PDA

View Full Version : Chùm ảnh đẹp lạ của nhiếp ảnh gia được yêu thích nhất nước NgaDamsan
09-05-2009, 09:49 PM
Chùm ảnh đẹp lạ của nhiếp ảnh gia được yêu thích nhất nước Nga
Và đây là series ảnh nghệ thuật về St.Petersburg. Hãy xem nhà nhiếp ảnh gia tài năng này ngắm quê hương mình như thế nào nhé! Đa phần đều là góc chụp từ trên cao nhìn xuống, trong 1 quang cảnh hết sức nên thơ.
St.Petersburg dưới ống kính của Alexey Petrosian

(Nhớ click vào hình để ngắm ảnh cỡ to nha)


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian29.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian29to.jpg)

1

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian28.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian28to.jpg)
2


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian27.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian27to.jpg)
3


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian26.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian26to.jpg)
4


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian25.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian25to.jpg)
5


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian24.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/f53090508cl1Petrosian24to.jpg)
6


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian23.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian23to.jpg)
7


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian22.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian22to.jpg)
8


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian21.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian21to.jpg)
9


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian20.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian20to.jpg)

10

Damsan
09-05-2009, 09:50 PM
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian19.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian19to.jpg)
11


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian18.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian18to.jpg)
12


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian17.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian17to.jpg)
13


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian16.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian16to.jpg)
14


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian15.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian15to.jpg)
15


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian14.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian14to.jpg)
16


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian13.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian13to.jpg)

17


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian12.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian12to.jpg)
18


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian11.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian11to.jpg)

19http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian10.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian10to.jpg)

20

Damsan
09-05-2009, 09:51 PM
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian9.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian9to.jpg)

21

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian8.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian8to.jpg)

22

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian7.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian7to.jpg)

23

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian6.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian6to.jpg)

24

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian5.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian5.jpg)

25

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian4.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian4to.jpg)

26

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian3.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian3to.jpg)

27

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian2.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian2to.jpg)
28


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian1.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian1to.jpg)

29

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian30.jpg (http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/090508cl1Petrosian30to.jpg)
30
kenh14.vn


30