PDA

View Full Version : THÁNH THẦN- THẦN KHÍ CỦA THIÊN CHÚAcaoduc
30-05-2009, 08:21 PM
THÁNH THẦN- THẦN KHÍ CỦA THIÊN CHÚA
Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23


-------Cha Paul Wharton có kể lại câu chuyện : « Một chàng thanh niên trẻ đến xin học một người thợ cả tài năng chuyên làm những bức tranh kiếng màu như chúng ta thường thấy tại các nhà thờ ở Âu Mỹ. Sau thời gian thụ huấn cần thiết, người học trò vẫn không thể đạt được những tác phẩm mang dấu ấn như thầy. Anh nghĩ có lẽ dụng cụ làm việc của Thầy đặc biệt hơn nên anh xin Thầy cho mượn của thầy. Sau bảy tuần lễ, chàng trai đến nói với sư phụ : « Thưa thầy, con không thể làm được bất cứ tác phẩm nào đẹp đạt được với những dụng cụ mà thầy đưa ». Vị sư phụ điềm đạm trả lời : « không phải dụng cụ của thầy mà con cần để làm nên tác phẩm, nhưng đó là « spirit of the mastes you need » chúng ta có thể hiểu rằng đó là « tinh thần, linh hồn, nghị lực » của người thầy mà người học trò cần thiết phải có. (Theo Discipleship, Stories and Parables, Paulist Presse).

-------Thiên Chúa khi tạo dựng vũ trụ vạn vật, Ngài ban Thần Khí của Ngài cho các thụ tạo sách Sáng Thế Kỷ ghi lại bằng hình ảnh : « Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước » (St 1, 3). Cho nên Thánh vịnh đã xác quyết:


« Một lời Chúa phán, làm ra chín tầng trời.
Một hơi Chúa thở, tạo thành muôn tinh tú ».
(Tv 33, 6)
-------Khi Giavê Thiên Chúa dựng lên con người đã thổi sinh khí trên Ađam nguyên tổ (x. St 2,7). Trong sứ mạng Messia nơi Đức Kitô, Thần Khí đã ngự xuống trên Chúa Giêsu (x. Mt 3, 16-17 ; Mc 1,10-11; Lc 3, 21-22 ;Ga 1,33-34).

-------Buổi sáng của ngày Phục sinh Chúa Giêsu tràn ngậpThần Khí và Tin Mừng Gioan 20,19-23 cho thấy vào buổi chiều sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện đến, thổi hơi trên các môn đệ và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Tác giả Noel Quesson đã suy gẫm và chia sẻ: « Sáng hôm đó, Người đã nhận được một “hơi thở” mới, làm Người trở nên một “thân thể linh thiêng”, một thân thể sinh động do sự sống của Chúa Thánh Thần (1Cr 15,44). Trước khi trực tiếp ban hơi thở đó cho các bạn hữu mình, Đức Giêsu “được Phục sinh và tôn vinh nhờ quyền năng Thiên Chúa, Cha Ngài, đã nhận từ Chúa Thánh Thần” (Cv 2,23). Chính Thánh Phêrô nói lên mạc khải lạ lùng này trong ngày Lễ Hiện Xuống – Vâng, sự Phục sinh là công trình của Chúa Thánh Thần ».

-------Cử chỉ thổi hơi trên các môn đệ là hành động Thiên Chúa trong công trình tạo dựng mới và viên mãn. Khi tạo dựng con người lúc ban đầu vũ trụ : “Chúa thổi vào mũi (của Adam) hơi thở sự sống”(St 2,7) và sự tạo dựng sau cùng ban sự sống phục sinh: “Hãy thổi lên đống xương khô này và chúng sẽ sống lại”(Ed 37,9). Thần Khí Chúa hiện diện trong mọi thời điểm của lịch sử thế giới và của sự sống đời này, đời sau của mỗi cá nhân.

