jpgÔi Chúa Giêsu của con, con nài xin Chúa nhân danh toàn thể Giáo hội: Xin ban cho Giáo hội tình yêu và ánh sáng Thần Khí Chúa, và xin ban quyền năng Chúa trên lời nói của các linh mục để những tâm hồn chai đá nghe biết ăn năn sám hối và trở về với Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con những linh mục thánh thiện. Chúa là chính Đấng gìn giữ các linh mục được thánh thiện. Ôi Linh Mục Thượng Phẩm Cao cả, ước gì quyền năng của lòng thương xót Chúa đồng hành với các linh mục ở mọi nơi, gìn giữ các ngài khỏi mọi cạm bẫy và cám dỗ của ma quỷ luôn luôn bủa vây các linh hồn linh mục.

Lạy Chúa, Ước gì quyền năng lòng thương xót Chúa làm tan vỡ và vô hiệu tất cả những gì gây hoen ố sự thánh thiêng của các linh mục, bởi vì Chúa có thể làm mọi sự.

Lạy Chúa, Đấng yêu dấu nhất của con, con nài xin Chúa cho sự vinh thắng của Giáo hội, cho những ơn lành trên Đức Thánh Cha và trên tất cả hàng Giáo sĩ, cho ơn hoán cải của các tội nhân không biết sám hối. Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa chúc lành đặc biệt và ban ánh sáng cho các linh mục mà con đến xưng tội trong suốt cuộc đời con. Amen.

bethichconlua
02-01-2010, 10:44 PM
Kinh Lạy Cha, Cầu Cho Sự Hiệp Nhất
Lạy Cha chúng con ở trên Trời... là Thiên Chúa và là Cha duy nhất của chúng con. Xin Cha cho chúng con cùng một Cha trên trời, cũng cùng là một thân thể của Cha ở dưới đất. Xin Cha đem tất cả chúng con cho dù khác biệt nhau, về quy tụ dưới cánh tay Cha, để chúng con được nương tựa dưới cánh tay Cha, được Cha ấp ủ, bao bọc chúng con như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh.
Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời... Xin Cha cho chúng con ở dưới đất được Thần Khí của Cha soi sáng nhận ra thánh ý tốt lành của Cha để hiệp nhất làm theo ý Cha trên trời, cho danh Cha được cả sáng, và nước Cha được trị đến. Xin cho ý của mỗi người chúng con, tư tưởng và mục đích khác nhau của mỗi người chúng con, được quy phục về trong thánh ý của Cha, để chúng cong sống nhưng không phải là chúng con sống, mà là chính Cha đang sống thật ở trong chúng con.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày... Xin Cha cho chúng con được hàng ngày tới dự tiệc cùng bàn Thánh Thể của Con yêu dấu Cha, cho chúng con khi uống cùng một chén Máu cứu độ cũng cảm thông trong những yếu đuối, thiếu xót, lầm lỡ của nhau để nguồn sức mạnh và hồng ân của Thánh Thể đưa chúng con tới thuận hòa, yêu thương nơi bàn tiệc thánh của Cha, để Chúa Giêsu ở trong con cũng là Chúa Giêsu ở trong anh chị em con. Thân xác Chúa không còn bị chia rẽ nữa và chúng con chẳng còn giữ Chúa cho riêng mình.
Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con... xin Cha cho chúng con biết nhìn sâu vào sự khoan dung, nhân từ của Cha, để chúng con cũng chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau cho dù lỗi tại ai đi nữa. Xin Cha cho chúng con biết rửa chân cho nhau, cho cả những người trái ý với chúng con nữa, vì đó là dấu chứng tình yêu mà Cha đã dạy chúng con.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ... Xin Cha gìn giữ chúng con khỏi mọi đánh phá của ma quỷ; xin gìn giữ chúng con khỏi mầm mống của hận thù, chia rẽ, chỉ trích, nói xấu, dèm pha vì chính kẻ thù đã gieo cỏ lùng ấy trong đêm tối vào ruộng lúa của Cha và trốn đi. Xin nâng chúng con lên khi chúng con vấp ngã, để chúng con có cơ hội trở về và được đón nhận.
Lạy Cha, xin Cha cho chúng con được ở trong Cha là cây nho thật và Cha ở trong chúng con là những cành nhỏ, để chúng con được nở sinh những hoa trái của Thần Khí Cha. Amen.

bethichconlua
11-01-2010, 11:14 AM
KINH THÁNH HIẾN
CHO THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
http://thanhtamchuagiesu.org/ThanhTam/lovheart.gif

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, con xin thánh hiến bản thân con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa . Xin Chúa hãy chiếm lấy toàn thể sự hiện hữu của con . Xin hãy biến đổi con nên một với Chúa . Xin hãy làm cho đôi tay con nên đôi tay Chúa, đôi chân con nên đôi chân Chúa và con tim con nên con tim Chúa . Xin cho con nhìn với đôi mắt Chúa, nghe với đôi tai Chúa, nói với đôi môi Chúa, yêu với con tim Chúa, hiểu với tâm trí Chúa, phụng sự với ý chí Chúa, và xin cho con được tôn thờ Chúa với tất cả sự hiện hữu của con . Lạy Chúa, xin hãy làm cho con trở nên một Kitô khác .

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin ban cho con thần khí Thánh của Chúa, để Ngài dạy con biết yêu Chúa và chỉ sống nhờ Chúa, với Chúa, trong Chúa và cho Chúa mà thôi .

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và biến đổi thân thể con thành đền thờ của Chúa . Xin Chúa hãy ở lại cùng con luôn mãi . Xin ban cho con tình yêu sâu thẩm nhất để con sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu . Xin cho con Tình Yêu để con phụng sự Người với trọn cả con tim con, linh hồn con, trí khôn con và sức mạnh con . Xin hãy chiếm lấy tất cả mọi quan năng hồn xác con . Xin điều hoà mọi dục tình trong con . Mọi cảm xúc và cảm tình của con . Xin hãy chiếm lấy trí khôn của con, sự hiểu biết của con và ý chí của con . Xin hãy làm chủ trí nhớ và trí tưởng tượng của con .

Lạy Thần Khí Tình Yêu Cực Thánh, xin ban cho con đầy các ân sủng linh nghiệm của Chúa . Xin ban cho con trọn vẹn các nhân đức . Xin gia tăng đức tin trong con, bồi thêm lòng trông cậy cho con, tăng thêm lòng tin tưởng nơi con và thiêu đốt lửa yêu mến trong con . Xin hãy ban cho con được trọn vẹn 7 đặc sủng, hoa quả và ân phúc của Thần Khí Chúa .

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh , xin hãy biến đổi linh hồn con nên Cung Thánh của Chúa . AMEN .

http://thanhtamchuagiesu.org/ThanhTam/lovheart.gif


Lời Nhắn Nhủ:

Đọc liên tục 200 ngày được ơn Đại Xá . Việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc tối cao trong các việc làm đạo đức, việc này đòi hỏi phải có một sự dốc quyết đầu phục và tận hiến bản thân cho Tình Yêu của Chúa Cứu Thế . Trái Tim nát tan của Chúa Cứu Thế là dấu chỉ và biểu hiệu của Tình Yêu ấy .

Sùng kính Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu mang tầm vóc cực trọng đến mức độ phải xem đây là việc tuyên xưng đức tin Kitô giáo hoàn hảo nhất .

(Lời Đức Giáo Hoàng Piô XII , ngày 15-tháng 5, 1956)

bethichconlua
11-01-2010, 11:35 AM
KINH KÍNH TRÁI TIM RẤT TỪ BI THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA GIÊSU VÀ MẸ MARIA


Chúng con tôn kính, ca tụng hát khen, hết lòng kính mến Trái Tim Chúa và Mẹ; chúng con là kẻ tội lỗi, chạy đến ẩn mình trong Trái Tim hai Đấng, chúng con muốn thuộc về hai Đấng và muốn được luôn luôn ở trong Hai Đấng.
Xin Trái Tim Chúa và Mẹ thanh tẩy, soi sáng, thánh hóa và cứu chữa chúng con. Lạy Chúa Giêsu! chớ gì chúng con được kính mến Chúa; cùng với Rất Thánh Trái Tim Đức Mẹ. Và lạy Mẹ Maria, chớ gì chúng con được kính mến Mẹ như Chúa Giêsu đã mến yêu Mẹ; là Mẹ của Người; và là Đấng Đồng Công với Người trong việc cứu chụôc nhân lọai.
Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, sống động trong Mẹ Maria, và lạy Trái Tim Rất Thánh Mẹ Maria, sống động trong Chúa, xin chúc tụng, tôn kính, ca ngợi hai Đấng đáng được mến yêu và noi gương bắt chước.
Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu đã chịu lưỡi đồng đâm thâu qua vị tội lỗi chúng con, Chúa đã ban cho chúng con Mẹ của Chúa từ trên núi Calvê; lạy Trái Tim Rất Thánh Mẹ Maria đã bị gươm thâu qua khi ngắm nhìn sự đau đớn của Con Chí Thánh chịu đóng đinh để cứu chuộc chúng con. Chớ gì mọi người thế gian chúc tụng, ngợi khen, tôn kính và mến yêu Trái Tim Chúa và Mẹ!
Chúng con tôn vinh sự kết hiệp mật thiết giữa hai Trái Tim cực thánh; và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh về việc này. Chớ gì khắp nơi, từ Nam chí Bắc đều cùng gang lên lời : « chúc tụng, ngợi khen Rất Thánh Trái Tim từ bi thương xót của Chúa Giêsu và Mẹ Maria! »
Lạy Trái Tim rất từ bi thương xót Chúa Giêsu và Mẹ Maria, xin ban ơn cho chúng con biết ăn năn sám hối, xin cất tính ích kỷ khỏi trái tim chúng con, và cho tràn đầy Tình yêu Thiên Chúa, là Cha chúng con, tràn đầy tình yêu của Chúa và Mẹ, tình yêu của người anh chị em chúng con.
Xin hóan cải tâm hồn chúng con, bằng cách ban ơn cho chúng con biết noi theo gương Chúa và Mẹ, xin thiết lập trong tâm hồn mọi người vương quyền chân lý, tình yêu, công lý và thánh thiện của hai Đấng. Xin ngự trị trong gia đình chúng con, trong Hội Thánh, trong xã hội và mọi dân nước.
Chớ gì sự kết hiệp giữa hai Trái Tim cực Thánh Chúa và Mẹ; một sự kết hiệp mật thiết đến nỗi hai Trái Tim trở nên như một; làm cho mọi tinh thần và tâm hồn nhân lọai liên kết với nhau trong sự bình an, hòa thuận, công bằng và tình thương. Amen..

Mr.biile
11-01-2010, 01:04 PM
bạn uj cầu nguyện sốt sáng quá! cho minh tham gia với

bethichconlua
26-01-2010, 10:05 PM
Kinh Cầu Cho Người Hấp HốiKinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa

Ôi Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn, là Ðấng duy nhất tốt lành, nay chúng con chạy đến van xin Lòng Thương Xót Chúa. Mặc dù nỗi khốn cùng của chúng con thật kinh khủng và những lỗi phạm của chúng con lại quá nhiều, nhưng chúng con vẫn tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa, bởi vì Chúa là Ðấng xót thương.

Từ thuở xa xưa, chưa từng nghe ai nói, và cả trời đất cũng chẳng nhớ ra đã có linh hồn nào tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa mà phải thất vọng bao giờ.
Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Chúa mới làm cho chúng con nên công chính. Chúa không bao giờ chối bỏ một khi chúng con thống hối ăn năn chạy tới Trái Tim Từ Ái Chúa, nơi chưa từng có một ai, dẫu là người tội lỗi nhất bị khước từ.
Lời Chúa Giêsu Con của Cha đã bảo đảm với chúng con rằng: "Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng Lòng Thương Xót của Cha luôn ấp ủ một linh hồn biết tín thác".

Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những con tim cô lẻ, Chúa là nơi nương ẩn, là niểm an bình của con. Chúa là ơn cứu độ, là sự thanh nhàn của con trong những giây phút chiến đấu giữa đại dương ngờ vực. Chúa là tia sáng chiếu soi bước đường chúng con đi. Chúa là tất cả đối với một linh hồn cô đơn. Chúa biết sự yếu đuối của chúng con, và giống như một danh y tốt lành, Chúa an ủi, chữa lành và cứu vớt chúng con khỏi mọi đau khổ. Amen.Kinh Cầu Cho Người Đang Hấp Hối
(Của Chân Phước Mary Potter)

Lạy Cha hằng hữu, cậy nhờ sự chết của Chúa Giêsu con Cha, xin Cha cứu …… (người đang hấp hối)
- Lạy Chúa Giêsu, cậy nhờ lòng trắc ẩn vô biên của Chúa, xin Chúa tỏ lòng trắc ẩn đến …… (người đang hấp hối)
- Lạy Thần Khí yêu thương của Thiên Chúa, xin thương xót …… (người đang hấp hối)
- Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.
- Lạy Trái Tim Từ Mẫu Maria, đầy yêu thương và đau khổ hơn tất cả mọi trái tim của các người mẹ, xin khẩn cầu Lòng Thương Xót của Chúa cho …… (người đang hấp hối). Amen.Bệnh Nhân Cầu Nguyện

Lạy Cha nhân lành, càng lúc con càng gần đến giờ Cha truyền dạy từ bỏ cõi đời. Mọi sự đang qua đi: tiền bạc - của cải - danh vọng - thành công và thất bại; lời khen tiếng chê - quyền lực - cả những điều khiến con tự hào và những điều khiến con hổ thẹn. Tất cả đang qua đi: sức khỏe và bệnh tật - khổ đau và vui thú - tất cả sẽ qua đi. Mọi sự không còn tùy sự quyết định của con nữa.

Con sẽ bỏ lại tất cả: cả người thân và kẻ thù; cả những điều đã làm xong và những điều dang dở - để ra đi một mình về với Cha. Chỉ còn lại một mình con, và chỉ còn lại tình thương của Cha vẫn mãi mãi theo đuổi con. Xin Cha cho con nhận biết chỉ có Ba Ngôi Thiên Chúa là kho tàng duy nhất và vô giá của con, để con luôn hướng lòng về Chúa mà thôi.

Lạy Cha, xin hãy lấy lửa Thánh Thần mà tẩy sạch lòng con, để con được nên của lễ tinh tuyền dâng lên Cha.

Xin cho lòng con càng lúc càng nhận biết Chúa Giêsu để yêu mến Ngài hơn. Xin cho con mặc lấy tâm tình Ngài mỗi lúc một hơn, để bắt chước Ngài, để phó thác đời con trong tay Cha với lòng tin - cậy - mến. Xin cho con được kết hiệp đời đời với Ba ngôi Thiên Chúa như trẻ sơ sinh yên nghỉ trong tay người mẹ.

Lạy Cha nhân lành, nay con chỉ còn khao khát một điều thôi: Là khao khát Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin hãy đưa con về với Cha như Cha đã định - Cha ơi! Amen.

bethichconlua
26-01-2010, 10:10 PM
Kinh Cầu Cho Các Bệnh Nhân
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy ở bên các bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên siết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa, vì thiếu hụt tiền của.

Xin Mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát cơ cực và túng bấn.
Xin thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện.

Xin Mẹ hãy gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người bực tức và chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị bỏ rơi trên Thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ, và cái chết như họ và cho họ. Amen.

cafeda2009
27-01-2010, 10:46 PM
Kinh Của Sự Sống

Lạy Cha rất nhân từ,
Sự Sống do chính Cha dựng nên.
Cha lại sai con một của Cha là Đức Giê-su Ki-tô đến
để thánh hóa và duy trì Sự Sống,
và chính Thần Khí của Cha là Sự Sống.

Xin Cha thương ngăn chặn ngay
những hành vi phá hoại sự sống con người,
nhất là hành vi nạo phá thai.
Vì lầm lỡ, vì yếu đuối, vì ích kỷ,
vì hèn nhát, vì thiếu yêu thương,
con người chúng con đã mê lầm
mà nảy sinh ra điều ác độc.

Xin Cha gieo vào lòng con người Tình Yêu và Bình An của Cha,
Tình Yêu và Bình An mà thế gian không thể ban cho con người.

Xin Cha hoán cải tâm hồn chúng con,
để chúng con luôn nhận ra Cha
là Đấng Giàu lòng xót thương
và đầy nhân ái đối với mọi người.

Xin Cha trải lòng thương xót của Cha
trên thân phận của chúng con.
Chúng con nguyện xin Cha
nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a,
Thánh Cả Giu-se, Thánh Giê-ra-đô và các Thánh Anh Hài.
Amen.

bethichconlua
26-02-2010, 11:48 AM
KINH CẦU TRÁI TIM ĐỨC GIÊSU - PHẦN I
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy).

Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cùng là một Đức Chúa Trời.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng rất Thánh Đức Mẹ Đồng trinh.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu uy vọng vô cùng.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Đền Thánh Chúa Trời.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Toà Đấng cực cao cực trọng.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa Thiên đàng.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người, cùng là chốn phải hướng về thay thảy.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưa ý mọi đàng.


KINH CẦU TRÁI TIM ĐỨC GIÊSU - PHẦN II
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy rẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu các Thánh trên trời khao khát.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nha bội phần.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự yên ủi.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là sự Sống cùng là sự sống lại chúng con.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu ban cho chúng được bằng yên và làm lành cùng Đức Chúa Trời.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu ban cho kẻ sắp qua đời được cậy trông.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng.
Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.

Thưa: Tha tội chúng con.
Chúa Giêsu Chuộc Tôi Cứu Thế.
Thưa: Nghe chúng con.
Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
Thưa: Thương sót chúng con.
Lạy Đức Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.

Lời Nguyện:

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời, chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim Con rất yêu dấu Chúa, cùng những lời ngợi khen và những việc lành người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận và tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van vì một Đức Chúa Giêsu kitô con Chúa, là đấng hàng sống hàng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng Amen!.