PDA

View Full Version : Đi Đến Hỏa Ngục Rồi Trở Về ?vũng_nước
06-05-2009, 01:01 AM
Một khúc phim tường thuật những kinh ngiệm của một số bệnh nhân tưởng đã chết rồi nhưng lại sống lại.

Tường thuật bởi bác sĩ giải phẩu tim và chính các bệnh nhân đó:


http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Tu_Hoa_Nguc_Tro_Ve/Vietnamese_Rawlings.wmv