PDA

View Full Version : Sáng Tác Nguyễn Chánhgiusehien
08-12-2007, 02:03 AM
Hân hạnh gới thiệu bài nhạc " Trăm năm đất nở hồng ân" tác giả Nguyễn Chánh


Trăm Năm Đất Nở Hồng Ân. (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/tramnamdatnohongan.pdf)

giusehien
23-03-2008, 02:17 AM
Hân hạnh gới thiệu những tác phẩm của tác giả Nguyễn Chánh (tiếp theo)


Ai Tuyên Xưng Thầy (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/aituyenxungthay.pdf)

DonRac
11-07-2008, 04:03 PM
Có Chúa Bên Con

Nhạc: Nguyễn Chánh
Thơ: Sa Mạc Hồng


http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenChanh/CoChuaBenCon_nc-smh.jpg

Nguồn: NS.Nguyễn Chánh

giusehien
08-08-2008, 07:20 AM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenChanh/MungMeLenTroi_nc.jpg

DonRac
10-08-2008, 04:13 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenChanh/DangCauKinhMung_nc.jpg

DonRac
10-08-2008, 04:15 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenChanh/KinhMungMaria_nc.jpg