PDA

View Full Version : MỪNG BỔN MẠNG ... CÁC BÁC, CÁC CHÚ, CÁC ANH, CÁC EMDamsan
12-06-2009, 08:34 PM
http://i389.photobucket.com/albums/oo340/nam1806/Ton%20Giao/st-anthony.jpg


CHÚC MỪNG LỄ THÁNH ANTON
Kính chúc những vị nhận thánh Anton làm bổng mạng luôn được dồi dào ơn Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Anton

forget_me_not
13-06-2009, 08:47 AM
MẾN CHÚC CÁC BÁC, CÁC CHÚ, CÁC ANH, CÁC EM CÓ BỔN MẠNG THÁNH ANTON. NGUYỆN XIN THÁNH ANTON ĐỔ MUÔN HỒNG PHÚC XUỐNG CHO TẤT CẢ NHỮNG AI NHẬN NGÀI LÀM BỔN MẠNG. XIN NGÀI THƯƠNG CHE CHỞ VÀ ĐỒNG HÀNH HỌ SUỐT QUÃNG ĐƯỜNG CÒN LẠI. AMEN:77::77::77:

minh hue
13-06-2009, 11:09 AM
:118::love:Chúc mừng....:beer::beer:........Chúc mừng:love::118: