PDA

View Full Version : Sáng tác mới của Linh Mục Nhạc sỹ Tri Văn Vinhgiusehien
02-12-2007, 12:39 PM
Chia sẻ với Anh Chị một số bài hát cha Tri Văn Vinh hát mùa vọng và Giáng Sinh.
Thân mến.
Giusehien

giusehien
02-12-2007, 12:41 PM
Xin gởi Anh Chị thêm một bài hát cha Vinh với nhan đề : "Tiếng Vọng Ca 1"