PDA

View Full Version : ẢNH ẢO GIÁC!!!dominico_dung
01-06-2009, 01:25 AM
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/AnhAoGiac/Picture01.jpg
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/AnhAoGiac/Picture02.jpg
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/AnhAoGiac/Picture03.jpg

http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/AnhAoGiac/Picture04.jpg

http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/AnhAoGiac/Picture05.jpg(sưu tầm)

vampire
04-07-2009, 12:29 PM
ho, thật là nhưng người họa sĩ đại tài, em thì chỉ vẽ mèo thui

Tim
10-07-2009, 01:34 AM
http://img261.imageshack.us/img261/6286/opticalillusions11rf0.jpg


http://img444.imageshack.us/img444/9026/focus65375mq9.jpg


http://img441.imageshack.us/img441/4139/aoanh2fo8.jpg


http://3.bp.blogspot.com/_j1SpqGvtAI8/SBqlEdO9RwI/AAAAAAAAAKA/RXfdkOc6XeQ/s400/nwrlmtu0yzk4ywmwmzvj.jpghttp://2.bp.blogspot.com/_j1SpqGvtAI8/SBqlYNO9RyI/AAAAAAAAAKQ/IMlfFPEbD3Y/s400/yjcxmjhlzwfkyjgwytvl.jpg (http://2.bp.blogspot.com/_j1SpqGvtAI8/SBqlYNO9RyI/AAAAAAAAAKQ/IMlfFPEbD3Y/s1600-h/yjcxmjhlzwfkyjgwytvl.jpg)


http://3.bp.blogspot.com/_j1SpqGvtAI8/SBqlYdO9RzI/AAAAAAAAAKY/36qMqvhAJ0k/s400/yjm1nde5mzfimdzkotuw.jpg (http://3.bp.blogspot.com/_j1SpqGvtAI8/SBqlYdO9RzI/AAAAAAAAAKY/36qMqvhAJ0k/s1600-h/yjm1nde5mzfimdzkotuw.jpg)http://2.bp.blogspot.com/_j1SpqGvtAI8/SBqlENO9RtI/AAAAAAAAAJo/6tQU3pDVhp8/s400/ndq1zdk0yty4nja5zjc0.jpg (http://2.bp.blogspot.com/_j1SpqGvtAI8/SBqlENO9RtI/AAAAAAAAAJo/6tQU3pDVhp8/s1600-h/ndq1zdk0yty4nja5zjc0.jpg)http://3.bp.blogspot.com/_j1SpqGvtAI8/SBqlEdO9RuI/AAAAAAAAAJw/Q_s4qZxlzLw/s400/njlhzwiynwu2odlkyjg4.jpg (http://3.bp.blogspot.com/_j1SpqGvtAI8/SBqlEdO9RuI/AAAAAAAAAJw/Q_s4qZxlzLw/s1600-h/njlhzwiynwu2odlkyjg4.jpg)


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2009/02/090213CL2-3D-15.jpg

Guilenguyen
10-07-2009, 09:08 AM
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_002.jpg
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_003.gif
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_004.jpg
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_005.jpg
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_006.jpg
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_007.jpg
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_008.jpg

Guilenguyen
10-07-2009, 09:09 AM
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_009.jpg
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_010.jpg
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_011.jpg
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_012.jpg
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_013.jpg
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_014.jpg

Guilenguyen
10-07-2009, 09:10 AM
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_015.jpg
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_016.jpg
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_017.jpg
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_018.jpg
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_019.jpg
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_020.jpg
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_021.jpg

Guilenguyen
10-07-2009, 09:11 AM
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_022.jpg
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_023.jpg
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_024.jpg
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_001.jpg
http://www.xem247.com/p/pi2/045/aogiac_025.jpg

Guilenguyen
10-07-2009, 09:15 AM
Có mấy chấm đen ?
http://mindfake.com/images/illusions/illusion_27.gif
http://mindfake.com/images/illusions/illusion_34.jpg
http://img105.imageshack.us/img105/3963/aoanh1gi4.jpg
http://img359.imageshack.us/img359/394/aoanh5xt9.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/7311/bestopticalillusioneverrf6.gif
Tập trung vào dấu + ở giữa
http://img364.imageshack.us/img364/6535/dqlsh1fu8.gif
http://img462.imageshack.us/img462/3002/dqlsn6qs7.gif

Guilenguyen
10-07-2009, 09:17 AM
http://img257.imageshack.us/img257/156/rotsnakeow1.gif
http://img489.imageshack.us/img489/1286/img200607172151410lt6.jpg
http://img358.imageshack.us/img358/1526/useyourscrollbarva4.jpg
http://img211.imageshack.us/img211/5989/005xk6.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/6887/26ax7.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/4625/fishgirlopticalillusionog9.gif
http://img231.imageshack.us/img231/2030/1080315941dc778c374orh5.png

Guilenguyen
10-07-2009, 09:19 AM
http://img80.imageshack.us/img80/1821/opticalillusiongirlwindjb3.jpg
http://img235.imageshack.us/img235/9838/opticalillusiongy2.jpg
http://img472.imageshack.us/img472/9126/pf973166ec2.jpg
http://img77.imageshack.us/img77/9161/lifesanopticalillusionwc2.jpg
http://img77.imageshack.us/img77/6806/opticalillusionhorsesux1.jpg
Có mấy con ngựa ?

http://img485.imageshack.us/img485/1696/pic15658sux5.jpg
http://img455.imageshack.us/img455/362/wavingillusionbj9.png
http://img455.imageshack.us/img455/1594/freeopticalillusionbulgrn0.gif
http://img78.imageshack.us/img78/3096/pp0535opticalillusionposz5.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/9847/opticalillusion1vf2.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/4643/opticalillusionql0.gif

Hình tròn ở giữa bên nào lớn hơn ?