PDA

View Full Version : Tân Giám mục Quảng Châu, Trung Quốc, được đã được tấn phong hôm naygiusehien
05-12-2007, 12:01 AM
TRUNG QUỐC – Trong tháng 10 vừa qua chúng tôi đã loan tin là linh mục Joseph Gan Jun Qiu có thể sẽ được tấn phong làm giám mục của Quảng Châu, thuộc tỉnh Quảng Ðông, miền nam Trung Quốc, vào đầu tháng 12, 2007, thì nay tin này đã thành sự thật. Đây là điều hết sức vui mừng cho giáo hội Trung hoa và Giáo hội hoàn vũ.
Thánh lễ tấn phong Chức giám mục cho Cha Gan Jun Qiu làm giám mục giáo phận Quảng Châu (Guangzhou) đã được cử hành lúc 9 giờ sáng ngày 4 tháng 12 năm 2007. Đức cha chủ phong là Đức cha Fang Xing Yao, giáo phận Lin Yi tỉnh Shan Dong. Hai Đức cha Phụ phong là Đức cha Su Yong Da giáo phận ZhanJiang và Đức cha Liao Hong Qing giám mục giáo phận Yangzhou tỉnh Jiangsu. Tham dự thánh lễ phong chức giám mục hôm nay có chừng 50 linh mục đến từ các nơi khác trong toàn quốc.
Ðức tân Giám mục Gan, năm nay 43 tuổi, là linh mục giáo phận Quảng Châu. Giáo phận này đã trống tòa trong sáu năm nay kể từ khi Ðức Giám mục James Lin Bingliang qua đời hồi tháng 5-2001. Tân giám mục Gan Jun Qiu được Tòa Thánh Vatican chấp thuận.
Ðầu năm nay Giáo hội "công khai" đã tổ chức hai vụ tấn phong giám mục tại các giáo phận Quý Châu và Bắc Kinh. Trong khi đó, sáu giám mục cao tuổi của cộng đoàn Giáo hội công khai và bốn giám mục của cộng đoàn "bí mật", cộng đoàn phản đối các cơ cấu hành chính quản lý Giáo hội được nhà nước công nhận, đã qua đời trong năm nay.
Nguyễn Phú Đức