PDA

View Full Version : Cái gì đây?thienthannho
07-12-2007, 01:23 AM
hai mẹ sinh ba chục con
ỡ chung sinh sự mà còn đánh nhau
đánh nhau thì đánh trên đầu
thiên hạ chạy tới coi lâu nó mòn.


đố các bạn là gì....

Nguồn: huongduong.org

MARIA QUỲNH
17-03-2008, 03:50 PM
DẠ ,CHƯA ANH CHỊ NÀO TRẢ LỜI EM XIN GÓP MỘT Ý TRẢ LỜI NHA:
CÓ PHẢI ĐÓ LÀ MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG VÀ 30 NGÀY KHÔNG.

HoaHongTrang
19-03-2008, 10:46 PM
DẠ ,CHƯA ANH CHỊ NÀO TRẢ LỜI EM XIN GÓP MỘT Ý TRẢ LỜI NHA:
CÓ PHẢI ĐÓ LÀ MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG VÀ 30 NGÀY KHÔNG.

:-D :cool:

chủ rạp hình như chạy rồi MQ :quedo: