PDA

View Full Version : Ảnh bàn tay hóa các con vậtTim
15-06-2009, 03:44 AM
Nhờ sự trang điểm khéo léo, tinh xảo, bàn tay của con người bỗng trở thành những con vật sống động.


http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11055415-Tay121.jpg http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11055415-Tay61.jpg http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11055415-Tay10.jpg http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11055415-Tay11.jpg http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11055415-Tay3.jpg http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11055415-Tay5.jpg http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11055415-Tay8.jpg http://a8.vietbao.vn/images/vn801/cuoi/11055415-Tay9.jpg
(Theo Funpic)