PDA

View Full Version : Nhạc Sĩ Ngọc Khánhgiusehien
09-12-2007, 03:24 AM
Nhạc Sĩ Ngọc Khánh

Tên thật: Trần Ngọc Khánh
Sinh ngày: 14/01/1958
Tại: Nha Trang, Khánh Hòa
Bắt đầu viết nhạc Thánh Ca từ năm 1975
Hiện ở: Fribourg, Thụy Sĩ

http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=3628