PDA

View Full Version : Giáo Phận KontumDamsan
07-05-2009, 08:42 AM
GIÁO PHẬN KONTUMhttp://llcvk.250free.com/giaophankontum_files/image006.png


Giáo phận Kontum là một trong những giáo phận nghèo nhất Việt Nam, có ít nhân lực nhất, và tuổi trung bình của các Linh Mục cao nhất: 60 tuổi. Các vị trên 80 tuổi vẫn phải làm việc vì không có người thay thế. Kontum cũng là giáo phận có nhiều sắc tộc nghèo nhất, nhiều người phong cùi nhất, và gặp nhiều khó khăn nhất trên mọi bình diện. Từ xưa tới nay, Giáo Hội đã lo lắng rất nhiều đến việc thăng tiến an sinh cho họ. Các sắc tộc nhỏ bé trong số hơn 20 sắc tộc rất cần sự giúp đỡ của chúng ta để đời sống của họ bớt nghèo đói hơn.Giáo phận Kontum gồm hai Giáo Hạt: Kontum (http://members.cox.net/phamhungson/xmas03/kontum.htm) và Gia lai (http://llcvk.250free.com/xmas2004/gialai.htm).


Giáo phận gồm hai tỉnh Gialai và Kontum. Thị xã Kontum thuộc Tỉnh Kontum và Thành phố Pleiku, thuộc Tỉnh Gialai.


http://llcvk.250free.com/giaophankontum_files/Kontum%20map.jpghttp://llcvk.250free.com/giaophankontum_files/Gialai%20map.jpg

Diện Tích: -10,044.084 dặm vuông hay là 25110.21 cây số vuông (tính đến 31.12.2007) Dân Số: -1,584,116 người (Thống kê: 2007) Công Giáo: -243,751 người (Thống kê: 2007)


- Kinh: -85,523 người (Thống kê: 2007)

- Dân tộc: -158,228 người. (Thống kê: 2007)


Nhân Lực Giáo Hội: - 0003 Giám Mục (http://members.cox.net/phamhungson/xmas03/cacgiamuckontum.htm)(2 vị hưu dưỡng) - 0070 Linh Mục. - 0347 Tu sĩ nam nữ. - 0105 Chủng Sinh. - 1512 Yao Phu (giáo lý viên người Dân Tộc).

Pleiku
06-07-2010, 06:43 PM
Cám ơn anh Damsan! Xin ké vài tấm hình của Nhà thờ Gỗ Kontum.

http://i960.photobucket.com/albums/ae89/huyquyenpleiku/Tinhtam2006059.jpg


http://i960.photobucket.com/albums/ae89/huyquyenpleiku/Tinhtam2006055.jpg