PDA

View Full Version : TÌm giúp bài "Xa Mặt Trời"xoicucnong
22-05-2009, 06:37 PM
1 vị khách của làng chúng ta, ghé ngang qua tổng đài tiếp tân "xoicuckhet" nhờ làng tìm giúp 1 bài hát, nhưng chỉ biết mỗi 1 câu trong ĐK, vì vậy mong mọi người mau giúp đỡ cho XOicuc vs nhé. Câu nhạc đó là: "TIn con, yêu con,đừng cách xa con"

bichlan0206
22-05-2009, 07:02 PM
Bài hát bạn cần tìm là bài: Xa Mặt Trời
Sáng tác: Hoàng Nam
Trình bày: Gia Ân

Bạn nghe nhạc ở đây: http://yeuthuongphucvu.com/gakhanhhoa/ThanhCa/Album/AlbumGiaAn/Vol10--XaMatTroi/128K/01.XaMatTroi--GiaAn.mp3

và lời bài hát tại đây (http://thanhcacongdong.com/gakhanhhoa/ThanhCa/LoiNhacPDF/VanX/XaMatTroi--HoangNam.pdf)

DonRac
23-05-2009, 07:27 AM
Tại Trang Nghe Nhạc của TCVN:

http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7163
Link bài hát:
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/GiaAnVol.10-XaMatTroi/01.XaMatTroi_hn_GiaAn.mp3

PDF:
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/GiaAnVol.10-XaMatTroi/XaMatTroi_hn.pdf

Ps:
Nếu những bài hát - bản nhạc nào ở TCVN đã có - xin hãy lấy link từ Website-TCVN.
Ngoại trừ ở TCVN không có, lúc đó mới dẫn link từ trang khác.

Guilenguyen
29-05-2009, 06:18 PM
Bài "Xa Mặt Trời" của Hoàng Nam http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacMuaPhungVu/MuaChay/XaMatTroi_hn.pdf

Guilenguyen
30-05-2009, 10:33 PM
Bạn nào có bản PDF bài "Xin Thuộc Về Chúa" không, post lên cho mọi người nhé ! Thân. :pipe1: