PDA

View Full Version : "Thắp sáng lên trong con Tình Yêu Chúa..."dominico_dung
12-06-2009, 01:25 AM
THẮP SÁNG TRONG CON
Tác giả: Trầm Hương
Trình bày: Hợp Ca: Hoàng Xuân, Thanh Hưng, Tam ca Mây Trắng


:53::53::53:
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/GioiThieu/ThapSangTrongCon_th.mp3
http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/GioiThieu/ThapSangTrongCon_th.pdf