PDA

View Full Version : Hình ảnh Lễ phong chức Tân Giám Mục Đặng Đức Ngân ở Lạng Sơngiusehien
04-12-2007, 04:27 AM
LẠNG SƠN -- Trước sự hiện diện của các Giám mục Việt Nam thuộc 3 Miền đất nước, sáng ngày hôm nay 3/12/2007, Tân Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân đã được Đức TGM Ngô Quang Kiệt phong chức tại nhà thờ chính tòa Lạng Sơn. Khẩu hiêu của tân giám mục là "Ad Gentes - Đến với muôn dân". Trong lễ phong chức còn có sự hiện diện của rất đông các Linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân Công giáo Lạng Sơn với những mầu cờ sắc áo khác nhau biểu trưng cho sự đa dạng của anh chị em dân tộc thiểu số sống trong toàn vùng giáo phận Lạng Sơn.

Hình ảnh Lễ phong chức Tân Giám Mục Đặng Đức Ngân ở Lạng Sơn


http://vietcatholic.net/Albums/71203Ngan03122007/Pics/71203Ngan0.JPG
http://vietcatholic.net/Albums/71203Ngan03122007/Pics/71203Ngan1.JPG
http://vietcatholic.net/Albums/71203Ngan03122007/Pics/71203Ngan2.JPG
http://vietcatholic.net/Albums/71203Ngan03122007/Pics/71203Ngan3.JPG
http://vietcatholic.net/Albums/71203Ngan03122007/Pics/71203Ngan4.JPG
http://vietcatholic.net/Albums/71203Ngan03122007/Pics/71203Ngan5.JPG
http://vietcatholic.net/Albums/71203Ngan03122007/Pics/71203Ngan6.JPG
http://vietcatholic.net/Albums/71203Ngan03122007/Pics/71203Ngan7.JPG
http://vietcatholic.net/Albums/71203Ngan03122007/Pics/71203Ngan8.JPG
http://vietcatholic.net/Albums/71203Ngan03122007/Pics/71203Ngan9.JPG
http://vietcatholic.net/Albums/71203Ngan03122007/Pics/71203Ngan10.JPG
http://vietcatholic.net/Albums/71203Ngan03122007/Pics/71203Ngan11.JPG
http://vietcatholic.net/Albums/71203Ngan03122007/Pics/71203Ngan12.JPG
http://vietcatholic.net/Albums/71203Ngan03122007/Pics/71203Ngan13.JPG
http://vietcatholic.net/Albums/71203Ngan03122007/Pics/71203Ngan14.JPG

Giuse Trần Ngọc Huấn
Nguồn: http://vietcatholic.net