PDA

View Full Version : CỐC CÀ PHÊ HÌNH THÚ NGỘ NGHĨNHforget_me_not
11-06-2009, 03:03 PM
Cốc cà phê hình thú ngộ nghĩnh

Những chiếc cốc dùng để uống cà phê được chế tác bằng tay với rất nhiều hình ảnh thú vị, hoa cỏ, phong cảnh và các loài thú đáng yêu...

http://img.news.zing.vn/img/153/t153687.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/c5bbf09e6f05ff6912df274b96dc13df.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/7d36f40eece0f54d8586655b0ae41f11.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/78c9daec903d0b7a0ac8f1ed450756ae.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/db64352d09c4fe2a100df11a0b656c79.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/a3192f0980f32016f034768f46f48b94.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/be7109be408027995843a0bd465b6d78.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/df534b904d150f6b1d1450a162cd4ec0.jpghttp://www.clearlymind.com/Forum/forum_posts.asp?TID=2618

forget_me_not
11-06-2009, 03:04 PM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/71ccfdd02bc516ce0d874c9a42c3bc18.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/27f69995b5d3f540e2e6ade7845536ac.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/12b4cf68b74cc4af6a517443472b659a.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/1e51bd15f3ededf57ecc3aab31b37a7c.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/a802ba0f8b6e0f0bd0e3ba72acba533d.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/fc764ed06f57d0e83d11970f611e9f7d.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/97fc4df411df3891ad217ba7c67e3d9b.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/fb2ce1df559dc54c7739956443203e6a.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/a0e73f7f8176bb639529451475b71b72.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/95a4e0f5dac1cafadf54e5a11c5d757a.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/01848d78e14815049df1b7e31f27db12.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/325c97f0ed07c88d54c59f3e21649c05.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/dcd1eec1cf4b2c0dc4ffd84211d57221.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/02dd51d456292ad3ad2b866dcddb022a.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/12/02/2f59457251289dc47d9d9b163d689c55.jpg
http://www.clearlymind.com/Forum/forum_posts.asp?TID=2618

dominico_dung
11-06-2009, 10:09 PM
wowo, ở sì goàng bán chỗ nèo ta, mua ít cái đãi khách hết sẩy lun, ai bik đâu bán, mách dùm hỉ, thanh kìu meni meni

Guilenguyen
12-06-2009, 11:50 AM
Haha, mấy kiểu ly tách này mà có bán ở VN là mua vài cái xài chơi, nhìn lạ mắt và đẹp nữa !!

:92: :icon8: :hug: :pipe1: :77: