PDA

View Full Version : Cùng Mẹ Con Dâng - Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.02DonRac
20-05-2009, 04:57 PM
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/Lm.NSVol.02-CungMeConDang/Lm.NSVol.02-CungMeConDang-Front.jpg
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/Lm.NSVol.02-CungMeConDang/Lm.NSVol.02-CungMeConDang-Back.jpg
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/Lm.NSVol.02-CungMeConDang/Lm.NSVol.02-CungMeConDang-CD.jpg


Nghe toàn bộ Album:
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Album,550

Xin vui lòng mua CD gốc ủng hộ để Cha Sang có nguồn tài chánh làm Thiện Nguyện