PDA

View Full Version : Hoa đạomegumi_ndtt
24-05-2009, 07:27 PM
http://www.culture-center.jp/ibrowser/uploads/hana01.jpg
http://sakata57.tea-nifty.com/blog/images/db060705b.jpg (http://sakata57.tea-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/db060705b.jpg)
http://sakata57.tea-nifty.com/blog/images/db060530a.jpg (http://sakata57.tea-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/db060530a.jpg)
http://www.geocities.jp/kilala0101/06-1-4/ikebana1b.jpg
http://www.geocities.jp/kilala0101/06-1-4/ikebana2a.jpg
http://www.geocities.jp/kilala0101/06-1-4/ikebana3.jpg
http://www.geocities.jp/kilala0101/06-1-4/ikebana5.jpg
http://www.kitaq-jidoukan.jp/tsukida/%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%E7%9B%AE%E7%94%9F%E3%81%91%E8%8A%B1%E8%A6%8B%E6%9C%AC.JPG
http://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/img/i0502_p1.jpg
http://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/img/i0502_p3.jpghttp://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/img/i0502_p2.jpghttp://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/img/i0502_p4.jpg
http://www.kadosha.co.jp/magazine/kado/img/kado07_p1.jpg

http://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/img/i12_p1.jpg
http://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/img/i12_p2.jpghttp://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/img/i12_p4.jpghttp://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/img/i12_p3.jpg
http://www.d3-studio.jp/gallery_blog/archives/CIMG0800.hata.jpg

www.kitaq-jidoukan.jp/tsukida/003event/ (http://www.kitaq-jidoukan.jp/tsukida/003event/)
www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/i0502.html (http://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/i0502.html)
kadodesmo.blog.eonet.jp/.../index.html (http://kadodesmo.blog.eonet.jp/default/cat3258071/index.html)
hoikusha.txt-nifty.com/.../cat7794768/index.html (http://hoikusha.txt-nifty.com/colorbooks/cat7794768/index.html)
www.kadosha.co.jp/magazine/kado/k0408.html (http://www.kadosha.co.jp/magazine/kado/k0408.html)
kintatsu.ti-da.net/ (http://kintatsu.ti-da.net/)

megumi_ndtt
24-05-2009, 07:31 PM
http://www.kadosha.co.jp/magazine/kado/img/kado07_p3.jpghttp://www.kadosha.co.jp/magazine/kado/img/kado07_p4.jpghttp://www.kadosha.co.jp/magazine/kado/img/kado07_p2.jpg


www.kitaq-jidoukan.jp/tsukida/003event/ (http://www.kitaq-jidoukan.jp/tsukida/003event/)
www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/i0502.html (http://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/i0502.html)
kadodesmo.blog.eonet.jp/.../index.html (http://kadodesmo.blog.eonet.jp/default/cat3258071/index.html)
hoikusha.txt-nifty.com/.../cat7794768/index.html (http://hoikusha.txt-nifty.com/colorbooks/cat7794768/index.html)
www.kadosha.co.jp/magazine/kado/k0408.html (http://www.kadosha.co.jp/magazine/kado/k0408.html)
kintatsu.ti-da.net/ (http://kintatsu.ti-da.net/)

megumi_ndtt
24-05-2009, 07:44 PM
http://www.kadosha.co.jp/magazine/kado/img/kado08_p1.jpghttp://www.kadosha.co.jp/magazine/kado/img/kado08_p3.jpghttp://www.kadosha.co.jp/magazine/kado/img/kado08_p2.jpghttp://www.kadosha.co.jp/magazine/kado/img/kado08_p4.jpghttp://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/img/i09_p1.jpghttp://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/img/i09_p2.jpghttp://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/img/i09_p3.jpghttp://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/img/i09_p4.jpghttp://image.blog.livedoor.jp/hearton_hotel/imgs/a/2/a2a425b5.jpghttp://www.atelier-ms.com/img/page2/ikebana.jpghttp://blog.puchiowl.com/images/CIMG1262.jpghttp://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/BARAweb01.jpgblog.livedoor.jp/hearton_hotel/?p=16 (http://blog.livedoor.jp/hearton_hotel/?p=16)homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/ohan.htm (http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/ohan.htm)


www.kitaq-jidoukan.jp/tsukida/003event/ (http://www.kitaq-jidoukan.jp/tsukida/003event/)
www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/i0502.html (http://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/i0502.html)
kadodesmo.blog.eonet.jp/.../index.html (http://kadodesmo.blog.eonet.jp/default/cat3258071/index.html)
hoikusha.txt-nifty.com/.../cat7794768/index.html (http://hoikusha.txt-nifty.com/colorbooks/cat7794768/index.html)
www.kadosha.co.jp/magazine/kado/k0408.html (http://www.kadosha.co.jp/magazine/kado/k0408.html)
kintatsu.ti-da.net/ (http://kintatsu.ti-da.net/)

