PDA

View Full Version : Mong Anh Chi Giúp !!!Floves
11-06-2009, 01:51 PM
Quý Anh Chi. Nào Có bài hát "Tiê'ng Chúa " ...xin vui lòng cho Floves xin lò*i vó*i ...Cám o*n quý anh chi. thât. nhiêu`:53::53:

Guilenguyen
11-06-2009, 08:32 PM
Quý Anh Chi. Nào Có bài hát "Tiê'ng Chúa " ...xin vui lòng cho Floves xin lò*i vó*i ...Cám o*n quý anh chi. thât. nhiêu`:53::53:
Bài tựa là Tiếng Chúa thôi hả bạn ? Biết tên tác giả không, và có nhớ câu đầu là gì không ? Mình tìm đâu thấy bài nào tên "Tiếng Chúa" đâu !!! :read: