PDA

View Full Version : Ðức Tổng Giám Mục HuếLuamoi
16-06-2009, 10:30 PM
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/09news/huemoi1.jpg
Ðức tổng giám mục Huế , Ðức cha phụ tá
và Ðức giám tỉnh dòng biển Ðức tại Việt Nam
trong lễ khánh thành nhà thờ Phú Hậu Huế.

Ðức Tổng Giám Mục Huế đề cao giá trị ngôi thánh đường mới.

Huế, Việt Nam (13-6-2009) - Ngày 12 tháng 6 năm 2009, Ðức Tổng Giám Mục Huế chủ sự Thánh lễ khánh thành ngôi thánh đường giáo xứ Phú Hậu Huế cùng với đức cha phụ tá và Ðức Ðan phụ giám tỉnh dòng Biển Ðức tại Việt Nam, nhân dịp tạ ơn 50 năm thành lập giáo xứ, và làm phép nhà thờ, bàn thờ nơi có hòm xương thánh tử đạo Việt Nam.<SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="Times New Roman" size=3>