PDA

View Full Version : Ảnh cátTim
15-06-2009, 03:41 AM
Nhờ sự tỉ mỉ, bàn tay tài hoa, khéo léo và óc sáng tạo, các nghệ sĩ đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật sống động từ cát.


http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11056845-Cat5.jpg http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11056845-Cat6.jpg http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11056845-Cat9.jpg http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11056845-Cat3.jpg http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11056845-Cat13.jpg http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11056845-Cat4.jpg http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11056845-Cat11.jpg http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11056845-Cat10.jpg http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11056845-Cat1_1.jpg http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11056845-Cat12.jpg http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11056845-Cat1.jpg http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11056845-Cat8.jpg http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11056845-Cat7.jpg
K.C (tổng hợp)