PDA

View Full Version : NHỮNG TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT TUYỆT ĐẸP TỪ BÚT CHÌforget_me_not
01-06-2009, 04:20 PM
Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp từ bút chì

(Dân trí) - Nghệ sĩ Mỹ gốc Nam Phi Jennifer Maestre đã khéo léo ghép hàng nghìn cây bút chì với nhau để tạo nên các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/01/tn_butchi.jpg


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/01/tn_butchi11.jpg


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/01/tn_butchi10.jpg


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/01/tn_butchi9.jpg


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/01/tn_butchi8.jpg


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/01/tn_butchi7.jpg


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/01/tn_butchi6.jpg


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/01/tn_butchi5.jpg


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/01/tn_butchi4.jpg


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/01/tn_butchi3.jpg


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/01/tn_butchi2.jpg


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/01/tn_butchi1.jpgNinh Nhi
Theo OD
http://dantri.com.vn/c132/s132-328584/nhung-tac-pham-nghe-thuat-tuyet-dep-tu-but-chi.htm