megumi_ndtt
24-05-2009, 07:47 PM
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/0903web01.jpg
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/0429SHIRANweb01.jpg
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/keiouZAweb001.JPG
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/09tubakiWeb.jpg
homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/ohan.htm (http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/ohan.htm)

megumi_ndtt
24-05-2009, 07:48 PM
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/09shougatuWeb.jpg
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/081027enishidaWEB.jpg
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/081027enishida2WEB.jpg


homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/ohan.htm (http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/ohan.htm)

megumi_ndtt
24-05-2009, 07:49 PM
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/bara&shaku8web001.jpg
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/2008aki001web.jpg
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/080719suirennWEB001.JPG
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/080719suirennWEB002.JPG


homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/ohan.htm (http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/ohan.htm)

megumi_ndtt
24-05-2009, 07:51 PM
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/080506shiranS.JPG
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/080425anse044.jpg


homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/ohan.htm (http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/ohan.htm)

megumi_ndtt
24-05-2009, 07:52 PM
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/tubaki02.jpg
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/momo002.jpg
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/toukaiZAWEB.jpg


homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/ohan.htm (http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/ohan.htm)

megumi_ndtt
24-05-2009, 07:53 PM
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/08004S.jpg
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/2008shougatu.jpg
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/071120akame01.jpg
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/07haran003.jpg


homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/ohan.htm (http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/ohan.htm)

megumi_ndtt
24-05-2009, 07:55 PM
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/rindouUP.jpg
http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/20070825S.jpg


homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/ohan.htm (http://homepage2.nifty.com/no1-maestro/kadou/ohan.htm)

megumi_ndtt
24-05-2009, 07:57 PM
http://www.miki-bunka.or.jp/bbs/data/topics/attached/2f5473b6c67e-3b01-6476-3d0b-1233471622.jpg
http://akeda.blog.ocn.ne.jp/blog/images/img_1664_1.jpg
http://www.ctt.ne.jp/~seimoto/121005434428729[1].jpg
http://www.ctt.ne.jp/~seimoto/122139714230661[1].jpg
http://www.ctt.ne.jp/~seimoto/122205475616011[1].jpgwww.miki-bunka.or.jp/bbs/update.cgi?dir=topic... (http://www.miki-bunka.or.jp/bbs/update.cgi?dir=topic...)
akeda.blog.ocn.ne.jp/blog/cat4895147/index.html (http://akeda.blog.ocn.ne.jp/blog/cat4895147/index.html)
www.ctt.ne.jp/~seimoto/katen/katennohana.htm (http://www.ctt.ne.jp/~seimoto/katen/katennohana.htm)

Ben
24-05-2009, 08:39 PM
Thật là đẹp quá..........:love:

Rocky
25-05-2009, 07:14 AM
http://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/img/i0502_p3.jpg (http://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/img/i0502_p3.jpg)http://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/img/i0502_p2.jpg (http://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/img/i0502_p2.jpg)http://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/img/i0502_p4.jpg (http://www.kadosha.co.jp/magazine/ikenobo/img/i0502_p4.jpg)

http://www.ctt.ne.jp/%7Eseimoto/121005434428729%5B1%5D.jpg (http://www.ctt.ne.jp/%7Eseimoto/121005434428729%5B1%5D.jpg)
http://www.ctt.ne.jp/%7Eseimoto/122139714230661%5B1%5D.jpg (http://www.ctt.ne.jp/%7Eseimoto/122139714230661%5B1%5D.jpg)
http://www.ctt.ne.jp/%7Eseimoto/122205475616011%5B1%5D.jpg (http://www.ctt.ne.jp/%7Eseimoto/122205475616011%5B1%5D.jpg)

Trà đạo - vì qua đó có một triết lý cuộc sống -

Hoa Đạo - các giá trị tinh thần được gởi gắm qua đó tạo ý thần - thần ý cho vật vô tri

Giá trị sống qua những gì bình dị....gởi gắm những nét đẹp tuyệt vời

với những nét sắc sảo, hay đơn sơ....
vẻ lên những nét nghệ thuật gởi gắm giá trị sống cho ai.. ải ai đó

vampire
04-07-2009, 12:34 PM
đẹp đẹp, hoa đẹp, hoa là tạo vật đẹp từ thiên nhiên mà Chúa đã ban tặng cho chúng ta.