PDA

View Full Version : Xin Tim` Giúp bài hát !Floves
11-06-2009, 02:10 PM
Mê'n chào anh chi.. Anh chi.`co' bài hát " Tiê'ng Chúa"....vui lo`ng cho Floves xin nha.c và lò*i` voi*' ....Cám o*n nhiêu` :53::53:

Guilenguyen
11-06-2009, 02:22 PM
Mê'n chào anh chi.. Anh chi.`co' bài hát " Tiê'ng Chúa"....vui lo`ng cho Floves xin nha.c và lò*i` voi*' ....Cám o*n nhiêu` :53::53:
Bài tựa là Tiếng Chúa thôi hả bạn ? Biết tên tác giả không, và có nhớ câu đầu là gì không ? Mình tìm đâu thấy bài nào tên "Tiếng Chúa" đâu !!! :read:

Floves
13-06-2009, 02:26 PM
da.. Floves cung~ tìm nhiêu` lám mà khg kiê'm duoc.. Floves xin nguoi*` ta duoc.. nha.c Beat....ma` không co' lò*i...
cung~không biê't tác gia? nua*~ :^)