PDA

View Full Version : xin tìm dùm bài có lời: "mang trong tim dòng máu nóng..."nhhung_80
14-05-2009, 10:17 PM
Xin các anh chị em tìm dùm mình bài hát, nếu có lời và nốt nhạc luôn thì trên cả tuyệt vời. :-)
Trong bài hát có câu:
"Mang trong tim dòng máu nóng say lòng tình Chúa"
"Sống đức tin bằng hành động, biết dấn thân để phục vụ"

Chân thành cám ơn các anh chị em.