-------Thần Khí Thiên Chúa, là Ngôi Ba Thiên Chúa, còn gọi là Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Linh.. . Chính Ngài khởi xướng tất cả mọi công trình của Thiên Chúa. Ngài giữ vai trò chủ yếu trong Giáo Hội và là sức sống cho cả vũ trụ vạn vật. Chính Ngài là nguồn gốc về sự hiện hữu của chúng ta như chúng ta thấy sự sống có ban đầu của khởi nguyên. Hoạt động của Thần Khí do sự an bài khôn ngoan của Thiên Chúa. Chính Ngài là Đấng ban sự sống như chúng ta tuyên tín “Tôi tin Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, là Đấng ban sự sống”.

-------Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong thế giới nhưng kể từ lễ Ngũ Tuần sau ngày Đức Kitô về Trời, Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ như gió thổi, như lưỡi lửa, đánh dấu thời đại Thánh Linh. Hình lưỡi lửa trên các Tông Đồ (x. Cv 2, 3), gợi lên hình ảnh ngọn lửa trên núi Sinai mà Môsê được sai đi giải phóng dân Do Thái, người môn đệ cũng có lửa Thánh Thần « bước đi trong Thần Khí » (x.Gal 5, 16)

-------Thời đại của Thần Khí bắt đầu, chính Ngài bắt đầu làm cho thế giới hiểu công trình cứu độ phục sinh của Ngôi Lời (x Ga 14, 26). Cho nên Chúa Giêsu khi rời các Tông Đồ, Ngài xin Thần Khí của Cha xuống trên các ông : « Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ …Nguời luôn ở giữa anh em và ở trong anh em » (Ga 14,16-17), các môn đệ trở nên khí cụ của Thần Khí thi hành sứ vụ của Đức Kitô giao.

-------Chúa Thánh Linh luôn ở trong người môn đệ, Thánh Phaolô nhấn mạnh người môn đệ có Thần Khí như cây tươi tốt kết tinh hoa trái. Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ…. (x.Gal 5, 22-23).

-------Để sống sứ vụ Thiên Chúa ủy thác tiếp tục các công trình của Đức Kitô và là công cụ của Chúa Thánh Thần. Thần Khí Thiên Chúa ban cho chúng ta những ân huệ thiêng liêng còn gọi là đặc sủng. Các ơn này được Ngôn Sứ Isaia loan báo : Ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn sức mạnh, ơn thông hiểu, ơn kính sợ Thiên Chúa (x. Is 11, 2). Thánh Phao Lô nói đến quyền năng, biết bao đa dạng của các ân sủng mà Thần Khí tác động khi nói các đặc sủng của Thánh Linh nơi nhiều hoạt động khác nhau (x.1Cor 12, 4-11). Thánh Thần con giúp người tin hữu sống hơi thở bằng lời cầu nguyện dâng lên Chúa Cha (x. Rm 8, 26-27), giúp chúng ta có những tâm tình cầu nguyện và sống như Ngôi Lời như chúng ta đã chứng nghiệm được lời cầu nguyện Thánh Hiến (x. Ga 16) và phút cam đảm dứt khoát của Ngài bước vào cuộc Thương Khó Phục sinh (x. Ga 16-18)

-------Hôm nay và qua mọi thời đại “Hơi thở” của Thiên Chúa luôn luôn tác động, như không khí cho chúng ta thở, nếu không thở chúng ta sẽ chết. :
<b>
Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi;
lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi
Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới,
là chúng được dựng nên,
và Ngài đổi mới mặt đất này
(Tv 104, 29-30) .</b>
-------Không tiếp nhận Thánh Thần, chúng ta sẽ trở nên khô héo, như cây không tiếp nhận nước, ánh sáng. Nước, lửa (ánh sáng ) gió và khí là những hình ảnh loan báo về Thánh Thần.

-------Ý thức về Thần Khí Chúa trong đời sống, chúng ta không để Thánh Thần bị lãng quên như thực tế chúng ta thấy trong cách sống niềm tin của người Kitô hữu. Chúng ta xác tín hơn tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, một thụ tạo có được Thần Khí Thiên Chúa như Thánh Phaolô chia sẻ : « Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. (Rm 5, 5). Chính trong yêu thương tràn ngập Thần Khí, chúng ta được Thiên Chúa ở cùng : « Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.(1Ga 3, 24).
Lời Đức Kitô luôn vang vang và thành hiện thực :


« ..Thần Khí sự thật đến,
Người sẽ dẫn anh em tới sự thật trọn vẹn”
(Ga 16,13)