PDA

View Full Version : Ảnh nghệ thuật vẽ trên lông chimhungdung
07-05-2009, 07:37 AM
Ảnh nghệ thuật vẽ trên lông chim

http://4.bp.blogspot.com/_aOmz0YT4Mo4/SRqKTAT_kAI/AAAAAAAACfo/Cyg07x5AH80/s400/ATT00034.jpg

http://2.bp.blogspot.com/_aOmz0YT4Mo4/SRqKS7lC0cI/AAAAAAAACfg/ozMcdxB1Mgc/s400/ATT00031.jpg

http://3.bp.blogspot.com/_aOmz0YT4Mo4/SRqKS4BbN-I/AAAAAAAACfY/L1n3gRdIzM0/s400/ATT00028.jpg

http://3.bp.blogspot.com/_aOmz0YT4Mo4/SRqKS4BbN-I/AAAAAAAACfY/L1n3gRdIzM0/s400/ATT00028.jpg

http://1.bp.blogspot.com/_aOmz0YT4Mo4/SRqKSjXGJjI/AAAAAAAACfQ/dmjkxbD0SLQ/s400/ATT00025.jpg

http://3.bp.blogspot.com/_aOmz0YT4Mo4/SRqKSc-ZRTI/AAAAAAAACfI/xojp6dLeg9A/s400/ATT00022.jpg

http://4.bp.blogspot.com/_aOmz0YT4Mo4/SRqKD11wiRI/AAAAAAAACfA/26pf1oCmnSo/s400/ATT00019.jpg

http://2.bp.blogspot.com/_aOmz0YT4Mo4/SRqKD21W5kI/AAAAAAAACe4/8xoF_RwvPwE/s400/ATT00016.jpg

http://3.bp.blogspot.com/_aOmz0YT4Mo4/SRqKDqeY-DI/AAAAAAAACeo/bbRb_0haUoo/s400/ATT00010.jpg

http://4.bp.blogspot.com/_aOmz0YT4Mo4/SRqKDHzbTzI/AAAAAAAACeg/yB4ggonwdvY/s400/ATT00004.jpg

con chien ngoan dao
07-05-2009, 08:08 AM
Oh!
Quá độc chiêu luôn!!! Đẹp quá :43:
Cám ơn hungdung
Có thông tin về cách vẽ nghệ thuật này... cho anh em tham khảo nhé! Chiên rất thích vẽ?