PDA

View Full Version : Hỏi mọi người tý.......Cuong232
15-05-2009, 07:55 PM
Mọi người giúp em tý
Có người bạn hỏi em nè:

" 1+1=2 ''.
Đề này nghe wen lạ lun^^.
tụi minh zẫn học nè.
Một bài toán mệnh đề lun cóa 2 đáp án Saj hoặc Đúng.(kiến thức love 10^,^).
Và bạn nè, ai cũng nghĩ bài toán chúng ta là mệnh đề "Đúng", phải huk?.....mưa nghĩ là SAi!
bi chờ đố pà c()n là mênh đề "1+1=2" sai ở đâu?...lala.hj`
hay nói cáCK #:

cmr " 1+1=2" là mỆh đề sAI


yÊu cẦu : ko sử dụng số phức
câu trả lời hoàn toàn bằng kiến thức t0án học!

HuaTrangNguyen
27-05-2009, 08:37 PM
NGUYÊN CÓ 2 CÁCH ĐỂ GIẢI BÀI NÀY:
CÁCH 1:
(1-2)bình phương = (2-1)bình phương (đơn giản bình phương của 2 vế ta có)
<=> 1-2 = 2-1
<=> -1 = 1
<=> -1+ 1 = 1+1 (CỘNG 2 VẾ CHO 1)
<=> 0 = 1+1
VẬY 1+1 HỔNH BẰNG 2 MÀ BẰNG 0.

CÁCH 2:
5-4-1 = 10-8-2 =0
<=> 1(5-4-1) = 2(5-4-1)
<=> 1 = 2
<=> 1+1 = 2+1 (CỘNG 2 VẾ CHO 1)
<=> 1+1 = 3.
VẬY 1+1 KHÔNG BẰNG 2 MÀ CŨNG KHÔNG BẰNG O LUÔN MÀ BẰNG 3.

vũng_nước
27-05-2009, 10:15 PM
Nguyen ăn gian thật:

Absolude Value

|-1| thì bằng 1
nhưng
-1 không thể bằng 1 được.

1-2= -1
2-1= 1

Mình sẽ không bao giờ cho Nguyên vay tiền hết. OK