PDA

View Full Version : SỨ THẦN TOÀ THÁNH TẠI PHÁP ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀ THẨM PHÁN TỐI CAO TOÀ ÂN GIẢInhocacban_abc
05-06-2009, 05:58 PM
(Zenit 02.06) Ngày 02.06.2009, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ĐGM Fortunato Baldelli,74 tuổi, làm Thẩm Phán Tối Cao Toà Ân Giải của Giáo Hội Roma, một chức vụ theo truyền thống có tước vị hồng y. Cho tới nay Ngài là sứ thấn Toà Thánh tại Pháp,được Đức Gioan-Phaolô bổ nhiệm ngày 19.06.1999. Ngài kế nhiệm ĐHY Francis Stafford, TGM danh dự giáo phận Denver, năm nay 77 tuổi, được Đức Gioan-Phaolô II bổ nhiệm vào chức vụ thẩm phán nầy năm 2003 và sẽ ở tuổi nghỉ hưu theo tuổi giáo luật quy định (75). Toà Ân Giải Toà Thánh là Toà Án Tối Cao của Giáo Hội Công giáo về những vấn đề nội bộ. Vị Thẩm phán tối cao nầy cũng là người thông bao các Ân Xá do Đức Thánh Cha khấng ban nhân dịp các sự kiện và các cuộc hành hương. Toà Thánh chưa công bố danh tính vị kế nhiệm ĐGM Baldelli ở Paris. ĐGM Fortunato Baldelli tốt nghiệp Giáo Luật, phục vụ ngành ngoại giao Toà Thánh từ 1966,đã làm việc ở Cuba và Ai Cập; sau đó làm việc tại phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh và ở HĐ phụ trách các vấn đề công cộng của Giáo Hội và ở HĐ Châu Âu ở Strasbourg, như là đặc phái viên với chức vụ quan sát viên thường trực. Ngài được Đức Gioan-Phaolô II phong giám mục ngày 12.02.1983 và giao cho làm đại diện tông toà ở Angola. Từ 1985:sứ thần Toà Thánh tại Sao Tome1-et-Principe; 1991 : sứ thần Toà Thánh tại Cộng Hoà Đôminica; 1994 : sứ thần Toà Thánh ở Peru.
(Theo thông tin từ : http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2009/06/05/tong-hop-tin-tuc-hoi-thanh-cong-giao-tuan-tu-01-06-den-07-06-2009/ )