PDA

View Full Version : webconggiao.notlong.com - tổng hợp các trang web Công Giáogiusevietdung
03-05-2009, 04:39 PM
webconggiao.notlong.com có rất nhiều trang web Công Giáo. Đặc biệt, đối với những trang bị chặn tường lửa như: dcctvn.net, vietcatholic.org ..., mình đã vượt tường lửa sẵn, chỉ cần bấm chuột là ACE có thể dễ dàng truy cập để xem các bài viết mới mà không phải lo về tường lửa.

Để biết cách vượt tường lửa, xin mời ACE vào: vuottuonglua1.notlong.com